Välja fönster efter arkitektur

Ska du välja nya fönster till din fastighet? Varför inte välja nya fönster efter den arkitektur som man en gång byggde huset? Byggnadsvård, kallas det när man är aktsam om det som människor en gång tänkte när ett hus byggdes. Våra svenska städer, brukar också K-märka hus som man på kommunerna tycker har ett särskilt allmänintresse av att de bevaras såsom de ursprungligen var tänkta. Den som äger och bor i ett sådant hur bör då ta särskild hänsyn till den arkitektur, färger och material som man valde när man en gång byggde huset.

När det sedan är dags att byta fönster är det särskilt viktigt att man väljer fönster som passar med den tidsålder och den arkitektur som när huset byggdes. Byter man till fel fönster får det stora konsekvenser på hur huset kommer att se ut. Man kan faktiskt förstöra ett hus genom att välja helt fel fönster till husfasaden.

Välja nya fönster med gammalt utseende

Ska man hålla sig till Byggnadsvård och behöver byta fönster är det en bra idé att välja PVC-fönster då man kan välja dem i många olika utföranden. Man kan välja dem med eller utan spröjs, stora eller små, det går att få dem i nästan vilken färg som helst. Dessutom kan man välja fönster med olika funktion; hur man öppnar dem till exempel. Man kan välja så kallade vädringsfönster, som man öppnar genom att tippa dem utåt. De vrids då horisontellt med fönsteröppningen nere i fönstrets underkant. Eller så väljer man fönster som vrids kring sin egen axel, lodrätt och som svängs i nästan 360 grader. Sådana fönster är väldigt lätta att tvätta då man slipper öppna dem inåt och blir tvungen att plocka bort allt som är innanför, eller slipper hänga utanför fönstret när man ska tvätta dem på utsidan av fönstret.

Olika funktion på fönster

Man kan även välja fönster som har ett starkt solskydd. Det mäter man med ett U-värde, ju lägre U-värde desto bättre är solskyddet. Oftast brukar man rekommendera fönster med ett U-värde på cirka 1 och allt som är under det är bättre. Man kan även välja fönster som är inbrottskyddande. Även om de råkar ut för våd utifrån så går de inte sönder. De spricker men splittras inte utan håller ihop. Det gör det omöjligt för en inbrottstjuv att ta sig in genom fönstret. De har ett laminat utanpå fönstret som håller ihop det. Läs mer om sådana fönster på: https://www.fönsterörebro.com.

23 Jan 2020