Renovera mera fasader!

16 mar 2019

När du någon gång ska anlita målare till din villa, radhus, eller lägenhet och vill renovera är det bäst om du är noga när du väljer hantverkare för jobbet. Tittar man på antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har antalet anmälningar ökat. Nu gäller ju anmälningar som kommer in till ARN, allt möjligt som gäller både finansiella tjänster, och mer konkreta hantverkartjänster. Tyvärr finns det hantverkare som tycker att det är okej att fuska med sitt målerijobb. I den bästa av världar skulle det inte ske, och alla som tar betalt för sina tjänster borde vara noggranna när de väl utför dem, men så är det inte och vi lever inte i den bästa av världar (bara nästan).

Välj kompetenta målare

Är det så stor skillnad på målare? Är det inte bara att ta en pensel och måla med målarfärg? Tyvärr är det ju inte det. Det kommer en hel del nya och innovativa material på marknaden. Det är också stor skillnad på en målare som har kunskaper om de olika materialen och hur tjänstvilliga de är när det kommer till att renovera, till exempel plåt, tegel, och puts. Här är det viktigt att målarna har de rätta kunskaperna om olika plastfärger, linoljefärger och andra material som man kan använda i målarfärgen.

Ibland räcker det inte med gymnasieutbildning

Det är inte så att man måste gå på universitet för att arbeta som målare, men det finns gott om vidareutbildningar som gör vissa målare duktigare än andra. Efter gymnasiet kan man vara något oerfaren, då är det viktigt att en målare får erfarenhet av själva arbetet på olika arbetsplatser. När de har gjort tillräckligt många sådana timmar av praktiskt arbete som målare, får de gesällbrev, som bevis på sin erfarenhet, men sedan kan de gå vidare och lära sig ännu mer, och få ställningsbevis, och få mer utbildning, till exempel om epoximålning.Hittar du en sådan målare som har alla dessa gesällbrev, ställningsbevis och epoxiutbidlningar innebär det att har fått tag i en kunnig, ambitiös och erfaren målare. En sådan bör du ta tillvara och anlita, oberoende vilket pris hon, eller han tar.

Ska du renovera fasaden?

När det kommer till en sådan viktig renovering som din fasad, då vill du förmodligen få tag i en duktig hantverkare som ör noggrann med fasaden eftersom det är det som dina grannar och andra förbipasserande ser när de tittar på ditt hus. Söker du målare i Norrköping? Läs då mer här: http://www.målarenorrköping.biz.

Så går det till att lägga nytt tak

11 mar 2019

Behöver du ett nytt tak? Visste du att de vanligaste skadorna som kräver ersättningar från hemförsäkringarna är skador som kommer sig av läckor på taket – så pass vanliga att många försäkringsbolga inte vill betala ut ersättnignar för dem? Att slarva med taket, är så pass vanligt att de stora försäkringsbolagen har tröttnat på att betala ur ersättningar för dessa. De kräver att villaägarna själva går upp på taket och regelbundet kontrollerar det.

Anlita takläggare om du inte kan kontrollera taket

Om du tycker att det är svårt att gå upp på taket och kunna avgöra om det krävs någon renovering av taket, kan du alltid anlita en takläggare som snabbt kan avgöra statusen på dina villatak. Då kan du till exempel googla "takläggare Huddinge", om det är så att du har din villa i Huddinge, utanför Stockholm. Annars skriver du in den ort där du bor, efter "takläggare". Då bör du få flera olika förslag på takläggare som arbetar just i Huddinge. Efter det är det bara att ta kontakt och be någon av dem som du har fått förslag på, att komma ut till dig och inspektera ditt tak i Huddinge. Skulle det sedan visa sig att ditt tak behöver renoveras eller läggas om på nyttt, kan du be om offert på hur mycket ett nytt tak i Huddinge skulle kunna kosta. 

Sedan bör du bestämma material till nytt tak

Skulle det sedan visa sig att du behöver lägga nytt tak på din villa, bör du sedan bestämma dig för vilket material som du ska använda till det nya taket; tegelpannor, betongpannor, plåttak, papptak eller något annat material. Du kan ju fråga den takläggare som du har bett komma ut och inspektera det, om de är experter på något material och kanske har bra priser på det slags material som de är mest vana vid att arbeta med. De olika materialen har olika för- och nackdelar. Tegel och betong är material som håller tills något eller någon spräcker dem. Plåt håller i 50 år minst, papptak håller inte så länge, men är billigt å andra sidan. Vilket material du väljer är ju upp till dig som villaägare och vad du prioriterar. 

