Aluminiumställning

 

Välja fönster efter arkitektur

23 jan 2020

Ska du välja nya fönster till din fastighet? Varför inte välja nya fönster efter den arkitektur som man en gång byggde huset? Byggnadsvård, kallas det när man är aktsam om det som människor en gång tänkte när ett hus byggdes. Våra svenska städer, brukar också K-märka hus som man på kommunerna tycker har ett särskilt allmänintresse av att de bevaras såsom de ursprungligen var tänkta. Den som äger och bor i ett sådant hur bör då ta särskild hänsyn till den arkitektur, färger och material som man valde när man en gång byggde huset.

När det sedan är dags att byta fönster är det särskilt viktigt att man väljer fönster som passar med den tidsålder och den arkitektur som när huset byggdes. Byter man till fel fönster får det stora konsekvenser på hur huset kommer att se ut. Man kan faktiskt förstöra ett hus genom att välja helt fel fönster till husfasaden.

Välja nya fönster med gammalt utseende

Ska man hålla sig till Byggnadsvård och behöver byta fönster är det en bra idé att välja PVC-fönster då man kan välja dem i många olika utföranden. Man kan välja dem med eller utan spröjs, stora eller små, det går att få dem i nästan vilken färg som helst. Dessutom kan man välja fönster med olika funktion; hur man öppnar dem till exempel. Man kan välja så kallade vädringsfönster, som man öppnar genom att tippa dem utåt. De vrids då horisontellt med fönsteröppningen nere i fönstrets underkant. Eller så väljer man fönster som vrids kring sin egen axel, lodrätt och som svängs i nästan 360 grader. Sådana fönster är väldigt lätta att tvätta då man slipper öppna dem inåt och blir tvungen att plocka bort allt som är innanför, eller slipper hänga utanför fönstret när man ska tvätta dem på utsidan av fönstret.

Olika funktion på fönster

Man kan även välja fönster som har ett starkt solskydd. Det mäter man med ett U-värde, ju lägre U-värde desto bättre är solskyddet. Oftast brukar man rekommendera fönster med ett U-värde på cirka 1 och allt som är under det är bättre. Man kan även välja fönster som är inbrottskyddande. Även om de råkar ut för våd utifrån så går de inte sönder. De spricker men splittras inte utan håller ihop. Det gör det omöjligt för en inbrottstjuv att ta sig in genom fönstret. De har ett laminat utanpå fönstret som håller ihop det. Läs mer om sådana fönster på: https://www.fönsterörebro.com.

När det är dags måla om huset

13 jan 2020

Är det dags att måla om huset i Danderyd. Mycket kan man faktiskt göra själv och därmed få ner kostnaderna för ommålningen. Speciellt när det kommer till underarbetet, så är det viktigt att vara noggrann så att man inte bara målar på ruttna delar på en husfasad. Man bör kontrollera fasaden noggrant innan man går vidare med ommålning.

Man bör alltid rengöra underlaget. Särskilt om man bor i närheten av storstäder som Stockholm. Har man inte målat om på 10-15 år så lär det finnas en hel del smuts, alger och sådant som inte ska finnas på en husfasad. Allt sådant ska tvättas bort och rengöras innan man målar om huset. Detta gäller alla slags material som du kan ha på din fasad. Alla slags fasader ska tvättas innan man målar om.

Tvätta fasad innan målning

För det första bör man inte rengöra med en högtryckstvätt. Har man för högt tryck på vattnet kan man skada fasaden i stället för att få den rengjord. Det man alltid bör använda är ett algmedel som tar bort alg och smuts. Har man en putsad fasad bör man välja rengöringsmedel beroende på vilken puts som man har byggt med. Lättaste sättet att ta reda på det är att ta en kniv och med spetsen sno lite färg från putsen. Och sedan tända en eld under den. Sedan lukta på färgen; luktar det plast eller ryker det inte alls, så har du antingen mineralisk bör man använda ett alkaliskt tvättmedel. Har man en organisk puts bör man tvätta med ett milt tvättmedel. Man behöver rengöringsmedel, vatten och en borste med långt skaft för rengöring av fasaden. Och sedan skölja med en vattenslang – inte högtryckstvätt. 

Måla om trähus

Om du ser att färg har börjat flagna och lossna så bör allt sådant tas bort innan man målar huset. Är det mycket färg som har flagnat kan man behöva en skrapa för att få bort färgen. På en träfasad kan man även använda en stålborste för att få bort flagnad färg. Man brukar se vilket redskap som är bäst, när man ser hur fasaden ser ut. När den mesta flagnade färgen har försvunnit kan man behöva måla med en grundolja. Låt den torka innan du grundmålar fasaden. När sedan fasaden är grundoljad och grundmålad kan man sedan måla med den färg som man önskar till sitt hus. Om du trycker med en tumme på fasaden och inte får tummen full med färg, är fasaden redo för nästa målning.

