Varför ska man ha en sopmaskin?

Om man behöver städat inomhus, eller även utomhus och det handlar om stora ytor där det skulle ta för lång tid att städa för hand är en rejäl sopmaskin det enda som kan göra det möjligt att rengöra de ytorna. Har man inte ekonomi till att skaffa sig en sopmaskin kan man hyra en som en leasad tjänst. Då tillhandahåller företaget som man hyr av all tänkbar service på maskinen. De byter ut delar som behöver bytas på, och går maskinen sönder ersätter de den med en ny.

Arbetar man med att hålla parker och gator fria från sopor, löv och sand, exempelvis som nu under vårvintern, är en sopmaskin ovärderlig för att komma till rätta med allt som ligger och skräpar på marken. Att göra det med en blåsare, för hand går alldeles för långsamt. En sådan räcker bara för att till exempel hålla en innergård ren från löv och skräp. Ska man sopa hela gator fria från smuts och skräp, krävs en sopbil.

Sopbil krävs på en såg

Arbetarna som arbetar på en såg, kan utsättas för farligt spån som kommer in i lungorna. Då är det viktigt att kunna göra sågen fri från trädamm och sågspån. Det bildas mycket fint sågspån under en hel dags arbete på sågen. Det ska inte arbetarna behöva andas in. Då är det mycket viktigt att avlägsna allt sådant som utsätter dem som arbetar där för att andas in det. Att göra det för hand skulle ta en hel arbetsdag, då arbetarna arbetar på den ytan och är fullt sysselsatt på samma yta. Det låter sig inte göras helt enkelt. Det måste göras efter arbetsdagen är slut för arbetarna och den som ska städa upp efter dem kan inte spendera hela kvällen med det arbetet. Därför behöver man snabbt kunna avlägsna det sågspånet på endast några timmar. En väl utrustad sopmaskin gör det möjligt att kunna genomföra det städarbetet.

Sopbil krävs på ett varulager

På ett varulager bildas det en hel del damm. När personalen rör sig inne på lagret virvlar det runt damm som bildas av alla saker, skräp som kommer in, grus och sand som kommer utifrån. Ofta är det varor som ska säljas som lagras för försäljning, och då behöver det vara städat på ett sådant varulager. Det får inte följa med allehanda smuts då kunderna ska få sina varor som de har beställt eller betalat för att få. Även för personalens bästa krävs det att det är städat så att inte de ska behöva andas in damm och smuts. Många e-butiker håller sig med ett stort varulager och då arbetar personalen med att plocka fram det som de ska sända iväg. Skulle de vistas hela dagarna utan att någon städade, skulle det till sist, bara efter en vecka bli en otjänlig miljö för personalen. Då krävs en sopmaskin som kan avlägsna och göra det rent och snyggt för en bra arbetsmiljö.

Sopbil krävs på fabriker

Många fabriker behöver städas, även om det handlar om stora ytor. Ibland krävs det speciella sopmaskiner som inte låter finkornigt damm virvla runt, utan som ser till att allt det sugs in i maskinen. De fungerar då inte som dammsugare som låter dammet sugas ut igen, utan de sopmaskiner som används i till exempel fabriker som tillverkar elektroniska komponenter, eller sätter ihop de elektroniska komponenterna behöver en sopmaskin som verkligen inte ger ifrån sig det minsta dammkorn. För att läsa mer om sopmaskiner fortsätt läsa på: http://www.sopmaskin.nu.

4 Apr 2018