Tak nästan viktigast i hus

I princip är det tak och källare som är viktigast i hus. Båda kan utsättas för fukt. Källaren kan angripas av fukt i och med närheten till marken. Taket kan utsättas för fukt då det är utsatt för väder och vind. Har du källare bör du regelbundet se över status på källare och även se över taket, så att det håller. Lycka till!

Synd underskatta betongen

27 feb 2019

Betongen är ett ganska underskattat material, med tanke på det miljövänliga materialet som det faktiskt är. Redan romarna visste att uppskatta materialet som gick att forma som de själva önskade och som byggde sina byggnader med dåtidens betongarbeten och som vi fortfarande kan se. Colosseum är ett av de mest kända byggnaderna byggt i den tidens betong. Då använde man vulkanska istället för cement som bindemedel i betongen.

Miljövänlig betong

I övrigt är betongen miljövänlig och ett förnybart material. Det består av endast grus, sand, vatten och bindemedel cement. Den kan formas i princip hur som helst och med dagens teknik kan man idag se till att den både består och inte är antändande vid eventuella bränder. Dessutom är det ett bestående material, som håller i nästan oändlighet. Ska man vara säker på att till exempel ett hus ska bestå och stå på stadig grund är betong svaret. Dessutom kan man bygga den med olika medel som förstärker betongen. I Japan bygger man till exempel betongen med tanke på att den ska hålla mot stora jordbävningar och kan därför bygga skyskrapor som inte ska falla ihop vid jordbävningar. I Sverige har vi jordbävningar, vi med, men i så liten skala att vi knappt märker av dem. Av den anledningen behöver vi inte det sättet att bygga.

Vi behöver betong till husgrunden

I Sverige behöver vi betongen till husgrunden främst, men vi bygger med betong även för stommen i flerfamiljshus. På så sätt vet vi att husen vi bor i står stadigt och inte rasar ihop. När man behöver betong för husbygget är det viktigt att alltid anlita hantverkare som har betong som sin specialitet. Det är inte bara att blanda till betong och tänka att det fixar sig av sig självt. Gör man fel, blir det väldigt dyrt att göra om, eftersom du inte kommer att kunna rubba betongen, vilket ju är därför man använder sig av den, eller hur? Då måste man göra rätt från början eftersom det inte går att göra om ifall det blir fel.

Så går det till

Den mesta betongen används till att bygga husgrunderna. Man gräver först för att kunna gjuta en stadig betongplatta till huset. Man förbereder gjutningen med olika armeringsplåtar innan betongbilen kommer med den färdiga betongen som hålls igång i en särskild betongtrumma. När det är dags att gjuta häller man betongen i en form som man har byggt där betongplattan ska ge stöd åt hela bygget. När sedan betongen är på plats måste betongen "brinna" det vill säga stelna till önskad form. Det är viktigt att det inte går för fort, för då kan den krackelera. Därför vattnar man betongen så att den stelnar i mycket långsam takt. Ju långsammare det går, desto stadigare kommer den sedan att bli.

Behöver du en besiktning av villan?

10 feb 2019

Om det är så att du är på väg att köpa ett nytt hus, är det viktigt att du som köpare tar reda på sås mycket som du bara kan om den villa som du är på väg att köpa. Som köpare har man stora skyldigheter att ta reda på så mycket som det bara går om det objekt som du är på väg att bli ägare till. Skulle det sedan inträffa problem med ditt nyfärvärv, är det dig det sedan kommer ana att ta reda på i vilket skick huset är som du tänkt köpa. Därför är et viktigt att  besiktiga huset utifrån några kända saker som kan ge dig problem senare.

1. Besiktiga huset och gör en radonundersökning

Det är tyvärr alledles för vanligt att det finns radon i närheten av ett nytt hus. Det kan finnas radon i blåbetong, det kan finnas radon i marken under huset och det kan finnas radon i byggmaterialet som man har använt för att isolera huset. Detta endast om det handlar om ett äldre hus. Särskilt hus byggda mellan 1929-1979. Under 1930-talet förstod man inte hur skadligt radon är, och ansåg då att de byggmaterial som innehöll radon var bra isoleringsmaterial. Efter 1979, insåg man faran med de radioaktiva radonet och man förbjöd användandet av material som innehåll radon.  

2. Se efter om det finns skadlig asbest i huset

På samma sätt som radon användes i byggmaterial därför att man inte visste dess skadliga effekter, använde man asbest i byggmaterial för att man tyckte att det isolerade så bra och att det skyddade mot bränder. På liknande sätt som radon, är asbest mycekt skadligt för hälsan och kan ge cancer för de som bor i ett hus som har asbest, eller radon i huset. Därför är det viktigt att få bort allt som kan innehålla radon eller asbest.