Måla om betong eller puts

När man har tvättat betongen eller putsen på sitt hus är det här mycket viktigt att ytan är helt torr innan man målar den. Undersök därför fasaden noggrant innan du påbörjar målningen. Här kan man behöva borsta den putsade fasaden med en relativt mjuk borste. Använd heller ingen högtryckstvätt, utan endast en vanlig vattenslang för rengöringen. Ser man då lös puts eller flagnad färg så bör man laga den innan man målar om den. Sedan grundmålar man den. När grundmålarfärgen har torkat kan amn sedan måla huset i önskad färg.

Var det där för jobbigt? Vill du hellre anlita målare i Danderyd? Läs då mer på: https://www.målaredanderyd.se.

Viktigt med en hållbar fasad

23 dec 2019

När vintern kommer är man tacksam över att man har ett hus, och att man har skydd av den egna villan. För alla villaägare är det oftast uppvärmningskostnaderna för villan om är den största utgiften, om man nu inte råkar ha ett lån med en ränta som skenar iväg. Det hände många villaägare i början på 1990-talet, då räntan steg med 500 procent. Det var inte roligt. Men eftersom det nu är som det är med räntan just nu, är det uppvärmningen som kostar mest. Då är själva isoleringen och underhållet av fasaden som är viktig att den är riktigt isolerad.

Alla fastigheter behöver väl isolerade fasader. Har du sett över fasaden på din villa nyligen? Om inte kan det vara en bra idé att göra det nu. Särskilt viktigt är det om man har en äldre villa, som kräver mer underhåll än andra. Vill man göra en riktig omgörning av sin villa, kan man dessutom tilläggsisolera den, för att om möjligt få ner uppvärmningskostnaderna. Så här kan man göra.

Tilläggsisolera villan

Vill man göra en tilläggsisolering, kan man enkelt göra det med material som är tänkta just för en tilläggsisolering. Man lägger på ett nytt lager med fasadskivor. Då är det viktigt att tänka på att man bör alltid ansöka om bygglov innan man går vidare och lägger på nya fasadskivor. Byter man utseende på fasaden på något sätt, bör man alltid ansöka om bygglov. Om inte annat så ta det säkra före det osäkra. Rådfrågar man dessutom en hantverkare, kan de ge bra råd om hur man kan isollera just din villa, när det gäller materialval och isoleringsmaterial.

Byta till Energifönster

Man kan även byta fönster till sådan som håller en bätte isolering. Många har till och med sänkt suna uppvärmningskostnader i och med att de har bytt till Energifönster. De är då sådana som har tre-glas, och ädelgas i mellanrummet mellan ytterglaset och mellanglaset. På så vis sipprar varken kylan eller värmen genom fönstret. Sedan kan man ju även borra efter bergvärme om man nu skulle vilja sänka uppvärmningskostnaderna på lång sikt. Man kan även byta till luftvärmepump och installera solpaneler som håller igång luftvärmepumpen åt en. På det sättet ser man till att få en mycket mer miljövänlig uppvärmning för sin villa, och det, det är mycket, mycket viktigt och bra som villaägare att vara proaktiv och redan nu ställa om så att man alltid har en hållbar livsstil och uppvärmning i huset som inte gör hål i jordens resurser. Men att börja med en fasadrenovering och göra en tillägsisolering är den bästa början. Här kan du läsa mer om fasadrenoveringar i Norrköåping på: https://www.fasadrenoveringnorrköping.se.

Vilka material kan man måla om?

13 dec 2019

Den som inte är så van att måla, kan kanske undra om det faktiskt går att måla alla slags olika material? Generellt kan man säga att de allra flesta material kan man måla om, bara man ser till att måla om med rätt slags målarfärg. Det gäller nämligen att se till att målarfärgen är den rätta.

Är man det minsta osäker, kan man gå till en målarhandel och fråga dem om vilka slags målarfärger som man bör använda. Berättar man vad det är som man ska måla om, så kan de råda en till rätt slags färg. Ska man till exempel måla om ett element inomhus, så bör man välja en målarfärg som är anpassad just för att måla element. Tyvärr blir det inte bra att använda samma färg som när man målar resten av väggarna.

Olika material som man kan vilja måla om

Här går vi igenom de olika slags material som man kanske vill kunna måla om.

