Skydd vid brand

Numera finns det en större medvetenhet om brandskydd än tidigare. Det handlar om hur man bygger fastigheter med annan teknik, andra prioriteringar och ett gediget förebyggande arbete.

Bränder förstör ett antal fastigheter varje år. Värden går till spillo och människor förlorar sina tillhörigheter och sina hem. Kontorslokaler och industrilokaler som brinner åstadkommer också de stora ekonomiska konsekvenser. Tyvärr mister också både människor och djur livet emellanåt.

Att arbeta förebyggande är det naturliga och riktiga sättet att se till att skador minimeras och att det allra helst aldrig behöver gå så långt att det alls börjar brinna. Det finns många åtgärder som hjälper och att ta hjälp av expertis är en bra investering både ekonomiskt och på andra sätt. Mycket lidande kan då förebyggas.

Vad är brandskyddsmålning?

Färg som används till brandskyddsmålning är inte lik annan färg. När den utsätts för brand sväller den och bildar ett skyddande poröst lager. Vad innebär detta? Jo, att bakomliggande strukturer som trä och metall tar betydligt längre tid att fatta eld. Det i sin tur gör att den tid man har på sig att evakuera blir väldigt mycket längre.

Vid brand riktar man i första hand in sig på levande varelser och därefter försöker man ta hand om viktig utrustning och maskiner. Brandskyddsmålning ger längre frist innan alla måste ha lämnat en byggnad. Den kan rädda liv och den ger räddningstjänsten bättre möjligheter att släcka och kanske även att rädda byggnaden. Har man ens råd att låta bli att ordna med brandskyddsmålning? Troligen inte. Läs mer om brandskyddsmålning här: brandskyddsmålning.net 

10 Mar 2021