Trapphusrenovering ökar fastighetens värde

Det första som möter en besökare är entrén och trapphuset. Därför är det viktigt att återkommande göra en trapphusrenovering för komfort och ökat värde.

Värde är ett ord som kan ha sin grund i olika ting. Det kan exempelvis vara ett ekonomiskt värde, ett känslomässigt värde eller ett funktionellt värde. Och alla dessa tre går att höja genom en trapphusrenovering. En renovering där fastighetsägaren ser till att trapphuset blir säkert, funktionellt, snyggt och därmed höjs även värdet på fastigheten.

Ändå kan det vara svårt att göra en renovering som innehåller alla dessa variabler, och att dessutom få det att hålla länge. Men det du då kan göra, som fastighetsägare, är att noga rådfråga de boende innan en renovering går igång. Då kommer du få höra vad som inte fungerar nu och vad som känns oattraktivt med trapphusets utseende.

Enkät före trapphusrenovering

Hur ska du då göra för att få veta vad de boende tycker? Antingen kan du skicka ut en enkät som är formulerad på ett öppet sätt. Eller så kan du be de boende maila in sina åsikter. Kanske kan du även komma med förslag som du presenterar, och därefter låta de boende rösta om vad de vill se vid en trapphusrenovering.

Vill du vara säker på att det blir en renovering som på bästa sätt höjer värdet så kan du även ta hjälp av ett företag som är proffs inom området, exempelvis storkhousing.se. Då kan du få förslag på vad som kan höja värdet på just din fastighet.

17 Aug 2023