 • Trä och träpanel – att måla om trämaterial är kanske det material som vi mest tänker på att vi vill måla om. Har man till exempel hjälpt sina föräldrar att måla om villan, som kanske har en träpanel, så har man förmodligen märkt att det krävs en hel del målarfärg för att måla trä. Träet suger i sig målarfärg som en svamp. Det krävs att man har en stor pensel, om man ska måla om fasaden, till exempel. Sedan bör man inte ha bråttom. Träet behöver många penseldrag med färgen innan den är klar.
 • Aluminium, järn och stål – det går alledeles utmärkt att måla alla slags metaller. Här skiljer de olika målarfärgerna åt, om det är någon metall som ska målas som är utomhus. För dessa så gäller det att man väljer målarfärg som skyddar metallerna mot rost. Aluminium rostar inte, men det blir ändå bäst att välja en målarfärg avsedd för målning av metall. Stål och järn rostar. Ska man då måla något sådant utomhus är det viktigt att välja målarfärg som motverkar rost och är en rostskyddande målarfärg.
 • Gummi – ska man måla gummi, är det för det första viktigt att välja en färg som är elastisk, då gummit är mjukt till materialet. Det kan vara svårt att hitta rätt färg som inte spricker när den appliceras på gummi, men om du lyckas hitta en färg som man kan spraya på och som är avsedd för gummi, så är det antagligen den bästa lösningen.
 • Plast – att måla plast är inte alls svårt. De flesta målarfärger som man hittar i handlarna är plastfärg. Dock så kan det vara svårt att få färgen att fästa på plasten, beroende på hur plastytan ser ut. Har du en mycket glatt yta på plasten, kan du sandpappra den så att du får en annan yta, som blir lättare att få färgen att fästa på plasten.
 • Silikon – den allra mesta silikonet kan man dessvärre inte måla på. Ska man måla något som innehåller silikon, bör man alltid täcka silikonet med något annat om färgen ska kunna fästa. Antingen måste man avlägsna silikonet med lacknafta, till exempel, eller spackla över silikon med spackel. Har man spacklat över silikonet så kan man sedan måla ytan.

Läs mer om målare i Solna på: målaresolna.nu.

Behöver er BRF balkonginglasning i Uppsala?

3 dec 2019

Önskas en balkonginglasning i Uppsala? Är man del i en BRF som funderar på att glasa in sina balkonger, finns det ett 10-tal sådana byggföretag som arbetar med att glasa in balkonger. Som BRF kan man gott och väl räkna med att en balkonginglasning höjer värdet på fastigheten ordentligt. Det är så pass populärt med inglasade balkonger särskilt på lägenheter där man inte kommer utomhus på samma sätt som när man bor i hus, eller radhus.

Anlita rätt byggföretag som har erfarenhet av många balkonginglasningar. När en BRF väljer att göra en balkonginglasningar är det så viktigt att det blir rätt och att det blir snyggt. Man vill ju också att balkonginglasningen ska hålla för en lång tid, att balkonginglasningen ska höja värdet på fastigheten. Och det gör det, då balkonginglasningar är populära och blivande bostadsägare ser gärna att skaffa sig bostäder som har balkonginglasningar.

Få rätt skydd till balkongen

När man glasar in sin balkong, får man ett bra skydd mot väder och vind. Jämför man balkonger som inte har haft någon inglasning, med dem som har inglasade balkonger, då ser man hur mycket mer som de inglasade balkongerna har blivit skyddade. Både väggar och tak på en inglasning gör ju att balkongen inte blir lika smutsiga som andra balkonger. Det blåser inte in lika mycket löv, grenar, och skräp. Det regnar in in på balkongen med smutsigt regn som det ofta kan vara i stora städer. De som har inglasade balkonger, kan stänga ute smutsen och behålla dem renare inifrån. Det är också lättare att städa en balkong som är inglasad. Den kan man till exempel dammsuga, då väta inte har tagit sig in i balkongen.

Man kommer närmare naturen 

När man glasar in balkongen kommer man närmare naturen om man har inglasad balkong. Den som sitter i balkongen kommer närmare det som finns utomhus genom en genomskinlig balkong.

Kan man måla om badrummet?

23 nov 2019

Det går alldeles utmärkt att enbart måla om i badrummet. Det som är viktigt att tänka på om man har bestämt sig för att måla om i badrummet, är att välja en våtrumsfärg. Och om man målar om kakel, klinker eller något stenmaterial, så bör man välja en färg som passar det material som man målar om. Men innan man målar om, bör man låta en hantverkare, som till exempel en VVS-montör att undersöka badrummet så att det inte finns några vattenskador där. För om det är det, så bör man riva ut allt, torka ur badrummet och sedan renovera med nytt och fräscht material.

Det är inte många som tänker på att det går alldeles utmärkt att måla om både klinker- och kakelplattor. Det som är viktigt är att man först tvättar bort all smuts, även i fogarna. Är det svårt så kan man borsta bort smutsen med en tandborste. Den är alldeles utmärkt för att få bort eventuell smuts i fogarna. Sedan bör man alltid tvätta kaklet och klinkern med särskild målartvätt. Den är starkare än andra rengöringsmedel, men det behövs för att få bort eventuella fuktfläckar.

