Sida 3

Få en så gott som ny fasad i år!

22 mar 2018

Behöver du måla om eller tapetsera om hemma hos dig? Eller så kanske det är dags att måla om huset? Då är det bara till att dra på sig blåstället och greppa färgpenseln och ta stegen så du kommer åt där du behöver ny målarfärg, eller ny tapet. Om du har höga gavlar på huset där du bor, kan vi bara rekommendera att hyra en luft som gör det möjligt för dig att komma åt högst upp. Har du flera vänner och bekanta kan du alltid fråga om de kan komma och hjälpa dig med målningen av huset. Då bör man bjuda på riktigt god mat och dryck.

Sällan man orkar med mer än jobb och hem

De flesta brukar inte ha energin eller lusten att hjälpas åt, även när det är en kompis eller nära vän som frågar om hjälp. Arbetslivet är för många så pass krävande att all energi går åt till det som är mest nödvändigt. Sedan finns det ingen energi kvar till något annat. Då är lösningen att anlita en professionell målare, som mer än gärna kommer och målar det du behöver få ommålat, eller tapetserat.

Du kanske vill spika upp en ny fasad på huset? Det är ett mycket effektivt sätt att förnya fasaden. Då målar man varje planka för sig, innan, så går det rasande snabbt att få upp en ny fasad. Med hjälp av ROT-avdraget får du ner kostnaderna för målningen. Du kan som mest sänka arbetskostnaderna med 30 procent, eller som mest 50.000 kronor per år och per person. Det innebär att om du inte har utnyttjat ROT-avdraget än i år, har du möjligheten att sänka kostnaderna med hälften, så länge det inte handlar om mer än 50.000 kronor.

Finns många hantverkare i Stockholmstrakten

Bor du i Stockholmstrakten finns det många målerifirmor att välja mellan. Närmare fler än 50.000 företag i hela Sverige arbetar med ROT-avdrag-relaterade tjänster, enligt företagarna.se. Nästan så många som 100.000 invånare använde sig av möjligheten till ROT-avdrag, enligt samma sajt.

När du väljer, bör du anlita en firma, som har f-skattsedel. Det kan du lätt kontrollera via Skatteverket. Sedan är det alltid bra att be om offert, så att du vet vad kostnaderna kan hamna på. Sedan är det även bra att fråga efter referenser, så att du vet att de är bra att ha att göra med och inte är omöjliga. Sedan kan du be dem göra kostnadsfritt besök hemma hos dig innan de påbörjar renoveringen. Då vet du hur de är och kan bestämma dig efter det.

Vad är den svenska modellen och hur rör det mig?

8 mar 2018

Ibland använder sig (oftast politiker) begreppet ”den svenska modellen” väldigt slarvigt. Den har fått stå som symbol för allt möjligt; från en generös arbetsgivare till säkerhetsföreskrifter, till fackföreningsrörelser och säkra arbetsplatser. Därför kommer vi här att ta upp några av de saker som faktiskt gäller ”den svenska modellen”.

Det är den svenska modellen

Bakgrunden till begreppet är den uppgörelse som Arbetsgivarföreningen, då SAF och Landsorganisationen, LO, gjorde den 20 december 1938, vilket blev de kollektivavtal som många arbetsgivare erbjuder sina anställda. Det blev en arbetsmarknadsmodell som arbetsgivare har använt sig. På så sätt har arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om löner. Kollektivavtalen har alltid ett slutdatum.

Efter det kommer arbetsgivare och arbetstagarnas fackförbund överens om nya. Sedan finns det fler detaljer i kollektivavtalen som gäller för de olika branscherna. Men detta är vad som egentligen avses med begreppet ”den svenska modellen”. Få andra länder tar arbetsgivarna så stort ansvar för arbetstagarna som i Sverige, med så jämlika löner. Dessvärre, ser vi att lönegapet har vuxit de senaste tjugo åren.

Arbetsgivare har stort ansvar för säkerheten

Andra ansvar som arbetsgivarna tar för sina arbetstagare är en hel del säkerhetsföreskrifter, beroende på bransch. Byggindustrin är en av de känsligare branscherna. Alltför många byggjobbare skadar sig i arbetet. De klättrar på höga höjder. De arbetar på tak, på berg, installerar elektricitet på höga byggnader och så vidare. Här har den svenska riksdagen stiftat många lagar då det kommer till vad som arbetsgivare ansvarar för sin personals säkerhet. Det handlar om skyddsutrustning, som hjälm, säkerhetslinor och byggnadsställningar.

Man kan bli stämd om inte säkerheten finns

Är det någon som minns förra statsminister Göran Perssons bygge i Sörmland? Han byggde ett jättehus under tiden som han arbetade som statsminister. En fotograf var ute på hans gård och tog bilder. Han blev stämd efter det, då många såg att han helt saknade byggnadsställningar för dem som han hade gett i uppdrag att bygga hans hus. Han såg till att senare få upp riktiga byggställningar efter debaclet.

Lagen ger skydd för byggarna

Att uppdragsgivare och arbetsgivare har ett stort ansvar för säkerheten för dem som arbetar på hög höjd, finns inskrivet i lagen. Arbete som sker mer än två meter ovan markytan ska ha byggnadsställningar. Byggnadsställningar som ska uppfylla vissa krav på säkerhet. Alla som arbetar mer än två meter ovan markytan ska ha byggnadsställningar, vilket omfattar alla tak-, renoveringsarbeten ska ha byggnadsställningar att arbeta på. Även dem som arbetar vid schaktkanter, alltså neråt, ska ha det. Har man inga, och råkar bo i Stockholmstrakten, kan hyra sådana. Då tar företaget ansvar för att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda och uppdaterade.

Det kan vara till hjälp att veta att man kan hyra dem, då den som arbetar med de olika uppdragen heller kanske vill fokusera på det nuvarande, och nästa byggproejkt. Läs mer på: byggnadsställningar.net.

