Är det dags måla om huset?

Är det dags att måla om huset? Åtminstone vart 20:e år bör man måla om huset, om inte förr eller tidigare än så. Då är det bara att dra på sig blåstället och fatta målarpenslarna och svinga sig uppför stegarna och måla. Om du har ett sådant behov så är det bara att anlita en målare som kan komma och utföra det åt dig. Eller så samlar du alla medlemmar i familjen och släkten och lägger en pensel i handen på dem. Då bör de kanske fatta vinken och hjälpa till med ommålningen.

Har du ingen stor familj eller släkt som kan hjälpa till med ommålningen, så kan man i stället anlia målare som utför arbetet. Med hjälp av Rot-avdraget så får man ner priserna på arbetet.  Som mest kan man få ner priset med en tredjdel under ett helt år och 50.000 kronor i skatteavdrag på inkomstskatten. Men är man fler som äger bostaden kan alla villaägare dra av samma målare för arbetet med huset.

Kom ihåg bygglovet vid ändrad fasad

Ska man ändra fasadfärgen behöver man alltid ansöka om bygglov hos kommunens byggnämnd. Annars kan man drabbas av böter och bli tvungen att göra om fasadmålningen. För staden tjänstemän är det viktigt att ditt hus passar ihop med omgivningens, så har man målat med en färg som inte passa in med grannarnas hus, så bör man byta färg. På samma sätt är det om man byter material på fasaden, även då bör man ansöka om bygglov. I de flesta fall brukar man faktiskt få beviljat bygglov, förutom om man nu har råkat planera in en gräll färg på huset eller ett helt annat material på fasaden.

Målare som arbetar inom- och utomhus

Det bästa är väl att anlita en målare som arbetar både inom- och utomhus. Behöver man måla mer än fasaden är det ju lika bra att anlita samma målare som redan har varit hemma hos en och som man vet hur de arbetar. Det är ju det mest praktiska, att lära känna några hantverkare som man vet hur de arbetar och som man inte behöver fråga om referenser så snart som man behöver fler tjänster utförda av dem. Känner man inte till någon kan man behöva googla "målare Västerås" och sedan ta kontakt, be om referenser och offert och sedan välja den som är bäst i förhållande till både offert och referenser. Här kan du läsa mer om målare i Västerås på: målarevästerås.nu.

3 Feb 2020