Är du det minsta osäker – anlita hantverkare

Om du är osäker på hur du ska göra, när det kommer till att renovera badrummet, så är det alltid bäst att anlita hantverkare i Göteborg om det är där som du bor. Annars bör du leta efter en kompetent målare i den stad där du bor. Det viktiga är att känna till att det går alldeles utmärkt att måla om ett badrum, så länge som man använder sig av rätt slags målarfärg, och samtidigt går igenom barummet och kontrollerar så att det inte finns några fuktskador eller risk för fuktskador i sitt badrum. För om det finns det, är risken mycket stor att man bara bygger in skadorna utan att ta itu med dem.

Viktiga kriterier på hantverkarfirmor

Här ger vi generella kriterier som man bör ställa på den hantverkarfirma som man anlitar. Det är ju viktigt att de är pålitliga; att de kommer när de säger att de kommer. Får de förhinder så är det mycket viktigt att de meddelar det. Att de arbetar noggrant och säkert när de arbetar och fullföljer allt det som de lovar göra. Att de bemöter sina kunder på ett juste sätt och gör som avtalat och lyssnar på sina kunder. Det är mycket viktigt med goda referenser när man ska anlita en hantverkarfirma.

Vad har elektriker i lön?

3 nov 2019

Visste du att bland de allra flesta hantverkare har elektriker bland de bästa lönen? Jo, så är det. Elektriker behöver ha stort säkerhetstänkande då de arbetar med mycket farliga krafter, som elektricitet verkligen är. Som elektriker måste du hela tiden arbeta med säkra redskap och kunna tänka i flera led, så att de inte leder elen på något felaktigt sätt. De riskerar ju både sig själva och andra om de begår misstag.

Så vad har en elektriker i lön? Det varierar ganska stort mellan städer och landsbygd, men framför allt beror skillnaderna på lönerna på efterfrågan och tillgång. De flesta elektriker har en medellön p kring 30.000 kronor i månaden innan skatt. Lönen rör sig kring 30.000, såsom 30.300 för distributionselektriker, 32.800 för installationselektriker, som exempel. Sedan tillkommer faktorer som tillgång (på elektriker) och efterfrågan (på elektriker), vilket påverkar nivån på lönerna, samt hur många år som elektrikern har arbetat som elektriker och vilken slags elektriker man arbetar som.

När du letar efter elektriker i Stockholm

Har man endast arbetar som elektriker i 1-2 år, brukar man få cirka 24.000-25.000 kronor i månaden. Har man mer än 3 år bakom sig som elektriker har man en lön över 30.000 kronor i månaden. Sedan tillkommer variationer på nivån på löner. Så är man elektriker, vad kan man göra för att höja den egna lönen?

Bli mer än en elektriker

Ser man till att utvecklas mer, som elektriker, som att göra sig mer kompetent kan man lära sig mer om samordning, så kan man vidareutbilda sig, så kan man sedan arbeta som projektledare, mellanchef. Man kan ta ansvar för både teknik och ekonomi, bli budgetansvarig. Visar man att man vill mer än bara leda ledningar och koppla ihop ledningarna, så kan man klättra på elektrikerkarriären och på så sätt höja lönen genom att ta större ansvar i det företag som man arbetar på.

Bilda eget företag – ta vinsten

Ett annat sätt att ta kontrollen över sin lön, är att bli egenföretagare. Är man då duktig och tar på sig många arbetsuppdrag, så kan man få in inkomsterna, få fler uppdrag och en vacker dag kanske man har så många uppdrag att man kan anställa en till elektriker, och en till och har man växt som företag, så kanske man kan anställa en administratör, en ekonom och marknadsförare och får in ännu mer och större arbeten. Till sist är man chef för ett eget företag och basar över många anställda och kan lyfta en hög VD-lön, men för att komma dit krävs det både ekonomiskt sinnelag, en säljande attityd och bra kundbemötande.

Bygg in hemtrevnaden med egen braskamin

23 okt 2019

Har man ett sommarställe eller fritidshus där man gillar att vistas på, vill man helst kunna sitta inne och mysa. Även om det är ett sommarställe, där man har lust att vara mest på somrarna, kan det blir regniga och svala dagar. Då vill man kunna sitta inomhus och mysa. Har man ett fritidshus som man vill åka till och åka skidor, då är en egen braskamin ett måste.

Det bästa är att anlita en professionell murare som kommer och installerar den nya braskaminen. Men vill man inte det, är det egentligen inte så svårt att göra det själv. Här antar vi att det redan finns en rökgång i det hus där man önskar sig sin braskamin.

