Bättre fokus på taksäkerhet

Olyckor som sker från tak är något som nästan alltid är att anse som onödiga. Detta då dessa i de flesta fall handlar om rent slarv och där man struntar i att säkra sig själv innan man ger sig upp på taket i fråga. Och – i Sverige så ger sig villaägare upp på taket i en högre omfattning än vad fallet i andra länder. Detta beroende på att vi har snö i Sverige och att vi därför måste ge oss upp på taken för att skotta bort snön innan den förstör husets konstruktion. Det är också vid dessa tillfällen som de flesta olyckorna sker. Snö blir hal, den är tung och den ska kastas över kanten – denna kombination gör att en villaägare följer med snölasset nedåt. Något som alltså är onödigt sett till att det faktiskt går att skydda sig mot liknande olyckor. 

Vi ska här tala om vikten av taksäkerhet och ge lite information om vad som gäller. Du har vissa skyldigheter då det kommer till taksäkerhet; äger du en villa så kommer det att ställas krav på att exempelvis ankarpunkt finns – för att man ska kunna fästa en säkerhetslina i denna; du kommer att behöva snörasskydd och exempelvis gångbryggor. Ju högre ditt hus är – desto mer fokus måste du lägga på taksäkerhet. Vi säger måste även men andra personer än du i åtanke: det kanske ska upp en sotare på ditt tak i Stockholm, du kanske behöver hjälp av en plåtslagare eller en takläggare – alla dessa yrken har hårda krav på taksäkerhet och uppfyller inte du dessa på din villa. Ja, då kommer heller inget jobb att bli utfört. 

Se över din taksäkerhet

Du har alltså ett ansvar i att ditt tak ska vara säkert att vistas på - både för din egen- och för andras skull. Detsamma gäller fastighetsägare och BRF:er och det är således ingen unik tanke om att enbart villaägare ska ha uppdaterade lösningar inom taksäkerhet. faktum är att kraven ökar ju högre byggnad det handlar om. Även här spelar snö en stor roll – denna gång på grund av rasrisken. En fastighetsägare i Stockholm har ett ansvar i att skydda tredje person från snöras och det innebär att så kallade snörasskydd måste finnas monterade samt att snöskottning ska ske då det behövs. 

Lyckligtvis så är taksäkerhet en bransch där du ganska snabbt kan få de lösningar du behöver och därigenom få ett säkert tak. Dels så finns det många företag – särskilt i Stockholm – som specialiserat sig på området och dels så behöver lösningarna komma, så att säga, en masse. Att ha en ankarpunkt, att en gångbrygga finns samt att glidskydd sitter vid hängrännorna räcker ofta för att exempelvis en sotare ska kunna genomföra ett säkert jobb. Och att du som privatperson ska kunna skotta ditt tak utan risk för skada. 

17 Feb 2018