Pålning för grundläggning

Mycket höga hus behöver en ordentlig förankring i marken, för att kunna vara stabila och säkra genom väder och vind. Därför använder man sig av pålning.

Det kan kännas otroligt att man kan få mycket höga byggnader att stå kvar på sin plats, under mycket lång tid samt väder och vind. Men för att få dem att bli så stabila och säkra så är det en hel del som man inte kan se med blotta ögat. Något som endast finns under markytan.

För att få en hög byggnad stabil och säker, så att den inte helt enkelt välter omkull, så gör man en mycket stabil förankring under markytan. Det är en åtgärd som kallas för pålning som innebär att man just använder sig av pålar som liksom fingrar griper långt ner i marken och håller kvar byggnaden.

Skapa rätt pålning

När företag som exempelvis Rovalin utför pålning, så strävar man alltid efter att kunna fästa pålarna i berggrunden. Och ifall huset är mycket högt så är det just precis ner i berget som man måste komma. Något som kan innebära att pålarna kan vara så höga som sjuttio meter, eller till och med ännu mer.

De pålar man använder sig av var en gång i tiden av trä, men numera använder man sig alltid av metall. Antingen ren metall eller så har man metall ingjuten i betongpålar. Och då är det vanligt att man platsgjuter pålarna, för att få en konstruktion som håller högsta möjliga styrka och anpassning efter gjuthålet.

18 Feb 2023