Vad har elektriker i lön?

Visste du att bland de allra flesta hantverkare har elektriker bland de bästa lönen? Jo, så är det. Elektriker behöver ha stort säkerhetstänkande då de arbetar med mycket farliga krafter, som elektricitet verkligen är. Som elektriker måste du hela tiden arbeta med säkra redskap och kunna tänka i flera led, så att de inte leder elen på något felaktigt sätt. De riskerar ju både sig själva och andra om de begår misstag.

Så vad har en elektriker i lön? Det varierar ganska stort mellan städer och landsbygd, men framför allt beror skillnaderna på lönerna på efterfrågan och tillgång. De flesta elektriker har en medellön p kring 30.000 kronor i månaden innan skatt. Lönen rör sig kring 30.000, såsom 30.300 för distributionselektriker, 32.800 för installationselektriker, som exempel. Sedan tillkommer faktorer som tillgång (på elektriker) och efterfrågan (på elektriker), vilket påverkar nivån på lönerna, samt hur många år som elektrikern har arbetat som elektriker och vilken slags elektriker man arbetar som.

När du letar efter elektriker i Stockholm

Har man endast arbetar som elektriker i 1-2 år, brukar man få cirka 24.000-25.000 kronor i månaden. Har man mer än 3 år bakom sig som elektriker har man en lön över 30.000 kronor i månaden. Sedan tillkommer variationer på nivån på löner. Så är man elektriker, vad kan man göra för att höja den egna lönen?

Bli mer än en elektriker

Ser man till att utvecklas mer, som elektriker, som att göra sig mer kompetent kan man lära sig mer om samordning, så kan man vidareutbilda sig, så kan man sedan arbeta som projektledare, mellanchef. Man kan ta ansvar för både teknik och ekonomi, bli budgetansvarig. Visar man att man vill mer än bara leda ledningar och koppla ihop ledningarna, så kan man klättra på elektrikerkarriären och på så sätt höja lönen genom att ta större ansvar i det företag som man arbetar på.

Bilda eget företag – ta vinsten

Ett annat sätt att ta kontrollen över sin lön, är att bli egenföretagare. Är man då duktig och tar på sig många arbetsuppdrag, så kan man få in inkomsterna, få fler uppdrag och en vacker dag kanske man har så många uppdrag att man kan anställa en till elektriker, och en till och har man växt som företag, så kanske man kan anställa en administratör, en ekonom och marknadsförare och får in ännu mer och större arbeten. Till sist är man chef för ett eget företag och basar över många anställda och kan lyfta en hög VD-lön, men för att komma dit krävs det både ekonomiskt sinnelag, en säljande attityd och bra kundbemötande.

3 Nov 2019