Du behöver bygglov för dessa förändringar

3 mar 2018

Funderar du på att bygga en utbyggnad? Ibland behöver man bygglov, för helt oväntade saker. Många som äger hus tänker inte på att man behöver bygglov till exempel för en ommålning av huset, för små utbyggnader, även på baksidan av huset, som inte syns mot gatan. En del tänker inte på att om de bygger en altan kan de behöva bygglov. Därför listar vi här några sådana förändringar på huset som faktiskt kräver bygglov:

I dessa fall behöver du bygglov

Ska du bygga nytt hus, är det självklart att du behöver bygglov, men även om du gör utbyggnader på hus, som är större än 15 kvadratmeter stort. Även om det skulle gälla att utvidga ett garage, en källare, eller bygga en balkong, även om de inte syns mot gatan och allmänheten.

Murar och staket kan behöv bygglov

Funderar man på att bygga en mur, eller staket kan man behöva ett bygglov, liksom som du ska förändra tomten och använda den på ett annat sätt, som ett upplag för diverse saker. Grannarna kanske inte är så nöjda med att deras vy förändras av ett nytt upplag. Blir de tillräckligt missnöjda med den, kan de stämma dig som husägare och du blir tvungen att ansöka om bygglov i efterhand. Blir du inte beviljad det, blir du tvungen att ta bort det och förvara upplaget någon annanstans.

Flytta väggar kan kräva bygglov

Vidare kan du komma att behöva ett bygglov för renoveringar inomhus, även om det inte är regel. Det är till exempel om du ändrar något i huset och förändrar bärande konstruktioner i huset. Flyttar du alltså en vägg, eller tar bort dem, och väggen är en del av den bärande konstruktionen kan du behöva bygglov alltså för detta. En bra regel är att ALLA saker som sker på utsidan av ditt hus ALLTID kräver bygglov. Att bygga en ny fönsterkupa, till exempel, kräver det ett bygglov, höjer du taket, kräver det bygglov.

Förändrar du fasaden krävs bygglov

Förändrar du fasaden till annat material kräver det bygglov, eller helt enkelt målar om huset i en annan färg, kräver det också bygglov. Det gäller i områden i en stad som har en detaljplan.

Så sammanfattar man allt detta, så krävs det bygglov för det mesta, utom renoveringar av kök, badrum och sovrum så länge du inte slår ut väggar eller flyttar dem.

Bättre med bygglov

Det är bättre att göra en bygglovsansökan för mycket än för lite, annars kan du bli tvungen att göra en i efterhand. Blir den då inte beviljad, blir du tvungen att göra om arbetet. Det gillar nog ingen, så ansöka om bygglov för att vara på den säkra sidan.

Bor du till exempel i södra Stockholm, säg i Huddinge finns det ett företag som arbetar enbart med att göra ansökningar om bygglov i Huddinge. Anlitar du ett sådant företag vet du att du är på den säkra sidan och slipper göra om arbetet. Du kan även rådfråga dem om funderingar som du kan tänkas ha, innan du påbörjar renoveringen. Då har du torrt om fötterna när du väl drar igång bygget.

Välj rätt väderskydd till bygget

25 feb 2018

Med ett väderskydd skyddar man både bygget och de som arbetar på det fårn väder och vind. Klimatet innanför presenningen blir behagligt och kan dessutom förbättra ytterligare med värmeelement. Undersökningar visar att arbetstakten ökar och att olyckorna minskar vid byggen där man uppfört väderskydd. När byggarna är varma och nöjda blir deras koncentrationsförmåga bibehållen, det behövs färre pauser och precisionen blir bättre.

Ett väderskydd ska alltså ses som en investering. Den initiala kostnaden blir förstås högre, men det tas igen i och med att bygget går snabbare och håller högre kvalitet. Byggföretagen äger oftast inte väderskydd, det skulle kräva för mycket material, eftersom varje väderskydd är unikt och måste anpassas till bygget. I stället anlitas ett företag som uteslutande jobbar med ställningsbyggande och väderskydd, och i samråd med dessa så bestäms vilken typ av väderskydd som ska uppföras, med dimensioner, väderlek och andra faktorer i åtanke. Ett väderskydd är alltid specialbyggt för att passa runt det bygge som avses.

Fasadväderskydd – presenning på ställning

Det här är den enklaste typen av väderskydd, och det är utan tak. Ett fasadväderskydd består av en presenning som spänns utanpå själva byggnadsställningen. En presenning i PVC-plast fästs i byggnadsställningen, som i sin tur fästs i väggarna på huset. Det gör att varken duk eller ställning riskerar att blåsa iväg, förutsatt att allt är ordentligt fastsatt. Fasadväderskyddet skyddar mot blåst, men egentligen inte mot regn, snö eller kyla. Därför råder det delade meningar i branschen om fasadväderskydd ska kallas för väderskydd, men begreppet är numera så vedertaget att det antagligen får vara kvar.

Fasta takväderskydd – fackverk i aluminium

Ett fast takväderskydd är nog det de flesta ser framför sig när de tänker på väderskydd. Det består av ett fackverk i aluminium som sedan kläs med en duk i PVC-plast eller med skivor av plast eller plåt. Över taket byggs en nockkonstruktion som gör att skyddet blir heltäckande och ser ut som ett hus utanpå huset. Med denna typ av väderskydd är både byggnaden och jobbarna helt skyddade mot väderpåfrestningar. Man slipper få in fukt i byggnaden och arbetarna kan jobba längre och riskerar inte att drabbas av nedkylning eller koncentrationssvårigheter.

Rullbara takväderskydd – möjliggör inlyft vid taket

Denna typ av väderskydd liknar det fasta takväderskyddet, med den skillnaden att takkonstruktionen är mobil. Nockkonstruktionen består av sektioner med hjul som löper över en räls, vilket gör taket öppningsbart, vilket är perfekt vid takarbeten där material då kan lyftas in med hjälp av lyftkran.

