Renovera med brandskydd

Genom att renovera med brandskydd kan man få ett mer brandsäkert hus, flerfamiljshus, kontor och byggnader med en stor brandsäkerhet. Genom att göra alltfler medvetna om hur man gör detta och anlitar företag som aktivt arbetar med brandkydd i fastigheter har man lyckats få ner antalet bränder från 114 bränder i hus till 109 bränder mellan åren 1999-2017, enligt statistik från Brandskyddsföreningen. Det är för lite, anser vi.

Nollvision om bränder i Sverige

Det finns ju en nollvision om bränder, vilket bör vara nu mer än någonsin med tanke på de stora skogsbränder som har härjat i Sverige under de senaste åren. Det allmer varma och heta klimat som vi har sett över hela världen, har aktualiserat frågan om brandskyddade byggnader som en konsekvens av detta. Förra sommarens många skogsbränder hotade till och med byggnader och människor i Gävleborg, Jämtland och Dalarna och på många andra ställen i Sverige. Det engagerade hela nationen och till sist fick vi hjälp från EU med helikoptrar som flög över stora arealer med vatten som till sist fick bränderna släckta. Förutom de människor vars hem hotades av bränderna, engagerade det så många brandmän och frivillga, vilket bidrog till att få bukt med bränderna. Man kan tycka att en skogsbrand är onödig. Ett och annat åskväder kan ju starta en skogsbrand, men när den sker av människohand, är den helt och hållet onödig.

Vad vi kan göra för mer brandskydd

Det enda man som samhälle och som nation, landsting och kommun kan göra, är att förbjuda grillning på allmänna platser. Men det är ju inte tillräckligt. Det finns ju sjuka människor som är pyromaner och som njuter av bränderna, det finns mycket slarv och tanklöshet, som definitivt kan undvikas. Men det varma klimatet som vi troligtvis måste vänja oss vid, kan ingen göra något åt. Det är bara att gilla läget och i fortsättningen se till att minska alla de faktorer som påverkar klimatet på ett negativt sätt. Vilka de faktorerna är, är ju omtvistat och politikerna försöker vinna billiga poäng, som hjälper föga. Alltmer kommer det an på den lila människan att tillsammans med andra se till så att man kan undvika bränderna. Så vad kan man enskilt göra åt detta? 

Brandskydda det egna hemmet

Vi kan bygga med mer brandskydd och se till så att det egna hemmet är mer brandskyddat. Här kan man tänka på brandskyddet i byggmaterial (stålkonstruktioner, betong och brandimpregnerat virke) och inreda med barndskyddat material som med brandskyddande tätning, fogningar, målarfärg och tapeter med brandskydd. Läs om detta på: https://www.brandtätningstockholm.se.

23 Sep 2019