Så förbereder du för fönsterbyte

Egentligen behöver det inte vara så krångligt med ett fönsterbyte. De gamla fönster som du ska ha, rivs ut och nya fönster ska monteras in. Sedan slänger man de gamla och du har fina (förhoppningsvis) och nya fönster. Ett ganska enkelt fönsterbyte med andra ord, om du väljer att någon annan till exempel en fönsterleverantör som kommer och genomför det åt dig.

Ska du genomföra fönsterbyte själv?

Men om du funderar på att genomföra fönsterbytet på egen hand, kan du behöva förbereda dig så att fönsterbytet går så smidigt som det bara går. Du behöver en kofot, vattenpass, karmskruvsverktyg, spackel, tumstock, karmskruvar, en hyvel och isoleringsmaterial, förutom de nya fönster som du vill byta till. Det bästa är också att ha stora kassar för allt skräp som det kommer att bli när man river i fönstret. 

  1. Först tar man bort fönsterfodret. Antingen har man kvar dem och låter karmen sitta kvar, om de nya fönsterkarmarna har samma storlek, annars måste man ta bort dem. Ska de vara kvar kan man med fördel såga med en metallsåg så att alla skruva och spikar lossnar.
  2. Mät fönster och mät karmyttermått. Lägg två klossar, cirka 50 millimeter från kanten, se till så att de är helt vågräta, hyvla dem annars så att de  är det.
  3. Spika för tomrummet som nu är där det gamla fönstret var så att ingen ramlar ur det. När du sedan ska montera fast det nya fönstret riskerar du inte att det ramlar utåt i backen.
  4. Ta ur fönsterbågen, lyft in karmen, om det står så i instruktionerna. Har du kvar karmarna byter du inte ut dem, men skruvar i de nya karmarna om du har det. Kolla noggrant med vattenpasset så att dina nya fönster blir helt lodräta. Är de inte det, anpassar du med karmskruvarna tills de är det.
  5. Häng in fönsterbågen (om du inte redan har gjort det, beroende på instruktionerna). Kontrollera så att du kan öppna och stänga fönsterbågen.
  6. Isolera sedan fönster och sätt på fönsterbläcket. Detta görs innan man isolerar i nedre fönstret. Sedan bör du vara klar. Efter det är det bara att göra om allting med nästa fönster och sedan nästa, tills alla fönster är färdigt utbytta.

Det går att få fönsterbytet utfört av en leverantör av nya fönster. Många bakar in fönsterbytet med priset för fönster. Då vet både de och du, att fönsterbytet går rätt till. Lycka till!

19 Jun 2019