Byggföretag väljer stålhallar

Byggföretag som uppför stora lokaler för skola, flerbostadshus, kontor, industri, lager eller annat väljer fördelaktiga konstruktioner i form av stålhallar.

Den som driver ett byggföretag idag behöver vara insatt i krav och förutsättningar för en mängd olika typer av byggnader. Det är inte svårt att inse att olika förutsättningar gäller om man ska bygga till exempel en skola jämfört med en industrilokal, en kontorsbyggnad eller ett flerbostadshus. En sak är dock gemensam för denna typ av större byggnader, nämligen att grundkonstruktionen behöver vara mycket stabil.

Sådana stora byggnader uppför man därför gärna i form av stålhallar. När man färdas söderut på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona slås man av hur många nya byggnader för logistik och centrallager som har byggts där under de senaste årtiondena. I stort sett alla dessa byggnader är uppförda i form av stålhallar.

Stålhallar för lager och logistik

Ett exempel på en sådan byggnad utanför Helsingborg är ICAs centrallager. Totalt har det en yta som motsvarar 14 fotbollsplaner och en högsta takhöjd på 33 meter. Där inryms ett helt automatiserat höglager som är mycket effektivt och minskar tunga arbetsmoment för personalen. Byggnaden ger en vink till byggföretag om att stålhallar är det naturliga valet för stora byggnader.

Det finns välrenommerade leverantörer av stålhallar för byggföretag som önskar uppföra stora, modernt utformade byggnader. Sådana leverantörer utför som regel grundarbetet i sina egna lokaler. Färdiga byggelement och moduler monteras sedan samman på plats. Det blir effektivt och säkert och ger de bästa förutsättningarna för den efterfrågade konstruktionen.

15 Jun 2022