Radon – ett skadligt ämne som inte syns

Ser man till luften man andas så innehåller denna ämnen som är skadliga för oss, men i så pass liten skala att det inte innebär någon större risk. Skulle man öka halterna så skulle vi vara i farozonen och där kan vi dra en jämförelse mellan exempelvis Stockholm och Peking gällande avgaser. I Stockholm finns ingen risk för oss att gå ut och där är avgaserna från bilar och från industrier inget problem för befolkningen. Detta ställt mot Peking där halterna av koldioxid rä så höga att befolkningen vissa dagar inte rekommenderas att gå ut.

Kort sagt – små doser och halter är okej; men i en större skala finns risk för skador. Till detta ska vi även addera att en långvarig exponering för ett ämne eller ett gift kan medföra stora skador. Ett tydligt exempel här gäller asbest som förr var vanligt att använda, men som man idag sett konsekvenserna av och som används i mer kontrollerade och säkra former.

Ingen fara att bo och leva i Sverige således – vi har full kontroll på utsläpp och vi bygger våra hus med material som inte riskerar att skada oss? Tyvärr inte. Det finns ett ämne som vi dagligen får i oss och som vid för höga halter och för lång tids exponering kan ge livshotande skador dit lungcancer räknas som en sådan. Nämligen radon.

Boka in en radonmätning i ditt hus

I våra svenska hus så räknas det att ungefär 400.000 har halter av radon som överskrider den rekommenderade gränsen om 200 bq/meter3 och det farliga med detta är följande: man har bara upptäckt 40.000 av dessa hus. Kort sagt; det kan vara så att ditt hus har för hög radonhalt och därför så rekommenderas du att säkerställa att så inte är fallet genom att boka in en radonmätning.

Detta låter som ett projekt som tar tid och som kräver en massa ansträngning och kostar pengar?Fel; en radonmätning tar förvisso tid – den måste pågå minst två månader och under den så kallade eldningssäsongen – men den kostar inte så mycket och framförallt så kräver inte en radonmätning att man flyttar ut eller ändrar sin livsstil på något sätt.

En radonmätning sker genom att företaget du anlitat placerar ut mätinstrument i ditt hus; mätinstrument som storleksmässigt går att jämföra med snusdosor och som ligger på platser där de inte syns. Kort sagt; att lägga två månader av ditt liv på en radonmätning som inte syns på något sätt kan i slutändan rädda dig och din familj från sjukdomar.

12 Jul 2017