 1. Planera platsen för braskaminen – platsen för en braskamin är mycket viktig, man vill ju helst att alla har tillgång till braskaminen. Oftast brukar man placera den i vardagsrummet, där de flesta brukar umgås.
 2. Gör hål i rökgången för braskaminen – har man en storsten, och en rökgång i huset, måste man göra hål för braskaminens rökgångar så att röken kan gå in i den befintliga rökgången.
 3. Montera fast skorsten på taket – när man har gjort hål för rökgången till den befintliga rökgången, är det sedan dags att montera en skorsten på taket. Finns det redan en skorsten, kan man leda röken med hjälp av rör i den befintliga skorstenen.
 4. Lägg ett skydd för braskaminen – har man kommit så långt att man har gjort hål för braskaminens rökgångar i den befintliga rökgången i huset så kan man lägga ett skydd för braskaminen så att inte huset skadas av braskaminen.
 5. Anlita en sotare som gör provtryckning – innan man kan sätta igång och elda i huset, måste man ta dit en sotare som gör en provtryckning så att man säkert vet att man kan använda den nya braskaminen. 

Läs mer om braskaminer som man kan få tag på i Stockholm på: https://www.braskaminerstockholm.nu.

Renovera med brandskydd

23 sep 2019

Genom att renovera med brandskydd kan man få ett mer brandsäkert hus, flerfamiljshus, kontor och byggnader med en stor brandsäkerhet. Genom att göra alltfler medvetna om hur man gör detta och anlitar företag som aktivt arbetar med brandkydd i fastigheter har man lyckats få ner antalet bränder från 114 bränder i hus till 109 bränder mellan åren 1999-2017, enligt statistik från Brandskyddsföreningen. Det är för lite, anser vi.

Nollvision om bränder i Sverige

Det finns ju en nollvision om bränder, vilket bör vara nu mer än någonsin med tanke på de stora skogsbränder som har härjat i Sverige under de senaste åren. Det allmer varma och heta klimat som vi har sett över hela världen, har aktualiserat frågan om brandskyddade byggnader som en konsekvens av detta. Förra sommarens många skogsbränder hotade till och med byggnader och människor i Gävleborg, Jämtland och Dalarna och på många andra ställen i Sverige. Det engagerade hela nationen och till sist fick vi hjälp från EU med helikoptrar som flög över stora arealer med vatten som till sist fick bränderna släckta. Förutom de människor vars hem hotades av bränderna, engagerade det så många brandmän och frivillga, vilket bidrog till att få bukt med bränderna. Man kan tycka att en skogsbrand är onödig. Ett och annat åskväder kan ju starta en skogsbrand, men när den sker av människohand, är den helt och hållet onödig.

Vad vi kan göra för mer brandskydd

Det enda man som samhälle och som nation, landsting och kommun kan göra, är att förbjuda grillning på allmänna platser. Men det är ju inte tillräckligt. Det finns ju sjuka människor som är pyromaner och som njuter av bränderna, det finns mycket slarv och tanklöshet, som definitivt kan undvikas. Men det varma klimatet som vi troligtvis måste vänja oss vid, kan ingen göra något åt. Det är bara att gilla läget och i fortsättningen se till att minska alla de faktorer som påverkar klimatet på ett negativt sätt. Vilka de faktorerna är, är ju omtvistat och politikerna försöker vinna billiga poäng, som hjälper föga. Alltmer kommer det an på den lila människan att tillsammans med andra se till så att man kan undvika bränderna. Så vad kan man enskilt göra åt detta? 

Brandskydda det egna hemmet

Vi kan bygga med mer brandskydd och se till så att det egna hemmet är mer brandskyddat. Här kan man tänka på brandskyddet i byggmaterial (stålkonstruktioner, betong och brandimpregnerat virke) och inreda med barndskyddat material som med brandskyddande tätning, fogningar, målarfärg och tapeter med brandskydd. Läs om detta på: https://www.brandtätningstockholm.se.

När du behöver renovera fasaden

13 sep 2019

Är det dags för en fasadrenovering? Då kan det vara bra att passa på innan vintern har slagit till. Det är bäst att genomföra det under en torr period. De flesta brukar nöja sig med att måla om fasaden, medan andra vill ha en helt ny fasad, med nytt byggmaterial. Men även om man endast målade om fasaden är det viktigt att ersätta gammalt och dåligt byggmaterial med nytt och fräscht material innan man målar om allt.

Material önskas till den renoverade fasaden

Det mesta går faktiskt att bygga, oberoende vilket material som redan finns på villan. Vill man ha träpanel på en murad fasad, kan man få det, eller om man vill ha en putsad fasad på ett med trä, eller få en murad fasad på ett trähus. Allt är görbart. Det som skiljer dem åt är kostnaden, men bortser man från det, är faktiskt det mesta fullt möjligt. Vill man bara få fasaden målad, går det också utmärkt, som ett sätt att renovera fasaden på. Förut byggde man oftast fasader med puts ovnapå träpanel, som då utgjorde reglar för fasaden. Men att göra tvärtom, går ju det också, om man av någon anledning vill byta material på ytan på fasaden. Men om man vill lägga på en ny puts på fasaden kan man samtidigt lägga in en färg på putsen, så att villan får samma färg som förut. Då slipper man ansöka och bli beviljad bygglov. Det behövs ju annars om man vill byta färg på villan. Läs mer om fasadrenoveringar genom att klicka här: https://www.allanmbygg.se/fasadrenovering-takrenovering.

