I Stockholm finns företag som hjälper dig med radon.

Ta hjälp med att mäta och ventilera ut radon i Stockholm. Men god ventilation säkerställer du en hälsosam inomhusmiljö och sänker uppvärmningskostnaden.

Radon är en en gas som finns i all berggrund och ofta i våra hus. Ofta förekommer gasen i små halter och har inga märkbara effekter för oss människor. Men det finns undantag. Eftersom gasen är radioaktiv kan den i lite högre halter orsaka en del otrevliga hälsoeffekter. Radon kan till exempel orsaka cancer och är därför ett ämne som man behöver hålla koll på.

Olika berggrund och olika byggmaterial i huset ger olika halter av radon, så det är svårt att veta om man bor i ett riskområde. Radongasen är också svår att upptäcka då man inte kan se den med blotta ögat och inte heller kan känna lukten av den. Radon är en hemlig rackare som ställer till det för oss i tysthet.

Anlita företag som mäter radon i Stockholm

Nu finns det en del bra mättekniker som man kan använda till att mäta radonhalten inomhus. I Stockholm finns proffsiga företag som inte bara kan kontrollera radonhalten i din bostad, utan även hittar bra ventilationslösningar för att lufta ut gasen så den inte gör skada. Med hjälp kan vi se till att problem med radon i Stockholm är ett minne blott.

Dessutom finns det stora mervärden med ventilationslösningar mot radon. Ser man till att få ett riktigt bra luftflöde i sin bostad så kan man sänka uppvärmningskostnaderna ordentligt och tjäna dubbelt på åtgärden!

15 May 2022