Kom ihåg rivningstillståndet då du ska riva hus!

Det är få som känner till att man på samma sätt som man behöver bygglov när man vill bygga nytt, eller bygga utbyggnad eller på något annat sätt vill förändra ett hus eller en tomt, behöver ett rivningstillstånd om man vill riva hela eller delar av hus. Jo, men så är det. Man behöver faktiskt ett tillstånd att riva. Man får inte göra hur som helst med byggnader. Man måste ta hänsyn till grannskapet när man vill förändra en tomt eller ett hus. Dessutom är det många gånger man både måste riva för att sedan bygga, och då kan man komma att behöva först ett rivningstillstånd och sedan ett bygglov för den stora förändringen.

Anlita ett företag som kan rivning på sina fem fingrar

Allt detta känner ett rivningsföretag till. Om du anlitar ett sådant företag sköter de den delen av administrationen. De vet också hur man river på ett skonsamt sätt, och också hur mycket som måste rivas om man ska bygga om. Till exempel krävs det en större rivning av ett badrum, än en rivning av ett kök. Detta eftersom det finns våtutrymmen som är större i badrum än i kök. Då måste man till exempel riva ut stammarna, vilket inte behövs vid en rivning i kök.

En annan sak som ett rivningsföretag gör är att de tar hand om allt bråte som uppstår när man river hus och byggnader. Det kommer ner en massa damm, det kommer loss en mass brödor, kopparrör och gips, som allt ska sorteras i olika återvinningar för att det ska bli rätt.

Själv har man sällan rivningskulor och utrustning

Som privatperson har man sällan den tunga utrustning som krävs när man ska riva hus. Till en effektiv rivning av hus krävs stora och starka maskiner som klarar av att bräcka allt det material som hus består av. Det kan handla om att ha en rivningskula, en grävskopa och annan maskin. Det gäller att ha containrar som kan rymma allt rivningsmaterial, sopsäckar och lastbilar som kan frakta bort allt. 

26 Apr 2018