Attefallshus- en ny slags hustyp

Bostadsbristen har länge varit ett faktum, framförallt i de största städerna som Stockholm och Göteborg. Sedan 2014 finns det möjlighet att bygga till ett så kallat Attefallshus på gården, vilket det inte krävs något bygglov för, om man bara följer föreskrifterna. Det är dessutom lagligt att bo i det året runt, och man kan exempelvis hyra ut det eller använda det som gästbostad. 

Vilka föreskrifter gäller då?

För det första är ett Attefallshus endast en komplementbyggnad, så om det är den enda byggnaden på tomten kan den inte räknas som ett Attefallshus. Den får heller inte ha en area som är större än 25 kvadratmeter eller en höjd som är högre än 4 meter. Om man vill slippa godkännande från grannar måste den också vara minst 4,5 m ifrån tomtgränsen. Huset får heller inte ligga närmare än 100 m från sjölinje eller närmare än 30 m från mitten av ett järnvägsspår. Det krävs visserligen inte bygglov, men trots det måste man lämna in en bygganmälan till kommunen som också bestämmer när man får börja bygga. Dessutom gäller inte detta om man har mark som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Trots att det är betydligt lättare att bygga ett Attefallshus än ett ordinarie hus, så är det som synes ändå en hel del regler kring hur man får bygga. 

Vad får man göra?

Byggnaden får strida mot detaljplanen, det innebär att man får bygga på en större yta än man får enligt detaljplanen dessutom får man bygga på platser där man inte får bygga enligt detaljplanen. Huset får som sagt också vara upp till 25 kvadratmeter, vilket är den ungefärliga storleken på en normal etta. Den får dessutom ha el, draget varmvatten, kök och toalett, vilket gör den till en funktionell bostad. 

Historia

Redan år 2013 föreslog Boverket att man skulle få bygga ut friggebodar till en area av 20 kvadratmeter. I samma utredning uppkom också en idé om att man skulle kunna bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter som också skulle kunna användas som en permanentbostad, vilket friggeboden inte fick. Regeringen lämnade i februari 2014 in en lagrådsremiss om det här och efter mycket kritik från Lagrådet ändrade de lagförslaget i propositionen, som lades fram i mars samma år. Attefallshus kom att namnges efter Stefan Attefall som var den dåvarande bostadsministern.

Många var väldigt positiva till det nya förslaget och Villaägarnas riksförbund räknade med att 100 000 - 200 000 nya Attefallshus skulle kunna komma att byggas. 2015 visade det sig dock att endast 1000 anmälningar hade kommit in. Om det låga antalet anmälningar beror på att många inte känner till den nya sortens byggnad, att det finns för många föreskrifter eller om det finns någon annan anledning återstår att se.   

16 Apr 2018