Hur du hittar en erfaren geotekniker

Att hitta en geotekniker som verkligen kan sitt jobb och som kan garantera en viss säkerhet kan vara svårt. Här får du veta vad en bra geotekniker gör.

Vi vet att det är livsviktigt att få tag på en bra geotekniker, som gör ett bra jobb. Stabilitet och hållbarhet är det man vill uppnå genom att göra en geoteknisk undersökning. Du som ska uppföra en byggnad på en mark som inte har genomgått en geoteknisk undersökning bör genast anlita en erfaren geotekniker.

Det handlar om liv. Ett område kan se bra ut på ovansidan, men undersidan kan vara bedräglig. Du behöver göra en geoteknisk undersökning för att inga liv ska gå till spillo på grund av oförsiktighet eller vårdslöshet. En erfaren geotekniker kan ge dig råd om hur du bäst bygger en grund.

Tre steg med en geotekniker

En erfaren geotekniker har koll på allt som behöver göras för att man ska få ett riktigt bra resultat. Det finns i huvudsak tre saker att göra. Det börjar med att man ska göra geofysiska undersökningar. Med det menas att du får reda på vilken struktur och vilka egenskaper som jordarten har. Det hjälper en att välja rätt material att bygga med.

Nästa steg är att kontrollera jordlagerföljd, jordart och bergnivå. När du har fått reda på dessa saker så kan du få en uppfattning om hur säkert det är att bygga på just den här platsen, och vilka åtgärder som måste göras. Det sista steget är att kontrollera grundvattennivån. Det görs med två metoder; provtryckmätare och öppna grundvattenrör.

25 May 2023