Miljökonsult i Göteborg håller reda på lagar

Frågor om miljön blir alltmer viktiga i vårt samhälle och antalet lagar blir fler och fler. Håll dig uppdaterad genom att anlita en miljökonsult i Göteborg.

Idag får vi sona för de försyndelser som äldre generationer gjort sig skyldiga till i miljöfrågor. De senaste femtio åren har vi kunnat läsa och höra talas om gifttunnor som dumpats eller grävts ner i marken. Hus måste saneras av specialister för att de byggts med exempelvis asbestplattor. Och vilka sjöar och hav har inte fått ta emot olämpliga utsläpp från industrier?

Vårt land påverkas i allra högsta grad av de miljölagar som stiftas i rask takt av EU-församlingen. Visst försöker organisationer och länder dämpa takten men lagarna kommer ändå till slut. För att hålla reda på alla miljölagar är det klokt att anlita en miljökonsult.

Miljöinventering av miljökonsult i Göteborg

Du är projektchef för en större detaljhandelskedja som expanderat kraftigt de senaste åren. Företaget bygger nya egna lokaler över hela landet och i anslutning till olika köpcentra. Tomterna är inte helt jungfruliga utan ofta har det funnits olika industriella verksamheter på marken i tidigare skeden. Men går det att bygga på marken, frågar du dig ibland.

För att reda ut frågor om miljö- och markförhållanden anlitar du en miljökonsult i Göteborg. Konsulten håller sig uppdaterad kring nya lagar och bestämmelser som kan gälla inför dina byggprojekt. De utför också konkreta undersökningar av tomterna för att se om marken kan innehålla toxiska ämnen som asbest, kvicksilver, bly eller PCB.

5 Oct 2023