Klättrande skydd – växer i takt med bygget

Ett klättrande väderskydd följer med bygget uppåt, och byggs alltså samtidigt. Varje ny våning får ett skydd som förankras i fasaden. PÅ detta sätt behöver man inte invänta att ett helt väderskydd ska byggas klart innan bygget kan starta. Om bygget sätter igång på sommaren och beräknas fortsättta in på vintern kan detta vara en mycket bra lösning.

Ett klättrande skydd kan kombineras med en travers, en invärtes lyftkran, som även den följer med uppåt våning för våning. När man nått taket byggs en nockkonstruktion precis som med ett vanligt fats takväderskydd.

Mattor – annorlunda och dynamiska golv

23 feb 2018

I Stockholm, liksom i övriga Sverige, är trä det dominerande golvmaterialet i våra bostäder. Trä är ett utmärkt golvmaterial som är hållbart och gör sig bra i de flesta rum. Det är lättstädat och om man tar hand om sitt trägolv kan det hålla mycket länge, något som åtskilliga gamla trägolv här i Stockholm vittnar om. Men det kan också kännas lite tråkigt med trägolv. Visst kan man variera sig till en viss del beroende på vilket träslag man väljer, eller välja att lägga ett parkettgolv i något udda mönster, men på det stora hela kommer det bara att vara ett trägolv bland andra.

Skapa något unikt

Vill man låta golvet avspegla känslan i ett rum i stället för tvärtom finns det andra typer av golv som passar bättre. Att välja någon typ av matta är ett sätt att få tillgång till en betydligt bredare palett avseende utseende och textur på sitt golv. Från heltäckningsmattor till linoleum finns en lång rad färger, mönster och kvaliteter att välja bland. Att blanda golv i olika rum ger en fri och dynamisk känsla till bostaden och ger varje familjemedlem möjlighet att välja något som de tycker är snyggt och trivs med.

Professionell mattläggare

Många mattor klarar den normalhändige att lägga in själv med godkänt resultat, men vill man ha en matta tillskuren och inlagd på bästa möjliga sätt bör man vända sig till en professionell mattläggare i Stockholm. En bra mattläggare kan också hjälpa till med att ta fram förslag på mattor och komma med tips och idéer för vilken matta som skulle passa var. En mattläggare åtar sig i de allra flesta fall även andra typer av golvjobb, såsom läggning och lagning av exempelvis lamell- eller parkettgolv. Läs mer här om mattläggare i Stockholm på: mattläggarestockholm.nu.

Heltäckningsmattor

Heltäckningsmattor var stort under mitten av förra århundradet men fick se sin popularitet dala runt sekelskiftet. De ansågs vara omoderna och ohygieniska och revs ut ur många hem för att lämna plats åt trägolven. Men nu har det svängt igen, och heltäckningsmattan är åter populär i svenska hem. Allt fler upptäcker hur trivsamt det är med ett textilgolv, framför allt i sovrummet och Stockholms mattläggare har bråda dagar för att hinna med alla uppdrag.

Heltäckningsmattorna av idag är dessutom av en betydligt bättre kaliber än under förra århundradet. De är lättare att hålla rent och samtidigt är också variationen i färg och mönster betydligt större. Man har som kund verkligen alla möjligheter att hitta en heltäckningsmatta som harmonierar med rummet i övrigt. För att välja rätt bland alla mattor bör man se och känna på dem, det räcker inte med att titta runt på internet, även om det så klart är ett bra första steg när man ska välja matta. Många mattläggare har showrooms där man ska se hur mattorna tar sig ut i olika miljöer.

Linoleummattor

Även linoleum är ett material som funnits med länge. De har varit populära, glömts bort, och är nu åter i ropet. I framför allt kök och hall är linoleum ett utmärkt golvval eftersom det är både mjukt och slitstarkt. Det är också ljuddämpande och isolerar bra. Linoleum är en naturprodukt tillverkad av linolja, harts, sågspån och färgpigment vilket gör det till ett självklart val för den miljömedvetne.

Linoleum finns i många varianter av det klassiska mönstret, och i alla tänkbara färgnyanser. Det är lätt att hitta en matta som passar. Det kan dock vara en smula krångligt att hantera och skära till linoleum på rulle, så för att lägga in en linoleummatta rekommenderas verkligen att man anlitar en mattläggare för att få bästa resultat.

Bättre fokus på taksäkerhet

17 feb 2018

Olyckor som sker från tak är något som nästan alltid är att anse som onödiga. Detta då dessa i de flesta fall handlar om rent slarv och där man struntar i att säkra sig själv innan man ger sig upp på taket i fråga. Och – i Sverige så ger sig villaägare upp på taket i en högre omfattning än vad fallet i andra länder. Detta beroende på att vi har snö i Sverige och att vi därför måste ge oss upp på taken för att skotta bort snön innan den förstör husets konstruktion. Det är också vid dessa tillfällen som de flesta olyckorna sker. Snö blir hal, den är tung och den ska kastas över kanten – denna kombination gör att en villaägare följer med snölasset nedåt. Något som alltså är onödigt sett till att det faktiskt går att skydda sig mot liknande olyckor. 

Vi ska här tala om vikten av taksäkerhet och ge lite information om vad som gäller. Du har vissa skyldigheter då det kommer till taksäkerhet; äger du en villa så kommer det att ställas krav på att exempelvis ankarpunkt finns – för att man ska kunna fästa en säkerhetslina i denna; du kommer att behöva snörasskydd och exempelvis gångbryggor. Ju högre ditt hus är – desto mer fokus måste du lägga på taksäkerhet. Vi säger måste även men andra personer än du i åtanke: det kanske ska upp en sotare på ditt tak i Stockholm, du kanske behöver hjälp av en plåtslagare eller en takläggare – alla dessa yrken har hårda krav på taksäkerhet och uppfyller inte du dessa på din villa. Ja, då kommer heller inget jobb att bli utfört. 

