Säkerheten är viktig vid all trädfällning Göteborg

För den som bor i Göteborg och vill bedriva trädfällning på sin egen tomt finns det några viktiga saker att tänka på. Nummer ett är om man verkligen får fälla trädet. Nummer två är säkerheten.

Även om trädet står på den egna tomten är det faktiskt inte alltid som man får fälla det. Skulle trädet exempelvis vara boplats för fridlysta fladdermöss får man inte såga ner det. Inte heller om det har ett kulturhistoriskt värde och är flera hundra år gammalt. Vissa träd ingår också i detaljplanen för området och då måste man först ha ett tillstånd från kommunen innan man sågar ner det. All trädfällning måste ske på ett säkert sätt. Är det ett mindre träd som ska tas ner kan man ofta klara av att själv göra det, tillsammans med en vän eller granne. Anledningen till att man helst ska vara två är att en kan hålla uppsikt och se till att människor och djur i närheten håller sig borta så att de inte kommer till skada.

Säker trädfällning

Större träd eller träd som står nära vägar och bebyggelse måste man anlita en arborist för att ta ner. En arborist använder sig av olika tekniker beroende på vilka förhållanden som råder. Står trädet exempelvis nära ett hus eller om det inte alls finns plats att fälla trädet i ett enda stycke brukar man fälla trädet i sektioner, så kallad säker trädfällning. Oftast klättrar då arboristen upp i trädet och sågar ner trädet i olika delar och firar ner bitarna. Läs mer om trädfällning på denna webbsida: https://www.xn--trdfllningigteborg-mtbc00b.se/

15 Oct 2021