Markentreprenader i Stockholm

Ska ni skapa en ny trädgård eller kanske bygga en pool? Alla byggprojekt i Stockholm börjar med det viktiga markarbetet. Ta därför hjälp av ett företag specialiserat på markentreprenad.

Dränering, poolbygge, husbygge, uteplats, innergård eller garageuppfart. Alla byggprojekt börjar med det viktiga markarbetet. Utan ett gediget och korrekt markarbete kommer byggprojektet inte att stå stadigt eller bli särskilt hållbart. Innan markarbetet påbörjas måste man undersöka marken och ta reda vad som finns under matjorden. Gäller det ett större markarbete som exempelvis inför ett husbygge, är det inte ovanligt att man kan behöva spräcka eller spränga bort stora stenar eller berg. Markarbete går ut på att skapa en så stadig grund som möjligt för det som ska byggas eller anläggas. Därför måste man först gräva och schakta bort all matjord, vegetation och stenar för att sedan skapa ett stabilt underlag med dränerande material av makadam och grus.

Titta även på referenser vid val av markentreprenad

Markarbetet är enormt viktigt för att bygget ska bli stabilt och hållbart, men heller inte drabbas av översvämningar. Därför ska man vara noga med valet av markentreprenör. Det finns flera företag som sysslar med markentreprenader i Stockholm men priserna kan variera en hel del. Därför kan det vara bra att ta in offerter från mer än en aktör, och även be om referenser. Ring gärna upp referenserna och ställ frågor som exempelvis om arbetet blev klart i tid och om det var något som kunde gjorts bättre. Se sedan till att skriva ett ordentligt avtal innan arbetet påbörjas.

2 Dec 2021