Gör en innergårdsrenovering i Stockholm

Ser man till hur innergårdar i Stockholm är planerade så finns det ofta en tanke bakom. Men, ser man till hur de ser ut och hur de används så finns det betydligt mer att göra. I många fall så är innergården en bortglömd yta som bara finns; den används inte till annat än för att snabbare ta sig till sin lägenhet eller för att parkera sin cykel. 

I många fall så är även innergårdar som från början planerats för användning – grillplatser, lekplats, spaljér, och utrymmen för förvaring så pass slitna och kantstötta att de utgör en fara (utöver att de ser estetiskt fula ut). 

Det finns oändliga möjligheter vid en innergårdsrenovering: nya parkeringsplatser, en grillplats, ett prunkande grönområde, odlingsplatser, gungor och sandlådor… Välj ett företag som kan hjälpa er med planeringen och komma med nyttiga förslag utifrån sin yrkeskunskap

Vad göra? Vi skulle säga att en innergårdsrenovering är den bästa lösningen och att det i många fall bara är att börja om från början. Det finns potential att förvandla nästan varje innergård i Stockholm till en plats där alla kan dra nytta av den på ett bättre sätt. Ett prunkande grönområde, plats för odling, gungställningar och sandlådor till barnen, härliga grillplatser för de vuxna, fler parkeringsplatser, boulebanor och så vidare. Fortätt läsa mer om innergårdsrenoveringar på denna sajt.

Kort sagt: en innergårdsrenovering går att göra utifrån de önskemål ni enas om i er BRF i Stockholm. 

Hur går en innergårdsrenovering till? 

Det första steget är att enas om att man ska genomföra en innergårdsrenovering; det är ett projekt som kräver god planering, som kostar pengar och som tar lite tid. Viktigt är därför att en majoritet är med på tåget – en renovering av innergården kommer antingen, om pengar finns, att finansieras av BRF:ens medel eller via hyreshöjningar. Därför kan det vara en god idé att presentera några idéer och visioner redan på det initiala mötet du kallar till. 

Du bör även nämna att en innergårdsrenovering är att anse som en investering; utöver en vackrare och mer funktionell innergård så kommer varje enskild lägenhet att öka i värde vid en försäljning. Skulle ett jakande svar om en innergårdsrenovering klubbas igenom så är nästa steg att välja rätt företag i Stockholm att ombesörja projektet. Vi tänkte visa hur ni ska gå till väga för att hitta ett pålitligt företag: 

  • Ta in offerter från flera företag.

Priset för en innergårdsrenovering - enligt era önskemål - kan variera. För att hitta ett företag vars tjänster passar er budget så bör ni kontakta så många som möjligt. Var inte rädd att förhandla.

  • Referenser:

Se över vilka innergårdsrenoveringar företaget tidigare genomfört. Besök gärna de angivna BRF:er där en innergårdsrenovering skett och bedöm kvaliteten.

  • Effektivitet:

Ni vill ha en snabb resa från den initiala planering till det slutliga målet. Ett företag som kan arbeta oavsett väder - tack vare väderskydd - kan ha en fördel. Även om de kanske kostar lite mer så sparas detta in på att de jobbar oavsett väderlek.

  • Öppna kort:

Vissa innergårdar kan behöva lite extra omsorg. Man kanske upptäcker att en dränering måste göras, man kan se att bjälklag behöver bytas och man kan notera att nya tätskikt måste sättas ut. Ett företag som kör med öppna kort och låter er vara med på resan är därför att föredra. En innergårdsrenovering kan komma att stöta på patrull och där måste man snabbt kunna hitta alternativa vägar - vägar som ni ska vara med och bestämma. 

1 Feb 2018