Se över din taksäkerhet

Du har alltså ett ansvar i att ditt tak ska vara säkert att vistas på - både för din egen- och för andras skull. Detsamma gäller fastighetsägare och BRF:er och det är således ingen unik tanke om att enbart villaägare ska ha uppdaterade lösningar inom taksäkerhet. faktum är att kraven ökar ju högre byggnad det handlar om. Även här spelar snö en stor roll – denna gång på grund av rasrisken. En fastighetsägare i Stockholm har ett ansvar i att skydda tredje person från snöras och det innebär att så kallade snörasskydd måste finnas monterade samt att snöskottning ska ske då det behövs. 

Lyckligtvis så är taksäkerhet en bransch där du ganska snabbt kan få de lösningar du behöver och därigenom få ett säkert tak. Dels så finns det många företag – särskilt i Stockholm – som specialiserat sig på området och dels så behöver lösningarna komma, så att säga, en masse. Att ha en ankarpunkt, att en gångbrygga finns samt att glidskydd sitter vid hängrännorna räcker ofta för att exempelvis en sotare ska kunna genomföra ett säkert jobb. Och att du som privatperson ska kunna skotta ditt tak utan risk för skada. 

Renovera badrum i Stockholm

11 feb 2018

Att renovera sitt badrum är ett av de största projekten man kan ta sig an som bostadsägare, men antagligen också det som mest kan höja värdet på din bostad. En badrumsrenovering i Stockholm (där det i vanlig ordning är lite dyrare än i resten av landet) kostar en hel del pengar och tar ganska lång tid, speciellt om man räknar in hur obekvämt det är att bo hemma utan tillgång till sitt badrum. Tiden får man inte tillbaka, men chansen är stor att en badrumsrenovering visar sig vara en investering när man senare säljer lägenheten eller får den värderad för att lägga om sina lån.

Anlita badrumsrenoverare eller göra själv?

Det smidigaste och i vårt tycke bästa sättet att utföra en badrumsrenovering är att ta professionell hjälp från början till slut, en så kallad totalentreprenad. Det finns många firmor i Stockholm som helt specialiserat sig på att renovera badrum. Det innebär att de har samlat den kunskap, erfarenhet och kompetens som behövs för alla de olika moment som en badrumsrenovering innebär, dvs våtrumstekniker, plattläggare, elektriker, naturligtvis med erforderliga behörigheter och utbildningar. Dessutom har en seriös renoveringsfirma ansvarsförsäkring och kan utfärda ett kvalitetsintyg på att renoveringen är utförd av fackmän.

Fackmannamässigt utfört arbete

Att renoveringen är fackmannamässigt utförd är något som ofta återkommer när man talar om renovering i badrum eller kök. Alla försäkringsbolag har som krav att renoveringar med tätskikt ska vara fackmannamässigt utförda, alltså hålla samma kvalitet som om en professionell yrkesman utfört dem. Om man anser sig kunna klara av det är det tillåtet att utföra arbetet själv, men då gäller det att dokumentera arbetet ordentligt med foton, kvitton och text så att man vid ett eventuellt försäkringsärende kan visa att renoveringen blivit fackmannamässigt utförd.

Något som inte är tillåtet att göra själv är elinstallationer. Det är olagligt att själv utföra fasta elinstallationer. Vissa undantag finns för den övriga bostaden, men i badrum är det helt förbjudet att dra el själv. Så en elektriker kommer du alltid att behöva anlita.

ROT-bidraget

Vad gäller kostnaden får man inte glömma bort ROT-bidraget, som ger dig rätt att dra av 30% på arbetskostnaden. ROT-bidraget ger ytterligare lyskraft åt alternativet att anlita en renoveringsfirma. Materialkostnaderna blir ju desamma vare sig du gör jobbet själv eller anlitar hantverkare.

Renoveringsfirman sköter själva om det administrativa kring ROT-avdraget. De ansöker åt dig, och drar summan från slutfakturan. De får senare tillbaka pengarna från Skatteverket och du får ett besked om att allt blivit godkänt. När du beställer in offerter fån renoveringsfirmor ska du se till att de har räknat både med och utan ROT-bidrag.

Ekonomi

Som vi sa i inledningen är det ofta en bra investering att låta renovera sitt badrum. Dels gör det lägenheten mer attraktiv på bostadsmarknaden. Många spekulanter har som krav att badrummet ska vara i gott skick. Säljer du dessutom lägenheten inom fem år från renoveringen får du dessutom dra av renoveringskostnaden från reavinsten, så du får i princip tillbaka pengarna.

Bor man i en bostadsrättsförening kan man förutom ROT-bidraget ofta få bidrag från föreningen för en badrumsrenovering. Anledningen till detta är att föreningen vill säkerställa att alla lägenheter har ett fullgott tätskikt. Många föreningar har då som motkrav att renoveringen ska var utförd av behöriga hantverkare.

Trygghet

Att anlita en välrenommerad firma med alla behöriga tillstånd är den bästa vägen att gå när du ska renovera ditt badrum. I Stockholm finns många bra entreprenörer att välja bland, så ta en titt på utbudet och begär in många offerter. Att slippa oroa sig för att något blivit fel under renoveringen ger en trygghetskänsla som är värd mer än de eventuella tusenlappar du kan tjäna in på att renovera själv.

Byggnadsställningar mycket viktiga

7 feb 2018

Minns ni förra statsminister Göran Persson som byggde en jättelilla i Sörmland? Han uppmärksammades, eller hans husbygge uppmärksammades i samband med att man såg att han saknade byggställningar till sitt bygge. Något han var snabb på att rätta till sedan det uppmärksammades i media. Ha riktiga byggställningar runt ett hus man bygger eller renoverar är a och o för säkerheten för byggjobbarna.

Måste har riktiga byggnadsställningar

Ska du alltså renovera eller bygga nytt krävs det riktiga byggställningar för säkerhetens skull. Det är väldigt populärt att antingen bygga nytt eller renovera gamla hus. Vi lägger allt mer av vår inkomst på vårt boende. Idag lägger vi mellan 25 procent och 30 procent av vår inkomst, jämfört med för femtio år sedan då vi la som högst 10 procent av inkomsten på vårt boende. Vi renoverar badrum och kök för hundratusentals kronor. Köks- och badrumsinredningsfirmorna gör förmodligen sin all time high och vi ser ännu ingen avtrappningen av den trenden.

