Kontrollera rör och ledningar i ditt hus

Ett husägande innebär att man har fullt ansvar för den egna bostaden. Det finns ingen hyresvärd att ringa om någonting går sönder, det finns ingen styrelse att kontakta om du börjar känna ett obehagligt drag från dina fönster och det finns inga som kan lindra det ekonomiska bakslag som kan drabba dig om någonting skulle gå sönder. För många är detta lite av en överraskning som kan komma att bli väldigt påtaglig. Man kanske köper sitt drömhus, flyttar in och fortsätter leva på det enkla liv som man gjort i sin bostadsrätt och utan en tanke på att man bör hålla saker och ting under kontroll.

Går någonting sönder så sker det akut, utan förvarning och där kostnaderna också blir därefter. Vi ska inte sticka under stol med att ett husägande har extremt stora fördelar också - friheten! - men man måste även väva in ett sparande och bättre egenkontroller i vardagslivet.

Har man en vana och skaffar en rutin i att kontrollera vissa områden på sin villa någon gång årligen så kommer man också att få ett väldigt bra boende där kostnaderna inte skenar iväg. Taket är ett exempel på detta, grunden - via källaren - ett annat och exempelvis fasaden bör även den ses över. Till detta, naturligtvis, alla vitvaror och annan teknologi som används i vardagen.

Anlita en elektriker och en firma inom VVS

Det vi ska titta närmare på här gäller emellertid det du själv inte kan se och där du måste ta professionell hjälp för att upptäcka eventuella felaktigheter och problem. Det handlar om det som finns på insidan av huskroppen och det som du dagligen använder. Elektricitet är ett exempel på detta.

Har du ett äldre hus i Malmö så är det också troligt att det elsystem som finns är omodernt och att det i och med detta kostar dig pengar. På sikt kan det också vara en ren livsfara. Många bränder startar som en följd av elproblem och inte sällan så är det äldre elsystem som - på något sätt - ligger bakom. En behörig elektriker kan hjälpa dig med kontroll och - om så krävs - en uppdatering.

En annan detalj gäller rör och ledningar som används för vatten och avlopp. Dessa används dagligen och det handlar om väldigt hög användning dessutom. Det sliter på stammarna - som är det vedertagna namnet - och det kan leda till skador som kan komma att bli extremt dyra. Om ett rör spricker så kan detta leda till en omfattande vattenskada och denna vattenskada kan i sin tur bli väldigt väldigt kostsam. Vårt råd? Kontakta en firma inom VVS i Malmö.

En rörinspektion är en investering

Det hela behöver inte ta så mycket tid i anspråk - eller kosta så mycket pengar heller för den delen. En rörinspektion är ofta lösningen och med dagens utvecklade teknologi så är det ett projekt som sköts på nolltid. Om vi ska förklara förloppet så innebär det att det företag inom VVS går in i stammarna i ditt hus i Malmö med slangar. I dessa slangar har man kameror fästa och det gör att man kan följa skicket på alla rör- och ledningar via en dator. Stammarna ses över och hela tiden förs anteckningar om hur stammarna ser ut och var eventuella problem finns.

Skulle du ha ringt detta företag inom VVS i Malmö för något typ av problem - stopp i avloppet, sur lukt, bubblor då du spolar eller som en följd av att vattnet inte rinner undan vid dusch - så kan man, vid denna rörinspektion, kontrollera vad som är problemet. En vanlig orsak kan vara att exempelvis en råtta krupit in, drunknat och fastnat. Det kräver i så fall en enkel åtgärd där man spolar rent stammarna med hjälp av högt tryck och hett vatten. Om det å andra sidan skulle visa sig att dina stammar är i behov av åtgärder. Ja, då kan du anlita samma företag inom VVS för en mer omfattande åtgärd i form av exempelvis en relining eller ett stambyte.

Läs mer om VVS här.

26 Nov 2018