Utbildning i bergsprängning

Byggkonjunkturen går ständigt upp och ned. Under den senaste tiden har den varit mycket stark, och det har byggts som aldrig förr (särskilt i Stockholm). Än idag byggs det i en hög takt. Att byggkonjunkturen har varit stark har givetvis fått ringar på vattnet. Efterfrågan på olika hantverkaryrken, samt bergarbetare, har ökat kraftigt. I samma takt har dock inte utbudet av kompetens växt. 

Är ett arbete inom bergsprängning något för dig?

För dig som gillar teknik kring bergsprängning, att arbeta utomhus, har ett gott säkerhetstänk och gillar att lösa kluriga situationer kan ett arbete inom bergsprängning vara något för dig. Efterfrågan är stor över hela landet, och Arbetsförmedlingen bedömer konkurrensen om jobben som ”liten” eller ”mycket liten”. ”Mycket liten” är den till exempel i Stockholm, Malmö och Göteborg. Arbetsmarknaden finns alltså och är ganska het. Men hur tar man sig dit?

Gymnasieutbildning

Det finns två gymnasier man brukar tala om när det är frågan om bergsprängning – ett ligger i Stockholm och ett i Filipstad. Såväl det i Stockholm som det i Filipstad har fullgod bergutbildning. Det första året läser du tillsammans med andra byggelever, och sedan varvas den teoretiska utbildningen regelbundet med praktikperioder. Du får då åka ut till privata företag och lära dig hur arbetet går till, vilket ger dig mycket goda möjligheter att knyta kontakter inför en framtida anställning. 

För att få ett sprängkort räcker det dock inte bara med gymnasieutbildningen. När den är klar anses du ha tillskansat dig de teoretiska kunskaper som krävs, men du måste praktisera ytterligare ett år innan du har sprängkortet i handen. Praktiken ska då ske med praktiskt sprängarbete som fokus. 

Gå en kurs själv

En väsentlig kortare väg till att jobba med bergsprängning är att gå en veckas sprängkurs. När du har gått den behöver du hitta ett företag som kan ta emot dig som praktikant i ett år, innan du får ditt sprängkort. Dessa kurser finns i Stockholm och Skellefteå. 

En liknande möjlighet är att själv lyckas få in en fot hos ett privat företag som är villiga att satsa på dig. Det här innebär då att du skickas på utbildning och får den praktikperiod som krävs för att ett sprängkort ska erhållas. 

Bli sprängarbetsledare

För den som vill få spetskompetens inom bergsprängning finns möjligheter att utbilda sig till sprängarbetsledare. När sprängning ska ske inom ett område med detaljplan krävs att en sprängarbetsledare utses. Förutom en grundläggande kurs i sprängteknik, ska man även ha genomgått en särskild kurs i sprängteknik för ovan/underjordsarbeten samt en kurs för sprängarbetsledare. Kompetensen ska förnyas varje decennium genom en påbyggnadskurs. 

Jobben finns

Som nämnt under den första underrubriken i den här texten finns det ganska gott om jobb för den som vill arbeta med bergsprängning. Det finns i dagsläget ungefär 7 000 anställda i vad som kallas för malmförädlingsyrken och brunnsborrare, där sprängare ingår. Hur många av dessa 7 000 som jobbar med bergsprängning framgår inte, men för hela gruppen som sådan är framtidsutsikterna mycket goda. Konkurrensen om jobben kommer att vara ”liten” på såväl ett års som fem års sikt. 

20 Apr 2018