Villaägare översköljs av fönsterreklam

Vi byter även ut får fönster. Är man villaägare i någon av våra storstäder får man så mycket reklam om fönsterbyte. Och många passar på att byta ut dem för en bättre inomhusluft och för att sänka insläppet av kall luft och nederbörd. Men vilka fönster väljer vi? Det finns många alternativ att välja mellan; fönster med aluminium för underhållsfria karmar och bågar? Det finns allt från plastfönster till vackra fönster i riktigt glas. Det lönar sig att satsa på kvalitet när man väl byter fönster. Många tar ett större lån på huset för att renovera det i den stil man önskar. Läs denna site för mer information om fönster.

Byta fönster höjer värdet på bostaden

Att byta ut sina fönster höjer betydligt värdet på den egna villan, eller lägenheten. Tänk själv; skulle du välja en bostad med renoverade eller nya fönster, eller en med gamla, slitna fönster? Kanske du skulle välja de slitna fönstren ifall du är händig och kan renovera på egen hand. På landsbygden finns det folk som är händiga och kan renovera det mesta kanske på egen hand, eller med hjälp av vänner och bekanta.

Är man villaägare får man räkna med att renovera sitt hus med jämna mellanrum. Det gör att både efterfrågan på hantverkare och tillverkare är stor. Det är en stor trend som vi inte ser någon avmattning på. För den som vill vara en miljövänlig kund är det viktigt att tänka på nytt sätt, än att bara konsumera nytt. I stället kan man återanvända gammalt material.

Allt fler blir miljömedvetna

Andrahandsmarknaden växer i takt med att människor blir alltmer miljömedvetna. Framför allt i storstäderna växer efterfrågan på begagnade inredningar, material och möbler. Något som är mycket positivt och förhoppningsvis fortsätter den att bli större. Kanske ser vi enbart återanvändning och nya produkter endast i ett fåtal fall. Vi kan inte konsumera i den takt som görs just nu.

Gör en innergårdsrenovering i Stockholm

1 feb 2018

Ser man till hur innergårdar i Stockholm är planerade så finns det ofta en tanke bakom. Men, ser man till hur de ser ut och hur de används så finns det betydligt mer att göra. I många fall så är innergården en bortglömd yta som bara finns; den används inte till annat än för att snabbare ta sig till sin lägenhet eller för att parkera sin cykel. 

I många fall så är även innergårdar som från början planerats för användning – grillplatser, lekplats, spaljér, och utrymmen för förvaring så pass slitna och kantstötta att de utgör en fara (utöver att de ser estetiskt fula ut). 

Det finns oändliga möjligheter vid en innergårdsrenovering: nya parkeringsplatser, en grillplats, ett prunkande grönområde, odlingsplatser, gungor och sandlådor… Välj ett företag som kan hjälpa er med planeringen och komma med nyttiga förslag utifrån sin yrkeskunskap

Vad göra? Vi skulle säga att en innergårdsrenovering är den bästa lösningen och att det i många fall bara är att börja om från början. Det finns potential att förvandla nästan varje innergård i Stockholm till en plats där alla kan dra nytta av den på ett bättre sätt. Ett prunkande grönområde, plats för odling, gungställningar och sandlådor till barnen, härliga grillplatser för de vuxna, fler parkeringsplatser, boulebanor och så vidare. Fortätt läsa mer om innergårdsrenoveringar på denna sajt.

Kort sagt: en innergårdsrenovering går att göra utifrån de önskemål ni enas om i er BRF i Stockholm. 

Hur går en innergårdsrenovering till? 

Det första steget är att enas om att man ska genomföra en innergårdsrenovering; det är ett projekt som kräver god planering, som kostar pengar och som tar lite tid. Viktigt är därför att en majoritet är med på tåget – en renovering av innergården kommer antingen, om pengar finns, att finansieras av BRF:ens medel eller via hyreshöjningar. Därför kan det vara en god idé att presentera några idéer och visioner redan på det initiala mötet du kallar till. 

Du bör även nämna att en innergårdsrenovering är att anse som en investering; utöver en vackrare och mer funktionell innergård så kommer varje enskild lägenhet att öka i värde vid en försäljning. Skulle ett jakande svar om en innergårdsrenovering klubbas igenom så är nästa steg att välja rätt företag i Stockholm att ombesörja projektet. Vi tänkte visa hur ni ska gå till väga för att hitta ett pålitligt företag: 

 • Ta in offerter från flera företag.

Priset för en innergårdsrenovering - enligt era önskemål - kan variera. För att hitta ett företag vars tjänster passar er budget så bör ni kontakta så många som möjligt. Var inte rädd att förhandla.

 • Referenser:

Se över vilka innergårdsrenoveringar företaget tidigare genomfört. Besök gärna de angivna BRF:er där en innergårdsrenovering skett och bedöm kvaliteten.

 • Effektivitet:

Ni vill ha en snabb resa från den initiala planering till det slutliga målet. Ett företag som kan arbeta oavsett väder - tack vare väderskydd - kan ha en fördel. Även om de kanske kostar lite mer så sparas detta in på att de jobbar oavsett väderlek.

 • Öppna kort:

Vissa innergårdar kan behöva lite extra omsorg. Man kanske upptäcker att en dränering måste göras, man kan se att bjälklag behöver bytas och man kan notera att nya tätskikt måste sättas ut. Ett företag som kör med öppna kort och låter er vara med på resan är därför att föredra. En innergårdsrenovering kan komma att stöta på patrull och där måste man snabbt kunna hitta alternativa vägar - vägar som ni ska vara med och bestämma. 

Ska du byta tak på egen hand?

30 jan 2018

Det går alltid att byta ett tak på egen hand, men man måste som husägare vara medveten om att det skiljer sig ganska mycket mellan olika material och vilken typ av takkonstruktion man har. Det har skett en stor utveckling under senare år och många takmaterial är idag lättare att lägga än vad fallet var för några år sedan. 