Önskar du takrenovering med fasadrenoveringen?

Man kan passa på att renovera taket samtidigt som man renoverar fasaden – och tvärtom. Ofta brukar de följas åt och man kan passa på när man ändå har ett byggföretag som gör renoveringarna. Har byggföretaget väl tagit sina byggställningar till tomten och påbörjat ett stort renoveringsarbete, kan de göra nödvändiga renoveringar när de ändå håller på. Det viktigaste är att man får tag i rätt byggföretag som har duktiga hantverkare och sådana som är pålitliga, som kommer på avtalad tid och som bygger såsom man har kommit överens om. Det är inte roligt för någon villaägare om byggföretaget plötsligt har gjort något annat än de som man har kommit överens om. Därför är referenserna viktiga när man väljer byggföreta för sin renovering antingen av taket eller av fasaden. Ibland kan hantverkarna få för sig att göra något annat än det man har kommit överens om. Då är det bättre att anlita byggföretag som man kan lita på.

När du vill slipa golv i Stockholm

5 aug 2019

Har man slitna golv, är det en bra idé att slipa om dem. Oberoende vilka material som man har på sina golv, brukar man kunna slipa om dem. De moderna golvmaterial som numera finns på marknaden, kan man slipa om, även plastgolv. Det som är viktigast är att det finns en tjocklek som överstiger 2, 5 centimeter som det går att ta av, för att kunna slipa om golvet med. Linoleummattor, går att slipa om, liksom trägolv lagda i tiljor, parketter, klick-golv och laminat är alla golv som det mycket väl går att slipa om. Till och med golv med stenmaterial, går att slipa om. Så varför inte prova att slipa om sitt trä-, sten, klinker eller linoleumgolv? Prata med en hantverkare som kan slipa om golv, för att få veta mer om vilka slags golv som det går att slipa om.

Det händer med golv som slipas om

Har du golv som du behöver slipa om, bör du anlita en hantverkare som kan det. Att slipa själv är både kostsamt och dyrt. Dessutom kan du riskera att behöva lägga ett helt nytt golv om du inte kan hantera en golvslip. För bästa resultat är det mycket viktigt att kunna hantera golvslipningen på ett jämnt sätt. Man får på inga villkor stanna upp med golvslipen, eller slinta med handtaget på den. En golvslip måste föras så jämnt över hela golvet som det bara går och det kanske man inte kan på andra sätt förrän man har skaffat sig den erfarenhet som behövs. När man slipar om golv, innebär det att hela den översta ytan tas bort. Alla jack, repor och smuts försvinner med golvslipningen. Man tar fram det ursprungliga golvet när man slipar om det. Efteråt är det minst lika viktigt att behandla det på rätt sätt, som själva golvslipningen.

Efterbehandlingen minst lika viktig

Det finns så många olika behandlingsmetoder och material. Beroende på vilket utseende och hur man använder golvet, bör man behandla det sedan med olika material; lack, olja, bets är kanske de vanligaste sätten att efterbehandla golvet. Man kan även använda lut som man blandar med andra medel. Det går alldeles utmärkt att blanda in pigment i betsen, oljan och lacken. Med pigment i behandlingsmaterialet, får man en nyans på golvet, som antingen är ljus eller mörk. När man slipar om golvet är det också bäst att förnya och reparera skadade delar.

Så förbereder du för fönsterbyte

19 jun 2019

Egentligen behöver det inte vara så krångligt med ett fönsterbyte. De gamla fönster som du ska ha, rivs ut och nya fönster ska monteras in. Sedan slänger man de gamla och du har fina (förhoppningsvis) och nya fönster. Ett ganska enkelt fönsterbyte med andra ord, om du väljer att någon annan till exempel en fönsterleverantör som kommer och genomför det åt dig.

Ska du genomföra fönsterbyte själv?

Men om du funderar på att genomföra fönsterbytet på egen hand, kan du behöva förbereda dig så att fönsterbytet går så smidigt som det bara går. Du behöver en kofot, vattenpass, karmskruvsverktyg, spackel, tumstock, karmskruvar, en hyvel och isoleringsmaterial, förutom de nya fönster som du vill byta till. Det bästa är också att ha stora kassar för allt skräp som det kommer att bli när man river i fönstret. 

