Behöver du en besiktning av villan?

Om det är så att du är på väg att köpa ett nytt hus, är det viktigt att du som köpare tar reda på sås mycket som du bara kan om den villa som du är på väg att köpa. Som köpare har man stora skyldigheter att ta reda på så mycket som det bara går om det objekt som du är på väg att bli ägare till. Skulle det sedan inträffa problem med ditt nyfärvärv, är det dig det sedan kommer ana att ta reda på i vilket skick huset är som du tänkt köpa. Därför är et viktigt att  besiktiga huset utifrån några kända saker som kan ge dig problem senare.

1. Besiktiga huset och gör en radonundersökning

Det är tyvärr alledles för vanligt att det finns radon i närheten av ett nytt hus. Det kan finnas radon i blåbetong, det kan finnas radon i marken under huset och det kan finnas radon i byggmaterialet som man har använt för att isolera huset. Detta endast om det handlar om ett äldre hus. Särskilt hus byggda mellan 1929-1979. Under 1930-talet förstod man inte hur skadligt radon är, och ansåg då att de byggmaterial som innehöll radon var bra isoleringsmaterial. Efter 1979, insåg man faran med de radioaktiva radonet och man förbjöd användandet av material som innehåll radon.  

2. Se efter om det finns skadlig asbest i huset

På samma sätt som radon användes i byggmaterial därför att man inte visste dess skadliga effekter, använde man asbest i byggmaterial för att man tyckte att det isolerade så bra och att det skyddade mot bränder. På liknande sätt som radon, är asbest mycekt skadligt för hälsan och kan ge cancer för de som bor i ett hus som har asbest, eller radon i huset. Därför är det viktigt att få bort allt som kan innehålla radon eller asbest.

3. Gör en fuktbesiktning och åtgärda problem

Det är även stor risk att ett hus drabbas av vatten- eller fuktskador. Är tomten det minsta fuktig, kan det ge fuktskador på huset som står på tomten. Därför bör man genomföra en fuktbesiktning innan man bestämmer sig för att köpa huset. Det finns besiktningsmän som specifikt kan leta efter fuktskador. Vissa skador är nämligen omöjliga för blotta ögat att upptäcka, och viss fukt luktar heller inte fuktigt. Så gör en fuktbesiktning innan du bestämmer dig.

Behöver du sedan åtgärda fukten i ditt hus? Gör då en ordentlig dränering runt huset och lägg in dräneringsrör eller dräneringsmatta runt huset. Fortsätt läsa här om du behöver göra en dränering i Stockholm.

10 Feb 2019