Ett tak av plåt kan idag köpas med samma princip som ett golv där du klickar i varje del i en annan och där de således inte krävs några speciella verktyg. Detsamma kan sägas om ett aluminiumtak som anses som det lättaste taket - även sett till vikten - att lägga. Papptak är också ett tak som inte brukar innebära några större problem för en hyfsat händig lekman. 

En takläggare gör tak med längre livslängd

Börjar man däremot snegla mot tak av tegel, betong eller shingel så råder vi att man låter en takläggare sköta jobbet. Där blir takläggningen ett moment som definitivt avgör livslängden och där kan det skilja tiotals år mellan ett tak lagt av en takläggare och en privatperson. 

Saknar man vana så tycker vi att man – oavsett tak – ska anlita en takläggare. Här följer några argument som talar för detta: 

 • Mycket jobb. Att lägga ett tak kräver mycket tid och stor noggrannhet som du måste vara medveten om. Det tar längre tid än du tror och dessutom så kan det vara väldigt tungt - något som kräver att du engagerar vänner och familj.
 • Kostnader: Vad gör du av det gamla taket, hur kommer du upp- och ner från taket, hur får du upp allt material? Troligt är att du måste hyra en container, montera en ställning och kanske hyra en skylift. Anlitar du en takläggare så ingår sådant i priset. Läs här för mer information.
 • Garanti: Vad händer om taket inte håller den standard du förväntat dig, ett läckage uppkommer och en vattenskada syns på vinden? Troligt är att ditt försäkringsbolag vill veta vem som lagt taket och står du som ansvarig så kan det vara så att du får betala hela kalaset själv. En takläggare ger garanti på sitt jobb och dokumenterar sitt arbete så att inga problem uppstår med Försäkringsbolag.
 • Rot-avdraget. En avgörande punkt är att det inte behöver bli så dyrt att anlita en takläggare. Numera så kan du dra av 30% av arbetskostnaden vid din deklaration - med ett tak på 50.000 kronor/år. Det gör att arbetet inte blir så extremt kostsamt. 

Från fönstergluggar till växthus

22 jan 2018

Fönster i arkitekturens historia måste väl ändå vara en av de bästa innovationerna någonsin, eller hur? Utan fönster hade vi levt i samma omständigheter som grottmänniskorna; helt utelämnade till eldens, eller lampornas sken, utan möjlighet att ta in solljuset inomhus. Och det var så de första byggnaderna gjordes; som en glugg i väggen där både vind och kyla kom in. Gluggarna satt djupt just för att skydda för kylan. Det var först under renässansens arkitektur som de första blyspröjsade fönstren kom. Då kallades de för ”rutor”. Men det var här i Norden. Redan vid tiden för Kristi födelse har man hittat glasrutor från Pompeji, 79 e. Kristus.  Hit kom de under mitten av 1700-talet, då man först gjorde glasen i grönt, ljusgrönt och sedan i vitt. De glasfönster vi ser i dag har tillverkats sedan mitten av 1900-talet. Fram till dess tillverkades de av en glasgjutning. De första århundraden med fönster av glas, kunde inte öppnas.

Fönster i stor variation

I dag se vi glasfönster både med olika former och användning. De används till isolering, avdelning och till tak. De används till paneler, som fångar solenergin, bland annat. I dag används glas som fasad, glas som ska släppa in solljuset. Vi vill helst umgås i naturen men i skydd mot regn och då glasar vi gärna in våra balkonger och altaner. Det har blivit det nya sättet att umgås; kunna sitta utomhus men i skydd av väder, rusk och regn. Vi har till och med tagit ut värmen och värmer med infraröd värme eller en liten elektrisk kamin. Det har ju blivit så populärt med växthus. Och det är inte främst för att odla grönsaker i växthuset, utan för att kunna sitta ute. Grödan har kommit i andra hand. Sedan finns det de som har tagit växthus till en helt annan nivå. 

Familjerna som bor i ett hus inuti ett växthus

I Skurup i Skåne bor paret Timius som bor i ett 150 kvadratmeter stort hus inuti ett 420 kvadratmeter stort växthus. Att bo i ett växthus, vet familjen Solvarm som var först med att bygga ett hus inuti ett växthus. Det gäller att man gillar värme, vilket ju är själva idén med växthus; det är i princip 6 grader varmare inuti än utanför ett växthus. Är det då 28 grader på sommaren, är det 34 grader inne. Det kan göra det svårt att vistas inomhus under de varma sommardagarna – och nätterna. Vart tar man vägen då?

Vill du vet mer om glasmästare i Stockholm, läs www.glasmästarestockholm.nu.

Stenskiva? Vilken sort passar dig?

15 jan 2018

Trender just nu inom renovering är att välja naturmaterial. Vi har tagit in färger som sand, mossgrönt, terracotta och metallgrått och silver. Vi har även plockat in sten som materialval för bänkskivor och diskbänkar. Här ska vi fokusara på sten som materialval i både kök och badrum och listar några för- och nackdelar.

1. Hållbarheten

Sten håller i det oändliga, det vet vi ju. Stenar är det enda som finns kvar och som överlever miljontals år. Varför inte använda det i våra kök? Av den anledningen kan du få så mycket som 5 års garanti på dina stenskivor.

2. Inga repor

Har du stenskivor i din inredning vet du att du i alla fall inte behöver byta ut dem på grund av nednötning eller förslitningar. Det är svårt att repa dem. De ruttnar inte.

3. Estetiken

Att sten är vackert har människan ansett i årtusenden. Framför allt marmor har varit populärt i inredning sedan tiden kring Kristi födelse. Redan romarna tog in marmor i sina badrum. 

