Takunderhållet har stor betydelse för takets livslängd

Hur länge ett tak håller beror på material och slitage från väder och vind. Men man kan också förlänga takets livslängd genom noggrant underhåll. Här nedan beskrivs lite av det man kan göra.

Olika takmaterial har olika lång livslängd. Tegel- och betongpannor kan skydda ett tak i nästan hundra år, medan ett plåttak har en livslängd på ungefär femtio år. Papptaket måste däremot bytas efter ungefär tjugofem år. Men för att de olika taken ska hålla så här länge måste man också regelbundet besiktiga dem och göra de olika underhåll som de kräver. Takpannor måste tvättas rena från mossa och luftföroreningar som annars förstör dem i förtid, och framförallt betongpannor kan också behöva målas om och få en ny skyddande yta. Väder och vind sliter också hårt på plåttak som kan förlora sin skyddande färg och rosta sönder. Ett plåttak kan därför ibland behöva målas om.

Målning av plåt- och betongtak

Minst en gång om året ska man helst besiktiga sitt tak för att tidigt kunna upptäcka eventuella skador eller takunderhåll som måste göras. På så vis kan man förhindra att taket börjar läcka eller slits onödigt mycket och måste bytas i förtid. Tycker man att det är svårt att själv besiktiga taket kan man ta hjälp av en takläggare. Det finns även företag som är specialiserade på takunderhåll, reparationer och takmålning i Stockholm. De arbetar med alla typer av tak, stora som små, kulturmärkta hus, men även tak på stora moderna fastigheter.

28 May 2021