Om något går fel med maskinuthyrningen

Maskiner kan vara ganska svåra att köra för någon som inte har erfarenhet eller kunskap om dem. Om något händer är det viktigt att se till att man är säker och att kommunikationen med maskinuthyrningen sker på bästa möjliga vis. Samtidigt är det av hög vikt att man själv ser till sina skyldigheter – men också sina rättigheter. Om något går fel under uthyrningstiden är det ofta dig ansvaret ligger på, men givetvis inte alltid.

Följande information är delvis hämtad från en firma för maskinuthyrning i Uppsala – men vi tittar även på andra firmor runt om i landet. Kom ihåg alltid kontrollera vad som gäller just för den firman du ska hyra av. 

Gör en koll när du kommer till arbetsplatsen

Innan du börjar arbeta är det viktigt att du undersöker maskinen ordentligt. De flesta firmor, bland annat maskinuthyrningen i Uppsala vi delvis har tittat på här, har skrivet i sina hyresvillkor att det åligger hyrestagare att kontrollera skicket innan arbete påbörjas. Maskinuthyrningen i Uppsala vill att det här ska göras senast två arbetsdagar efter att maskinen blivit tillgänglig för upphämtning. Det här kan dock skilja sig åt en hel del. En annan firma vi tittat på, med bas i Stockholm, kräver att reklamationen ska skickas in skriftligen redan samma dag för att vara giltig.

Var på den säkra sidan och gör en kontroll av maskinen så fort du har möjlighet. Ta gärna foton och se till att, som firman i Stockholm säger, att också lämna en reklamation skriftligt. Anledningen till att det måste göras ganska snart är att firman anser att maskinen är mottagen i fullgott skick efter en viss tid.

Var förebyggande

Se till att vara förebyggande i ditt arbete med maskinen. Var säker på att du har bekantat dig till fullo med knappar, pedaler och spakar. Börja gärna övningsköra lite på en öppen yta, innan du påbörjar det faktiska arbetet (där det kan vara lite trängre utrymmen). Att trycka eller köra fel kan innebära skador på både person och maskin. En seriös maskinuthyrning har en försäkring som täcker plötsliga och/eller oförutsedda händelser. Dock är det fortfarande sannolikt att du får betala självrisk, även om det felet inte är ditt. Om det gäller något fel som orsakats på grund av brist av kontroll eller uppmärksamhet, blir det svårare för firman att få försäkringen att täcka det. Ledordet är att vara förebyggande. Om du är det finns en god chans att din upplevelse med den hyrda maskinen blir så bra den kan bli – oavsett om du hyr i Uppsala eller i Stockholm.

26 Aug 2018