Brandtätning i Stockholm minimerar skadorna och kan rädda liv

Som fastighetsägare i Stockholm måste man hela tiden se över brandsäkerheten. Men brandtätning kan man begränsa eldens spridning och minimera skadorna.

Som fastighetsägare är man enligt lagen skyldig att se till att brandskyddet fungerar på bästa sätt och en viktig del i detta är brandtätning. Vad detta exakt innebär beror på byggnadens konstruktion. Men brandtätningens syfte är att sakta ner och begränsa eldens spridning. Men även att hjälpa till i att förhindra spridningen av farlig rökgas.

På så vis kan man minimera de materiella skadorna och förhindra att fastigheten helt brinner ner. Den största vinsten med brandtätning är dock att man kan rädda liv. Det normala är att man brandtätar i samband med att man uppför byggnaden. Men de material man använder vid brandtätning kan så småningom behöva bytas ut. Likaså kan man behöva komplettera brandtätningen efter renoveringar och installationer som medför nya genomföringar.

Vem får utföra brandtätning?

Ska man uppföra en nybyggnad eller renovera en befintlig och vill ha hjälp med brandtätning i Stockholm ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på brandsäkerhet. Det är viktigt att det är en certifierad tekniker som utför arbetet. Ta in offerter från några olika aktörer och jämför priser men titta även på erfarenhet och referenser.

Ett seriöst företag upprättar dessutom alltid ett detaljerat protokoll över arbetet. Detta kommer sedan att ligga till grund för framtida besiktningar och kontroller. Rekommendationen är att årligen se över och kontrollera att brandtätningarna fortfarande fungerar och är intakta. Även besiktning ska utföras av en certifierad tekniker.

4 Apr 2023