 1. Först tar man bort fönsterfodret. Antingen har man kvar dem och låter karmen sitta kvar, om de nya fönsterkarmarna har samma storlek, annars måste man ta bort dem. Ska de vara kvar kan man med fördel såga med en metallsåg så att alla skruva och spikar lossnar.
 2. Mät fönster och mät karmyttermått. Lägg två klossar, cirka 50 millimeter från kanten, se till så att de är helt vågräta, hyvla dem annars så att de  är det.
 3. Spika för tomrummet som nu är där det gamla fönstret var så att ingen ramlar ur det. När du sedan ska montera fast det nya fönstret riskerar du inte att det ramlar utåt i backen.
 4. Ta ur fönsterbågen, lyft in karmen, om det står så i instruktionerna. Har du kvar karmarna byter du inte ut dem, men skruvar i de nya karmarna om du har det. Kolla noggrant med vattenpasset så att dina nya fönster blir helt lodräta. Är de inte det, anpassar du med karmskruvarna tills de är det.
 5. Häng in fönsterbågen (om du inte redan har gjort det, beroende på instruktionerna). Kontrollera så att du kan öppna och stänga fönsterbågen.
 6. Isolera sedan fönster och sätt på fönsterbläcket. Detta görs innan man isolerar i nedre fönstret. Sedan bör du vara klar. Efter det är det bara att göra om allting med nästa fönster och sedan nästa, tills alla fönster är färdigt utbytta.

Det går att få fönsterbytet utfört av en leverantör av nya fönster. Många bakar in fönsterbytet med priset för fönster. Då vet både de och du, att fönsterbytet går rätt till. Lycka till!

Värdet av fräscha badrum

2 jun 2019

Har du någon gång besökt ett gammalt badrum någon gång? I så fall kanske du har besökt ett badrum som både är slitet och har en unken lukt? Ibland kan det börja lukta för att VVS-rören är slitna och inte riktigt får ner allt som ska ner i VVS-rören. Dessutom kan det bildas svarta ränder mellan kakel- eller klinkerplattorna. Rengörs inte fogen mellan plattorna kan det bildas svarta ränder mellan dem och de kan börja lukta efter ett tag. Även om man rengör mellan kakel- och klinkerplattorna, kan det efter flera års användning, bli svårt att få bort all smuts. Så även om man regelbundet rengör badrummet, blir det ändå slitet och smutsen försvinner inte.

Då är en renovering det enda som tar bort smutsen

Då är det enda som tar bort smutsen är en ordentlig badrumsrenovering. En riktig badrumsrenovering går då ut på att riva ut alla gamla plattor och lägga in nya byggmaterial. Genom att få in nytt byggmaterial får du ju in nytt fräscht material som du lägger in i badrummet. Ett alternativ är ju att renovera men med samma material och då är ju fördelen den ändå, att du river ut allt, och sedan lägger in med nytt fogmaterial men i så fall med det gamla materialet. Om du vill renovera på miljövänligt sätt och inte slösa med nya kakelplattor eller nytt klinkermaterial.

Ska du anlita renoveringsbolag?

Det bästa och mest nödvändiga som du kan göra om du behöver en badrumsrenovering är att alltid anlita professionella hantverkare till badrumsrenoveringen. Oberoende om du gör på det miljövänliga sättet och använder dig av samma kakel- och klinkerplattor igen, eller om du använder helt nya material, är det ändå bäst att alltid anlita professionella hantverkare till badrumrenoveringen. De professionella hantverkarna är då utbildade inom VVS, elektricitet och kakling. Alla de slags hantverkarna är viktiga för att du ska få en badrumsrenovering som håller en hög kvalitet.

3 viktiga kriterier vid val av hantverkare

När man ska anlita hantverkare är det några kriterier som är viktiga att titta efter. Du vill ju inte anlita hantverkare som inte gör sitt jobb, eller hur?

1. Goda referenser

Anlita bara hantverkare som har goda referenser av sina tidigare kunder. Det visar på att de arbetar på godkända sätt och inte fuskar, eller slarvar.

2. Medlem av Byggkeramiska rådet

Se efter om de är medlemmar av Byggkeramiska rådet. Det innebär att de har fått ett certifikat och har lärt sig det enda sättet som man kaklar på: det noggranna sättet.

3. Ansvarsförsäkring och garantier

De bör även ha egen ansvarsförsäkring, om något skulle hända, är det viktigt att företaget tar ansvar för om något skulle hända. Ger de dessutom garantier på sitt arbete är det lättare då att anlita dem, då du vet att de arbetar tills du som kund är nöjd.

Här kan du läsa mer om ett renoveringföretag i Uppsala.

