Vi behöver fler entreprenörer – som takläggare

Många som arbetar inom yrken som har med bygg och anläggningar att göra väljer ofta att bli egenföretagare. De tjänar ofta själva på att välja den vägen. De har sitt yrke som de kan arbeta med. Det är lättare att betala egna avgifter, och skaffa den utrustning som de behöver. De behöver sällan någon stor administration, och till en början är det kanske inte så många olika saker som behöver styras upp. Har man, säg tio olika uppdragsgivare i månaden, är det inte så många olika kvitton, fakturor och skatteinbetalningar att handlägga. Det kan vara lätt att bokföra sådant på egen hand.

Bokföringen är heller inte så stor. Då kan det vara lätt och enkelt att vara sin egen. Då kan man bestämma själv om sina uppdragsgivare, hur många man vill tacka ja till och hur man arbetar, vilket ger en stor frihet. Får man sedan för mycket att göra, är det inte så stora risker att anställa någon som gör samma jobb. Så småningom kan företaget växa, och många större entreprenadföretag har en gång startat på det sättet.

Bra för samhällsekonomin med fler företag

På det sättet är det bra för svensk ekonomi att få entreprenörer som är villiga att ge sig själv arbeten. Många av oss är alltför vana att vara anställda. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bra med både självständiga entreprenörer, liksom större företag och myndigheter som kan erbjuda arbeten och anställningar. 

Dessutom lär man inte saknar jobb. Inför framtiden ser det ljust ut för takmontörer. Konkurrensen om arbetena lär inte öka, tvärtom, det kommer att bli en ökad efterfrågan på takmontörer inför framtiden, spår utbildarna. Vägen dit är via gymnasiets tre-åriga bygg- och anläggningsprogram. Efter det väntar en lärlingsperiod på två och ett halvt år. Efter 3.300 timmars arbete kan man få ett yrkesbevis. Sedan är det bara att ge sig ut på arbetsmarknaden.

Så arbetar en takmontör

Som takmontör arbetar man med att lägga tak. Då gäller det att man inte är höjdrädd. Det handlar inte bara om att lägga tak, ibland får man även montera fast snörasskydd, infästningar till livlinor och gångstråk. Det gäller, liksom i många andra byggarbeten att man är noggrann. Det positiva med arbetet är att det är mångsidigt och varierat. Man får arbeta med olika material. Det är fler saker att tänka på än tak och byggmaterial, man måste tänka på brandventilation, gasolbrännare, takbrunnar och isolering.

Som takmontör får man arbeta med mycket varierande arbetsuppgifter. Det är inte bara att lägga tak, man får arbeta med allt från att montera takstegar, snörasskydd och infästningar för livlinor och tak- och hängrännor. Du arbetar med undertaket, takstolar och råspontarna. Du lär dig allt från brandskydd, gasolbrännare och takisolering. Du får stora kunskaper om vitt skilda områden.

17 May 2018