Viktigt med en hållbar fasad

När vintern kommer är man tacksam över att man har ett hus, och att man har skydd av den egna villan. För alla villaägare är det oftast uppvärmningskostnaderna för villan om är den största utgiften, om man nu inte råkar ha ett lån med en ränta som skenar iväg. Det hände många villaägare i början på 1990-talet, då räntan steg med 500 procent. Det var inte roligt. Men eftersom det nu är som det är med räntan just nu, är det uppvärmningen som kostar mest. Då är själva isoleringen och underhållet av fasaden som är viktig att den är riktigt isolerad.

Alla fastigheter behöver väl isolerade fasader. Har du sett över fasaden på din villa nyligen? Om inte kan det vara en bra idé att göra det nu. Särskilt viktigt är det om man har en äldre villa, som kräver mer underhåll än andra. Vill man göra en riktig omgörning av sin villa, kan man dessutom tilläggsisolera den, för att om möjligt få ner uppvärmningskostnaderna. Så här kan man göra.

Tilläggsisolera villan

Vill man göra en tilläggsisolering, kan man enkelt göra det med material som är tänkta just för en tilläggsisolering. Man lägger på ett nytt lager med fasadskivor. Då är det viktigt att tänka på att man bör alltid ansöka om bygglov innan man går vidare och lägger på nya fasadskivor. Byter man utseende på fasaden på något sätt, bör man alltid ansöka om bygglov. Om inte annat så ta det säkra före det osäkra. Rådfrågar man dessutom en hantverkare, kan de ge bra råd om hur man kan isollera just din villa, när det gäller materialval och isoleringsmaterial.

Byta till Energifönster

Man kan även byta fönster till sådan som håller en bätte isolering. Många har till och med sänkt suna uppvärmningskostnader i och med att de har bytt till Energifönster. De är då sådana som har tre-glas, och ädelgas i mellanrummet mellan ytterglaset och mellanglaset. På så vis sipprar varken kylan eller värmen genom fönstret. Sedan kan man ju även borra efter bergvärme om man nu skulle vilja sänka uppvärmningskostnaderna på lång sikt. Man kan även byta till luftvärmepump och installera solpaneler som håller igång luftvärmepumpen åt en. På det sättet ser man till att få en mycket mer miljövänlig uppvärmning för sin villa, och det, det är mycket, mycket viktigt och bra som villaägare att vara proaktiv och redan nu ställa om så att man alltid har en hållbar livsstil och uppvärmning i huset som inte gör hål i jordens resurser. Men att börja med en fasadrenovering och göra en tillägsisolering är den bästa början. Här kan du läsa mer om fasadrenoveringar i Norrköåping på: https://www.fasadrenoveringnorrköping.se.

23 Dec 2019