Fem orsaker till att renovera butiken

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och göra ”som man alltid gjort”. Att inte se vilka förändringar som krävs för att skapa en bättre lönsamhet i butiken, locka in fler kunder och skapa en totalt bättre shoppingupplevelse. En butiksrenovering kan därmed vara oerhört viktigt. Men det finns flera olika tillfällen då butiksrenovering är helt avgörande. 

Vid rök- eller fuktskador

Efter en brand (kan även vara i lokalen bredvid) kan det uppstå rökskador som kräver butiksrenovering för att få bort all lukt. Detsamma gäller vid eventuella fuktskador. En renovering genomförs även om det inte primärt behövde göras utifrån ett estetiskt perspektiv. Men om ändå butiken ska renoveras finns ju självklart en fördel att se över vilka nya funktioner och behov som finns och renovera utifrån det. 

För att öka försäljningen

Det som var modernt och mysigt för 30 år sedan är idag inte alls lika eftertraktat. En butik som säljer moderiktiga kläder behöver självklart även hänga med i trender och stilar inredningsmässigt. I vissa fall kan det räcka med ny inredning och ommöblering. I annat fall kan det behövas en butiksrenovering för att skapa en helt ny look på butiken. 

Även om det inte är något som kunderna primärt tänker på så påverkas man av inredning, belysning, reklam och annat runt omkring. 

Vid ny inriktning på butiken

Det finns tillfällen då butiker väljer helt ny inriktning och därmed ändrar kundgrupp. Man kanske tidigare har sålt köksinredning till budgetpriser och sedan växlat om till att erbjuda inredning till hela hemmet men med dyrare inriktning. 

Det är otroligt stor skillnad. Gå in i en butik som säljer köksinredning och jämför detta med exempelvis en butik som säljer designinredning. Känslan är otroligt olika och detta är något som man bör bära med sig. En butiksrenovering kan alltså behövas för att skapa rätt känsla utifrån vad man säljer och vilka kunder man vänder sig mot. 

Vid expansion

Målet för många företag är att expandera och kunna ta större andel av marknaden. Finns kanske möjligheten att köpa lokalen bredvid och slå ihop den med befintlig lokal? Eller kan lokalen byggas ut eller byggas om så att mer yta skapas?

Till viss del kan alltså butiksrenovering liknas med varför renovering sker i ett privat hem. Det handlar om att få nya funktioner, mer utrymme eller skapa en helt ny känsla. Däremot är den bakomliggande orsaken olika då företagen gör detta för att sälja mer och möta kundernas behov. 

27 Dec 2018