Så snabbt brinner ditt hus upp

Det är inte alla som vet om att det räcker 3 minuter för en eld som får stå orörd, så kan ett rum vara övertänt och elden sprider sig till fler rum i en bostad. På 10 minuter kan hela ditt hus stå i lågor. Det är många gånger så det blir, om man inte har någon brandvarnare. Den är till för att uppmärksamma människor att agera i en övertänd bostad. Ju snabbare den kommer och larmar, desto större är chanserna att du kan släcka elden. De flesta bränder som sker i våra hem, händer i december när vi tänder adventsstakar och glömmer att släcka dem när vi går ut ur rummet där de står. Då kan man faktistk göra vissa enkla saker för att motverka att en eld hinner växa och göra ett rum övertänt.

1. Ställa ljuset på ett fat som består av metall, eller i ett vattenbad

När an tänder ljus, ska man inte ställa ljusen på en ljusstake, och definitivt inte ha ljusmanchetter på ljusstakarna. Det är som mumma för elden att antända manchetterna på en ljusstake. Bäst är att aldrig skaffa ljusmanchetter, och vill du tända ljus, ställ dem i en ljusstake som släcker ljus som brinner i dem. Det finns sådana ljusstakar.

2. Aldrig ställa ljusen nära möbler

Våra möbler har mer stoppning i sig än någonsin. Det är också mumma för elden. Särskilt soffor som innehåller mycket stoppning, kuddar, filtar och sådant som elden gärna kan sprida sig vidare genom. Gardiner är också material som gärna kan fatta eld som har fått ett fäste i en kudde eller soffa.

Renovera bort möjigheten för en eld att sprida sig

1. Brandtätning

Man kan stänga in elden med korrekt sorts brandtätning. På det sättet kan man begränsa en elds spridning. Till exempel kan man se till att elden inte får någon spridning, mellan olika våningsplan, eller vidare till andra rum. Genom att hålla dörrar stängda, gör man det svårare för eleden att växa. Man kan även se till att täta ventiler och rör så att inte bränder kan ta sig vidare  den vägen.

2. Brandisolering

Man kan bygga på ett förebyggande sätt och med tanke på att inte en eld inte ska få fäste. Har man till exempel en stor byggnad, kan man se till att ha möjlighet att stänga inne en eld, med dörrar, fönster, eller isolera rum med material som inte antänds så lätt.

3. Brandfogning

Fogningen går på samma sätt ut på att liksom barntätning och isolering, täta alla ventiler, rör och små utrymmen som kan mata en eld med syre. Det gäller i synnerhet ventiler, där elden kan hitta mer syre för att växa. Eldar sprider sig också uppåt. Då gäller det att göra fogningar mellan tak och väggar på sätt som dämpar elden och med material som står emot hög värme.

4. Brandskyddsmålning

Man kan måla så att rum och hus står emot en brand. Särskilt viktigt är det där man kan anta att en eld kan uppstå relativt lätt.

Bor man i Stockholm finns det många företag som man kan välja för att utföra en brandfogning i Stockholm.

30 Jun 2018