Släta golv ger säkra ytor

Golvavjämning är den ädla konsten att förbereda en golvyta för användning. Ett golv ska vara halkfritt och utan sprickor. Ett golv får gärna sakna synliga fogar. Det ska även se snyggt ut.

Vissa saker tar vi väldigt mycket för givna. Exempelvis att det underlag vi går på inomhus inte plötsligt bildat åsar. Följderna är ibland enbart komiska, och andra gånger smärtsamma. Ett golv ska vara slätt och behagligt att gå eller köra på. Det ska inte vara halkigt eller ojämnt och på många platser är det bra om det hjälper till med ljuddämpning.

Golvavjämning används specifikt vid två olika lägen. I ena fallet vid renovering, då nytt golv läggs. I andra fallet vid nybyggnation, då man exempelvis använt betong och fått kanter mellan de olika elementen.

Var behövs golvavjämning?

Det går att göra svaret på den frågan enkelt och svara att det behövs överallt. Det är förstås ett helt korrekt svar. Går vi in på att svara mer seriöst kan vi enkelt konstatera att vissa ställen är mer utsatta än andra. Inom livsmedelssektorn behövs ofta en viss lutning för att avrinning ska kunna ske. Inom vården önskar nog alla golv utan skumpfaktor.

Golvavjämning sker i många fall före momentet där man lägger på det verkliga golvmaterialet. I andra fall är golvavjämningsmaterialet också golvytan. Situationen och lokalen bestämmer. Man använder ofta en blandning med sand, bindemedel och olika tillsatsmedel. Bindemedel är ofta cement av olika kvaliteter, och tillsatser kan vara polymerer. Kontakta en erfaren firma för en korrekt golvavjämning. Läs mer om golvavjämning här: golvavjämningstockholm.se 

19 Mar 2021