Synd underskatta betongen

Betongen är ett ganska underskattat material, med tanke på det miljövänliga materialet som det faktiskt är. Redan romarna visste att uppskatta materialet som gick att forma som de själva önskade och som byggde sina byggnader med dåtidens betongarbeten och som vi fortfarande kan se. Colosseum är ett av de mest kända byggnaderna byggt i den tidens betong. Då använde man vulkanska istället för cement som bindemedel i betongen.

Miljövänlig betong

I övrigt är betongen miljövänlig och ett förnybart material. Det består av endast grus, sand, vatten och bindemedel cement. Den kan formas i princip hur som helst och med dagens teknik kan man idag se till att den både består och inte är antändande vid eventuella bränder. Dessutom är det ett bestående material, som håller i nästan oändlighet. Ska man vara säker på att till exempel ett hus ska bestå och stå på stadig grund är betong svaret. Dessutom kan man bygga den med olika medel som förstärker betongen. I Japan bygger man till exempel betongen med tanke på att den ska hålla mot stora jordbävningar och kan därför bygga skyskrapor som inte ska falla ihop vid jordbävningar. I Sverige har vi jordbävningar, vi med, men i så liten skala att vi knappt märker av dem. Av den anledningen behöver vi inte det sättet att bygga.

Vi behöver betong till husgrunden

I Sverige behöver vi betongen till husgrunden främst, men vi bygger med betong även för stommen i flerfamiljshus. På så sätt vet vi att husen vi bor i står stadigt och inte rasar ihop. När man behöver betong för husbygget är det viktigt att alltid anlita hantverkare som har betong som sin specialitet. Det är inte bara att blanda till betong och tänka att det fixar sig av sig självt. Gör man fel, blir det väldigt dyrt att göra om, eftersom du inte kommer att kunna rubba betongen, vilket ju är därför man använder sig av den, eller hur? Då måste man göra rätt från början eftersom det inte går att göra om ifall det blir fel.

Så går det till

Den mesta betongen används till att bygga husgrunderna. Man gräver först för att kunna gjuta en stadig betongplatta till huset. Man förbereder gjutningen med olika armeringsplåtar innan betongbilen kommer med den färdiga betongen som hålls igång i en särskild betongtrumma. När det är dags att gjuta häller man betongen i en form som man har byggt där betongplattan ska ge stöd åt hela bygget. När sedan betongen är på plats måste betongen "brinna" det vill säga stelna till önskad form. Det är viktigt att det inte går för fort, för då kan den krackelera. Därför vattnar man betongen så att den stelnar i mycket långsam takt. Ju långsammare det går, desto stadigare kommer den sedan att bli.

27 Feb 2019