Takkassetter – snabb takläggning på bra sätt

Det är viktigt att snabbt täcka byggnader med ett funktionellt och isolerat tak som håller tätt. Därför har det blivit vanligare att använda enkla takkassetter.

Under en husbyggnation, eller vid en takrenovering, är det mycket viktigt att snabbt få ett tätt och färdigt tak. Men eftersom det kan ta flera dagar att lägga ett tak så behöver man ofta täcka taken med plast mellan de olika momenten. Det är ett tidskrävande och riskfyllt moment, då kraftigt regn eller stark vind riskerar att blåsa bort plasten.

Trots att man gör allt på rätt sätt så kan det ändå hända att materialet på taket blir påverkat på ett negativt sätt, vilket kan skapa problem framöver. Därför har det tagits fram alternativ som gör att tak kan täckas snabbt och enkelt.

Takkassetter innehåller flera olika lager som krävs vid en takläggning. Det gör att taket snabbt blir tätt och tåligt, ifall det skulle komma någon typ av nederbörd exempelvis. Men det är även ett sätt att förkorta byggtiden på, vilket sänker kostnaderna för takläggare och snickare avsevärt.

Val av takkassetter

Inom området takkassetter finns det en hel del att välja på. Kanske behöver du takkassetter till ditt yttertak eller så vill du ha takkassetter till din råvind. Därför har du en del val att göra när du väljer att använda takkassetter istället för att platsbygga ditt tak.

För den som står i startgroparna inför en byggnation eller renovering, är det klokt att fundera över ifall takkassetter kan passa. Det är ett enkelt system som gör att du kanske till och med kan utföra arbetet själv och slippa använda hantverkare. Och ifall du företräder ett företag som bygger en fastighet, så kan det spara mycket tid och få arbetet att flyta på snabbare.

I många år har byggnader skapats säkert och snabbt med hjälp av kassetter för väggar. Det har inneburit att ett projekt gått från grund till färdig stomme på några timmar. Men sedan har det tagit tid innan taket har blivit tätt och säkert. Det är den skillnaden som nu går att få genom att använda takkassetter.

3 Sep 2023