Solceller till lantbruk – utnyttja ladugårdstaket

Den som driver ett modernt lantbruk, förbrukar mycket elektricitet. För många lantbrukare är det en bra idé att utnyttja ladugårdens tak för solceller.

Du bedriver jordbruk på en gård som gått i arv i flera generationer. Om några år tänker du pensionera dig och överlåta gården till ett av dina barn. Men du oroar dig för gårdens lönsamhet och framtida elpriser. Du har mjölkproduktion och har investerat i robotar för mjölkning och i utrustning för utfodring och sådant drar elektricitet.

Mjölkpriset går upp och ner och det kan du inte själv påverka. Däremot kan du påverka gårdens framtida kostnader för el. Du har tak på ladugården som ligger i ett bra läge vad avser väderstreck. Det finns heller inga träd, master eller skorstenar som skymmer taken.

Solceller till lantbruk ger grön el

Du håller på att lägga om gårdens produktion till ekologisk odling. Din familj och inte minst dina barn värnar om miljön och klimatet. Vad är då naturligare än att undersöka förutsättningarna att generera “grön el” på gårdens tak? Du kontaktar därför ett företag som installerar solceller för lantbruk. Går det verkligen ihop sig att producera solel i vårt svenska klimat, tänker du.

Tillsammans med leverantören av solceller upprättar ni en investeringskalkyl. Den ger en återbetalningstid för anläggning på cirka tio år. Men anläggningen har en beräknad livslängd på cirka trettio år. Din oro för framtida energikostnader minskar betydligt. Under vissa perioder kommer anläggningen att producera mer el än vad gården förbrukar. Den överskottselen kan säljas till det fasta elnätet.

20 Feb 2023