Måla med miljövänliga färger

Vill du måla md mer miljövänlgia färger? Tycker du det är svårt att hitta rätt i djungeln? De felsta återförsäljare och tillverkare med för den delen är medvetna om att konsumenterna vill hitta "miljövänliga" produkter och saluför därför felaktigt många produktersom inte alls är särskilt miljövänliga. Om vi säger så här: De färger som vi har producerat under den senaste 50 åren är sådana färger som inte alsl är miljövänliga. Vi måste gå tillbaka i tiden och se hur man tillvekade färg innan industrialismen. Det var innan man började tillverka petroleumfärger och tillföde plast i färgen. Tänk att man avlägsnar färgen senare när man vill ha en annan färg, eller som åker med i soporna med använt byggmaterial. Vart hamnar de? Jo ute i naturen. Kan de slags färgerna brytas ner? Nej. Är det miljövänligt? Nej.

Använd inte petroleumbaserade färger

Vi behöer därför målarfärg som går att bryta ned, även efter att färgen har avlägsnats från huset och byggmaterialet. Då behöver vi använda färger som till exempel är ubbygt med linoljefärg, slamfärg, silikatfärger, lerfärger eller äggoljetempera. Petroleumbaserade färger hör aboslut inte hemma i närheten av barn, eller andra känsliga personer. Alla slags plaster, alkyd, och altexfärger är sådana färger som inte bra varken för naturen eller för oss som ska andas in ämnena i färgerna.

Använd bara miljövänliga färger

De miljövänliga färgerna är sådana färger som inte innehåller skadliga konserveringsmedel, ytspänningsmedel, och det innebär att alla syntetiska ämnen i färgerna ska bort. De miljövänliga färgerna är dessutom sådana som tränger in bättre i trä och som inte skapar innestängd fukt i träet. De natruliga fägerna är bland annat: Naturhartsfärger, kaseinfärger. kalkkasein, alla sorters linojefärger, limfärg, emulsionfärger, alla slag äggoljetemperade färger, silikatförger, slamförger och kalkfärger.

Linoljefärger är färger som är väldigt väl lämpade för utomhus; såsom fasader, liksom kalkfärger, silikatfärger, salmfärger, äggoljetempera. De färger som passar bäst inomhus är naturhartsfärger, kasein- och kalkkasein färger. På samma sätt är limfärger och emulsionsfärger. Se däremot upp för silikatförger som har ett innnehåll med styren. Styren är ett miljöfarligt medel och inte alls särskilt miljövänligt.

Målare i Stockholm medveten om miljövänliga färger

Anlita målare som arbetar med miljövänliga färger. Om du anlitar en professionell målare så kan dedet mesta om miljövänliga färger och vad det är gjort av och hur det påverkar människor. Det vi känner till och som vi kan rekommendera är målare i Stockholm, eftersom det är det område vi känner till bäst, för tillfället. 

8 Sep 2018