Dags att lägga om taket?

Är det dags att lägga om taket? Har man en villa, behöver man alltid se över sitt hus med jämna mellanrum. Alla som är villa- eller radhusägare, vet att det bara är att dra på sig blåstället så fort man är ledig. Det är alltid något som behöver åtgärdas på ett hus. Då är det viktigt att antingen själv kunna klara av de arbetsuppgifter och de renoveringar som krävs på huset som man bor i, eller har tillräckliga resurser att anlita en hantverkare som kan komma och göra allt det arbete som krävs på huset.

Hitta hantverkare av det rätta virket

Om man inte själv är så händig (vem är det?) så bör man göra allt man kan för att hitta rätta hantverkare som man både kan lita på, och som gör jobbet så bra man bara kan och som bemöter sina kunder bra och lyssnar på dem. Att de gör det kan man räkna med, om de till exempel har nöjd-kund-garanti. Det innebär ju att de kommer att jobba på, tills deras kunder är nöjda med deras arbete. Har de även egen ansvarsförsäkring, visar de på att de är ansvarsfulla. Skulle till exempel något hända under arbetets gång, ska inte kunden behöva stå för det. Om de också har kollektivavtal, visar det på att hantverksfirman tar ansvar för sina hantverkare och betalar dem en skälig lön, sjukersättning om de blir sjuka och penion när de blir gamla. Om man som villa- eller radhusägare ska anlita hantverkare, kan det ju kännas bra för det egna samvetet att endast anlita företag som är bra, seriösa och som är juste.

Kontrollera alltid hantverksföretaget innan du anlita dem

När man anlitar ett hantverksföretag vill man ju helst att de är pålitliga och kan sin sak. De ska vara ordentligt utbildade och ha till exempel certifikat när de arbetar. De ska helst vara kompetenta, servicevänliga och alltid komma överens med sina kunder innan de gör något på det egna huset. Det finns ju hantverkare som gör mer (och till och med mindre) än vad de har kommit överens med kunden om. Det ser man till exempel om man går igenom de anmälningar som Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fått. Ett exempel där var just en VVS-montör som bytte ut två rör i stället för bara ett, och sedan ville ha betalt för båda rören. När kunden inte ville betala, anmälde han det till ARN. ARN gav sedan kunden rätt. Eftersom hantverkaren inte hade kommit överens med kunden om att byta ut två rör, utan endast ett, behövde kunden inte betala för det extra röret.

18 Apr 2019