Granit

Granit är ett av de mest populära stensorterna. Även granitskivorna har olika färger; allt från ljusgrått till mörkgrått och rosa. Stenskivori i granit är egentligen urstarkt alternativ. Här kan du välja färger i allt från ljusgrått till mörkgrått och rosa. Granit är den stensort som har längst hållbarhet. Den tål värme och tar inte åt sig vätska. Ju mörkare granit desto mer vätskebeständig. Alltså, mörkgrå granit stöter mer bort vatten än ljus granit. Lyckas du däremot få någon fläck på en granitskiva kan den var svår att få bort. Även granitskivan mår bäst av att torkas dagligen med en fuktig trasa.

Marmor

Detta är den mest klassiska stensorten när det kommer till inredning. Marmor ger en lyxig känsla. Här kan man få den rena, vita marmorstenen, som är marmorns egentliga färg. Allt annat är egentligen missfärgningar av marmorn. Marmor är det klassiska materialvalet, sedan romartiden, som hade marmor i sina bad. Marmorn är egentligen vit, alla andra färger är missfärgningar av stenen. De olika stensorterna har ganska olika egenskaper. Marmor är ett lyxigt val men kan tyvärr repas och ge fläckar, som kan korrodera ytan. Då kan man behöva behandla ytan för att få till det vackra utseendet hos marmorn. Den ska torkas dagligen med en fuktad trasa för lång hållbarhet

Kompositsten

Kompositsten är egentligen en blandning av olika stensorter. Därför kan du få kompositören i vilken färg du vill, allt från vitt till mörkblått, rött. Kompositsten är en blandning av olika stensorter och ett sätt att återvinna stenmaterial. Kompostistenen har mycket lång hållbarhet, det tål repor, har en hygienisk yta, är underhållsfri och har nästan inga porösa egenskaper alls. Däremot är den inte som granitskivor som klarar av hetta.

Kalksten

Relativt porös stensort. Är vackert vit, men kanske med kortast hållbarhet. Den tenderar att vara mjuk och tar åt sig vatten lättast. Annars kanske den vackraste stensorten. Läs www.stenskivor.biz för mer information.

Frakta dräneringsmaterial till tomten

5 jan 2018

När man förbereder tomten inför ett husbygge är det viktigt att man är noga och gör ett grundligt arbete. Man dränerar för att undvika fuktskador på huset, men också för att förhindra att tomten blir vattensjuk. Det är viktigt att all matjord fraktas bort från marken där huset ska byggas och att en ordentlig dränering görs. Oftast kan det vara lämpligt att låta byggfirman som har hand om husbygget stå för dräneringen, men har du delad entreprenad och vill spara in på kostnaderna kan du tjäna en del på att själv frakta dräneringsmaterial till tomten.

Flexibel IBC-tank

För att frakta jord och grus finns lite olika alternativ. En bra lösning är att använda sig av en flexibel IBC-tank. En IBC-tank, där IBC står för Intermediate Bulk Container, är en kvadratisk behållare, vanligtvis i PVC-plast, som är designad för att frakta vätskor som exempelvis diesel och bensin eller bulkmaterial som salt och kryddor. Runt själva tanken finns ett skyddande galler i galvaniserat stål, som gör tanken säker att frakta. En IBC-tank har ett skruvlock på ovansidan och en tappkran på nedre delen av fronten, för att enkelt kunna släppa ut vätska.

En flexibel IBC-tank är en behållare av flexibelt material, oftast polyetenplast, som kan användas för att exempelvis frakta jord, singel och grus på ett flak. Den stora fördelen med en flexibel behållare är att de inte tar någon plats när den inte är fylld, och inte heller väger särskilt mycket. De är därför lätta att förvara i väntan på att utnyttjas. En vanlig IBC-tank i hårdplats kan dessutom lätt ta skada av hårda material, särskilt singel och grus, och bli obrukbara. En flexibel IBC-tank är dessutom billigare att köpa. Är du intresserad av det, kika på detta.

Transport

När man hämtar dräneringsmaterial kan man ha de flexibla IBC-behållarna på lastbilsflaket eller släpkärran och låta grossisten fylla på från en grävskopa. Fördelen med tankarna är att du kan ta en större volym än vad exempelvis en släpkärra kan hantera. Se dock alltid till att du använder en lastbil eller släpkärra som tål vikten. När du kört hem är det lätt gjort att ställa lastbilen eller släpkärran på tomten och skyffla direkt från behållaren. Man kan även ha behållaren stående på en träpall för att kunna flyttas med en gaffeltruck om man har tillgång till det. Ett annat sätt att lyfta behållaren är i lyftöglorna, till det krävs en liten mobil kran.

Andra användningsområden

Flexibla IBC-tankar används precis som sitt solida syskon inom transportnäringen för att transportera bulkmaterial som spannmål, säd, flingor och annat. Vissa tillverkare säger sig också vara på gång att komma på en lösning för att kunna frakta flytande produkter i flexibla IBC-behållare.

En flexibel IBC-tank fylld med jord kan användas för plantering i trädgården. Behållaren kan då exempelvis kläs med trä för ett ge ett mer hemtrevligt intryck.

Att förvara brasved eller pellets är också ett utmärkt sätt att dra nytta av en IBC-tank. Förvaring kan då ske utomhus utan att materialet drabbas av fukt. En utrymmesbesparande åtgärd om man har trångt om plats i närheten av pelletsbrännaren eller den öppna spisen.

Är dina golv utnötta?

20 dec 2017

Det talande gällande golven kontra övrig inredning i en bostad är att golven håller länge. Du kan måla om dina väggar, du kan byta möbler, du kan måla taket, du kan tapetsera och du kan möblera om - men golven, de ligger där de ligger. Ett korrekt lagt golv ligger i en livstid.

Många tar dock sina golv för givna. man tänker inte på att de finns och man negligerar därigenom det underhåll som krävs. Då vi säger att ett golv håller i en livstid så är det en sanning med modifikation - ett golv som underhålls genom golvslipning och efterbehandling håller så länge; ett golv som inte underhålls överhuvudtaget kommer inte att hålla lika länge.

