Skötsel av ventilationsanläggningar

Luft är viktigt och luft gör skillnad. Dessutom finns det olika kvaliteter på luft. Utan kontroller saknar ni kunskap om hur ventilationen fungerar i er fastighet. Lagen ger er ramarna.

En OVK-besiktning gör man i en fastighet för att i tid kunna upptäcka problem. Ursprunget ligger en bit tillbaka i tiden då man kunde konstatera att inomhusmiljön i många lokaler inte var tillfredsställande. Inte minst gällde detta i större städer såsom vår stolta huvudstad. Tidigare hade man missat att ventilation med tiden samlar på sig damm och smuts och därför behöver rengöras eller rentav bytas ut.

Nu finns det förstås lokaler och lokaler. Beroende på typ av verksamhet som bedrivs i en lokal är det mer eller mindre viktigt med luftkvalitet. På vårdanläggningar, skolor och förskolor anses det behövas tätare kontroller. Därför ska sådana besiktigas vart tredje år. Andra lokaler och fastigheter besiktigas vart sjätte år.

Hur går en OVK-besiktning till?

En person med rätt behörighet och kunskaper ska utföra besiktningen efter ett bestämt protokoll. Man ser på mekaniska hinder och man mäter halter av föroreningar. När besiktningen är klar får fastighetsägaren protokollet för signatur. Finns det fel ska de vara åtgärdade inom en viss tid. Är besiktningen godkänd får man ett intyg som ska sättas upp i lokalerna.

När du ska utföra OVK i Stockholm behöver du anlita ett företag som är auktoriserat. Ni samarbetar kring både problem och lösningar. En erfaren firma kan vara dig behjälplig på många sätt, både med att detektera problem och med att föreslå bra lösningar.

31 Mar 2021