Utan vägmarkeringar kör man i blindo

Har du någonsin funderat på dem som ser till att vägarna är målade? En och annan har funderat på den saken. Det lovar vi. Vägmarkeringar är viktiga på fler än ett sätt. Dels visar de var bilisterna ska köra, dels ser de till att bilarna inte krockar med varandra. De hjälkper alla bilfärare att se upp så att de inte kör i diket. Asfalten är svart, och när det mörkt kan det vara helt hopplöst att se var vägen är och vart den tar slut. Utan vägmarkeringar skulle bil efter bil köra i diket.

Det är tur att det finns vägmålare

Det är väl ändå tur att det finns företag som arbetar med vägmarkeringar. Just för att öka trafiksäkerheten. Det är ju så mycket lättare att kunna köra sin bil på ett säkert sätt med vägmarkeringar. Sedan när man ska parkera sin bil, underlättar det om man har rutor med vars hjälp det blir lättare att parkera sin bil. När man ser parkeringar utan parkeringsrutor, ser man att många har parkerat alltför långt från varandra, eller för nära varandra. Det är alltid samma bekymmer. Och det är otroligt irriterande när man ser att det är för litet utrymme för en bil att kunna parkera mellan två bilar, men alldeles för glest så att parkeringarna inte utbyttjas maximalt. Då anger parkeringsrutorna så att parkeringen utnyttjas på bästa sätt.

Även för fotgängare är vägmarkeringar viktiga

Många glömmer att det även är viktigt för fotgängare att det finns vägmarkeringar. De är ju inte bara till för bilister, de är lika mycket till för dem som går över vägar, invid vägar och för cyklister. De som målar vägmarkeringarna gör det ju för fotgängarnas säkerhet. Utan vägmarkeringar vet inte fotgängarna eller cyklisterna var de kan röra sig utan att bilarna nödvändigt måste köra på dem. Även bilförarna förstår var fotgängarna och cyklisterna kan röra sig utan att man måste köra på dem. Man kan enkelt uttrycka det hela med att beskriva vägmarkeringarna som det som bringar ordning på vägarna, åtminstone i tät trafik och i stadens alla gator. Utan vägmarkeringar skulle bilvägarna och vägbanorna vara rent anarkistiska; ingen ordning alls med andra ord.

Viktigt med proffsiga vägmarkeringar

Vägmarkeringarna kan ju inte se ut hur som helst. I så fall är det ingen som tar dem på allvar och följer dem. Skulle de vara sneda, kantiga och krokiga är det ingen som skulle bry sig om att följa dem. Därför är det viktigt med proffsiga vägmarkeringar.

20 Dec 2018