Byggställning obligatoriskt för byggpersonal

Har du eget företag och arbetar med byggen och renoveringar i Dalarna? Då kanske du behöver rejäla byggställningar förutom andra skyddskläder och utrustning? Särskilt viktigt är ju allt sådant om man har anställt personer och ska ge dem möjlighet till en säker arbetsmiljö. Under förra året dog mer än 20-talet människor på arbetsplatsen och det är just på byggen som arbetsplatsolyckorna sker. Ingen vill vara ansvarig för en sådan sak.

Alla dödsfall är ju en för mycket. Det ska inte behöva hända i Sverige, med tanke på den höga medvetenhet som vi har just om säkerhet och med tanke på vilka bra utrustningar som vi har. Och det är just säkerheten som har brustit i 100 procent av alla de fall då detta har hänt.

Så kan man göra arbetsplatsen säkrare

Som arbetsledare bör man alltid se till så att arbetsplatsen är så säker som det bara går. Det innebär att alla som arbetar alltid ska bära hjälm, bära säkerhetssele när de arbetar på höga höjder, bära skyddsskor när de vistas på arbetsplatsen och att man inför varje moment i arbetet alltid ser till så att man tänker på säkerheten främst. Vilket värde har man om man sparar några timmar genom att slarva med säkerheten om någon förolyckas och dör på arbetsplatsen? Hur bra blir det på en sådan arbetsplats? Vad ska man som arbetsgivare säga till den familj som mister sin pappa, make eller son? Som arbetsgivare kommer man aldrig undan ansvaret.

Byggställningar är obligatoriska 

Enligt Arbetsmiljöverket är det alltid obligatoriskt med byggnadsställningar så snart som man arbetar över 2 meter ovanför marknivån. Så, vid de flesta renoveringar eller byggen när det kommer till hus, även så små hus som Attefallshusen, hamnar man på mer än 2 meter ovanför markytan, vilket innebär att man bör räkna med att alltid ha med sig byggställnignar i alla slags byggen som man utför. Byggställningar utgör en definitiv förbättring av arbetssituationen, då de både skänker stöd och också plats för allehanda arbetsredskap och material som man kan behöva när man bygger uppåt väggarna och ger sig upp på tak. Detta behövs även när man arbetar med husgavlar och vindskivor. De behövs när man ger sig upp på taket. Har man byggställningar runt huset, så snart som man vistas uppe på tak så är det mycket svårt att ramla ner från sådana tak. Här kan man läsa mer om byggställningar på: byggställningdalarna.se

13 Apr 2020