Så går det till byta fönster i er BRF

25 maj 2019

Har ni en stor BRF och behöver nya fönster? Då är det alltid bra att renovera fönster i stället för att bara riva ut och montera in nya fönster. Att renovera fönster är mer miljövänligt än att slänga hela fönster. Att tillverka nya fönster krävs det enorma mängder energi och nytt byggmaterial. Det är synd att bara slänga, då det sällan är så att fönster är helt sönderruttnade innan man byter ut dem. Ofta kan det vara så att det är fönsterkarmar och fönsterbågar som är utslitna när man bestämmer sig för att byta ut dem. Då är det bättre att renovera det man redan har i stället för att köpa-slita-slänga som vi alla måste sluta med att göra. Då är det bättre att återanvända och återvinna. Det är dagens nya melodi.

Renovera fönster i en BRF

Man börjar alltid med att ställa upp byggställningar längs med fasaden där man ska arbeta. Byggställningarna brukar täcka för hela fasaderna och när det kommer till att ta bort fönster, spikar hantverkarna för ett träkryss för fönster, så att ingen ramlar ut genom fönstret och vill man, så kan man även spika för plast för fönster så att det inte regnar in. Som bostadsrättsägare får man ha lite tålamod med att det blir en byggarbetsplats för byggjobbarna någon månad innan allt är klart. 

Byggjobbarna renoverar sedan alla fönster

När det kommer till själva renoveringen av fönster gör byggjobbarna antingen det på plats, alltså avlägsnar målarfärg och sedan reparerar de delar som eventuellt behöver ersättas och som är spruckna eller ruttna. Sedan grundmålar de om fönster och lägger in nytt isoleringsmaterial när de monterar in de renoverade fönster i din bostad. När allt arbete är klart tar de sedan bort byggställningarna och ni har jättefina och renoverade fönster med ny och fräsch färg. Ni kommer att märka att de är bättre isolerade och håller tätt mot väder och vind.

Fönster gör mycket för fasaden

Att få nya och renoverade fönster betyder mycket för intrycket och utseendet på fasaden. Att ha renoverade fönster höjer värdet på er BRF och ni har sedan lättare för att få de bostäder, som bostadsrättsägarna vill få sålda. Det innebär många bra förändringar för er BRF att få renoverade fönster och framför allt så ser ni till att bo miljövänligt och ställer om till en sådan livsstil som vi alla måste börja med. Vi alla behöver en mer hållbar livsstil. Här kan du läsa mer om hantverkare som utför fönsterrenoveringar i Stockholm: https://www.fönsterrenoveringstockholm.com.

Billigare med falsat plåttak

16 maj 2019

Det troligtvis billilgaste alternativet till både säkra och hållbara tak är troligen falsat plåttak. De falsade plåttaken är nämligen tillverkade av ett mycket starkt konstruktionsstål som gör det otroligt motståndskraftigt. Överraskande nog är det ett tak som ger ett snyggt utseende, och är gjorda för att täta taket med plåtprofiler som är gjorda för att regnet och vätan ska rinna av så snabbt som möjligt, och för att regnet inte ska få möjlighet att ta sig in i taket via skruvhål eller skarvar. Profilerna är gjorda på sätt så att man kan lägga plåten omlott och fästa med skruva som döljs av nästa plåtdel.

De falsade plåttaken är enkla

Om du som är villaägare väljer att lägga ditt tak med falsat plåttak, finns det falsat plåttak som är har så enkla delar att du enkelt kan lägga dem själva. De kan läggas på villan reglar om du så önskar och har, liksom klick-golv, en konstruktion som klickar när delarna låses fast i varandra för att du som lägger det falsade plåttaket ska veta när delarna ligger tätt mot varandra och skapar en yta där vätan och regnet inte ska kunna tränga igenom. Plåtdelarna har försänkta skruvhål och omvikt framkant som läggs i anslutnign till fotplåten. På baksidan har man lagt på en Soundproof, alltås en beläggning som dämpar ljud av regn och hagel. Det är alltså ingen nackdel att lägga sitt tak med falsat plåttak.

Vilket utseende önskar du på ditt tak?

Vilket material som du önskar att lägga på ditt tak, är beroende av vilket utseende som du önskar på din villa. De mest klassiska materialen och utseendet är tegelpannor, åtminstone i Sverige. Om du skulle önska dig ett billigare alternativ till ganska så kostsamma tegelpannor, så kan du få samma utseende men till lägre kostnader genom att skaffa dig takplåt med samma utseende som tegelpannorna, men som är lättare att måla om.

Få ett klassiskt utseende på taket

Tegelpannor är snygga och kan hålla i tusentals år (eventuellt), eller åtminstone i hundratals år – men de är dyra. Om du har en villa som du inte vill lägga så höga kostnader på så kan du komma undan med ett billigare alternativ och lägga plåt som ser ut som tegelpannor på taket. Falsat plåttak ger exklusivt utseende. Om du önskar dig ett tak som ser ut som de tak som man under förra sekelskiftet och på 1700- och 1800-talet lade på slott och herrgårdar så kan du få samma utseende men till lägre kostnader genom att välja falsat plåttak.

← Äldre inlägg