Även om du sköter dina golv så kan det vara så att de är bortom räddning. Ett golv kan bara slipas ett visst antal gånger (man måste ha slipyta) och då dessa slipningar är genomförda så måste man, helt enkelt, byta golvet i fråga. Ett byte som vi tänkte titta lite närmare på här.

“ Många väljer att byta golven på egen hand. Det är möjligt - men man får sällan det önskade resultatet. Anlitar man en golvläggare så håller golvet längre “

Vi anser att många ser ett golvbyte som en kostnad; en kostnad som man vill strypa och där man i och med detta väljer att göra jobbet på egen hand. Det går att lägga ett golv på egen hand, men saknar man vana så är risken stor att fel begås och att golvet i fråga blir skevt, får bubblor eller spricker. Vi skulle därför säga att en golvläggare är det bästa valet. Bor du i Stockholm och är i behov av nya golv så kommer du, helt enkelt, att tjäna på att låta en golvläggare lägga in dessa.

Vilket rum handlar det om?

Om vi ska ge några konkreta tips kring hur du ska tänka gällande val av golv så kan vi rada upp några viktiga tankar. Innan dess så ska vi dock nämna ytterligare en fördel med att anlita en golvläggare: rot-avdraget. Du kan anlita en golvläggare för att byta dina golv i Stockholm och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Den skatterabatten tycker vi ska ses som en avgörande tyngd i vågskålen.

Här är våra tankar om att välja golv:

 • Vilket rum? Det är skillnad på slitage mellan olika rum. Hallen är generellt sett det mest utsatta rummet. Du drar in smuts, du går in med skorna, någon går med höga klackar, kläder slängs huller om buller och det är mycket väta i omlopp. Här skulle vi säga att exempelvis ett klinkersgolv är en bra lösning då det är hårt, lätt att städa och klarar av vatten på ett bra sätt. Om du vill ha ett trägolv i hallen så bör din golvläggare lägga in ett hårdare träslag - exempelvis ask, bok eller ek. Efterbehandlingen blir extra viktig och här kan lack eller hårdvaxolja vara bra alternativ.

 

 • Vilken stil är din bostad i? Då man ska välja golv så bör man vara mindre trendmedveten och istället se hur bostaden man bor i ser ut. I en sekelskiftesbostad i Stockholm kanske en fiskbensparkett passar bättre än vad ett laminatgolv gör.

 

 • Vilken efterbehandling väljer du: Efterbehandlingen blir viktig då det är den som ger golvet det lilla extra. Gå igenom med din golvläggare vad som finns och vad som rekommenderas till din bostad i Stockholm - hårdvax, lack, olja eller varför inte någon typ av pigmentering?

Garageportar i Stockholm

5 dec 2017

I Stockholm finns närmare 300 000 garageportar. Många av dem har varit med ända sedan 70- och 80-talen och är egentligen för gamla för att fortfarande vara i drift. Man brukar säga att garageportar i Stockholm har en livslängd på 25-30 år, efter det är det hög tid att byta ut sin garageport. En ny garageport behöver inte kosta så förfärligt mycket, priserna varierar mellan 5000 och 30000 kronor. Vill man ha en motordriven garageport kostar det förstås lite extra, dessutom kostar det en slant att få den monterad. Vi tar här en titt på hur man vet att ens garageport är för gammal och behöver bytas ut, samt vad kan göra om så är fallet.

Gammalt och slitet

En vanlig typ av garageport i Stockholm under sjuttio- och åttiotalen var den klassiska vipporten, som man fortfarande ser på många garage idag. Vipporten har två kraftiga fjädrar som håller nere porten när den är stängd. Fjädrarna ”vill” öppna porten, vilket gör att påfrestningen på fjädrarna kommer när garageporten är i stängt läge, vilket den ju är en stor del av tiden. Det säger sig självt att en fjäder som hålls spänd i decennier till slut blir sliten och riskerar att brista.

En stor risk med gamla garageportar är just att fjädrarna spricker och att porten faller ner, i värsta fall när en person eller bilen befinner sig under den, med risk för skador. En annan risk är om fjädrarna är oskyddade, vilket de är på många äldre garageportar. Fjädern riskerar då när den brister att träffa en person som råkar befinna sig i närheten, exempelvis för att öppna porten. Det har skett många skador och till och med dödsfall på grund av fjädrar som brustit och träffat olyckligt.

Kontakta en montör

Har man en gammal vipport med fjädrar bör man låta en montör komma och besiktiga dem. Om porten har en tjugo, trettio år på nacken kan man vara ganska säker på att montören kommer att rekommendera att fjädrarna eller till och med hela garageporten byts ut.

Man kan också testa porten själv för att se om fjädrarna är lagom hårt spända, det brukar vara lite si och så med den saken efter många års användning. Om fjädrarna är för löst spända slår garageporten igen när man försöker ställa den i halvöppet läge. Om fjädrarna är för hårt spända öppnar den sig tvärtom med en smäll när den är på väg upp och man släpper handtaget. Om något av ovanstående stämmer in på din garageport bör du låta en montör justera fjädrarna.

Hitta en ny garageport

Har du en gammal garageport i Stockholm som du är osäker på eller som du vet behöver bytas ut kan du kontakta en montör som kommer ut och tittar. Ser montören att det är läge för ett portbyte kan han hjälpa dig att hitta en bra modell. Förutom vipporten finns även vikportar, slagportar och takskjutportar, alla med sina för- och nackdelar. Mycket beror på vad du tycker är snyggt och vilken stil huset har. Vissa modeller lämnar gott om utrymme i garaget, andra tar ingen plats på utsidan. En montör kan hjälpa dig hitta rätt modell och även mäta garageöppningen för at t kunna hitta rätt port åt dig.

Det går att installera en garageport själv, men det kräver noggrant arbete för att det ska bli snyggt och säkert. Anlitar du en montör vet du att du får en dörr som kommer fungera bra i åtminstone 25 år. Dessutom är det tillåtet att använda ROT-avdraget på arbetskostnaden.

← Äldre inlägg