3. Gör en fuktbesiktning och åtgärda problem

Det är även stor risk att ett hus drabbas av vatten- eller fuktskador. Är tomten det minsta fuktig, kan det ge fuktskador på huset som står på tomten. Därför bör man genomföra en fuktbesiktning innan man bestämmer sig för att köpa huset. Det finns besiktningsmän som specifikt kan leta efter fuktskador. Vissa skador är nämligen omöjliga för blotta ögat att upptäcka, och viss fukt luktar heller inte fuktigt. Så gör en fuktbesiktning innan du bestämmer dig.

Behöver du sedan åtgärda fukten i ditt hus? Gör då en ordentlig dränering runt huset och lägg in dräneringsrör eller dräneringsmatta runt huset. Fortsätt läsa här om du behöver göra en dränering i Stockholm.

Renovera mera i köket

5 feb 2019

Har du ett slitet kök? Att riva ut och slänga gamla köksinredningar som man har tröttnat på är ganska dumt. Det är dumt för miljön, framför allt. Särskilt om det inte är något fle på köksinredningen, mer än att du har tröttnat på det. Varför inte förnya köket genom att måla om det? Man kan måla om gamla köksskåp och tillhörande luckor och få ett kök som är nästan som nytt. Om du dessutom passar på att tapetsera om väggarna och slipar om golvet, ja då har du ett nästan nytt kök. och du slipper se de gamla färgerna som du har tröttnat på.

Sprutmålade köksskåp är allra bäst

Om du kan be en målare sprutmåla dina köksskåp, så får du det allra bästa resultatet. Annars kan man riskera att få fula ränder av penslarna på köksskåpen, och du vill förmodligen inte ha det. Låter du sprutmåla köksskåpen, får du en jämn färg på hela luckorna och skåpdörrar. Färgen lägger sig jämnt och fint och du får en ny yta på köksinredningen.

Tapetsera mera i kök

När du ändå passar på att få ny färg på köksskåp och luckor kan du lika gärna passa på att skaffa nya färger på väggarna. Om du tapetserar eller lägger på nytt kakel i köket, blir hela köket som nytt. Om du har tröttnat på det gamla köket, kan du byta hela färgen, både på tapeter och på kaklet så att du får helt nytt utseende.

Slipa om golvet

Passa på att slipa om golvet när du ändå håller på att förnya köket. Har du ett vackert trägolv, får du en helt ny yta som kommer fram när du slipar det. Det är viktigt att du har cirka 2,5 centimeter tjockt underlag för att man ska kunna slipa det. Här kan man slipa inte bara trägolv, utan även parkett, lamintagolv och klickgolv. Du kan även slipa om linoleumgolv och vissa mer moderna plastgolv. Fråga en hantverkare som är van vid golvslipning, så kan de ge besked om det går att slipa om ditt köksgolv.

Välj golvslipning i Uppsala

Om du råkar bo i Uppsala har du bland annat ett 30-tal hantverkare som arbetar med golvslipning i Uppsala. Välj helst någon som kan ge dig garantier på sitt arbete med golvslipningen i Uppsala. Då vet du att hantverkarna kommer att göra jobbet tills du är nöjd med deras arbete. Med garantier, måste de betala tillbaka pengarna om du inte är nöjd, och ingen hantverkare kommer att riskera att inte få betalt för ett arbete som de utför.

Fem orsaker till att renovera butiken

27 dec 2018

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och göra ”som man alltid gjort”. Att inte se vilka förändringar som krävs för att skapa en bättre lönsamhet i butiken, locka in fler kunder och skapa en totalt bättre shoppingupplevelse. En butiksrenovering kan därmed vara oerhört viktigt. Men det finns flera olika tillfällen då butiksrenovering är helt avgörande. 

Vid rök- eller fuktskador

Efter en brand (kan även vara i lokalen bredvid) kan det uppstå rökskador som kräver butiksrenovering för att få bort all lukt. Detsamma gäller vid eventuella fuktskador. En renovering genomförs även om det inte primärt behövde göras utifrån ett estetiskt perspektiv. Men om ändå butiken ska renoveras finns ju självklart en fördel att se över vilka nya funktioner och behov som finns och renovera utifrån det. 

För att öka försäljningen

Det som var modernt och mysigt för 30 år sedan är idag inte alls lika eftertraktat. En butik som säljer moderiktiga kläder behöver självklart även hänga med i trender och stilar inredningsmässigt. I vissa fall kan det räcka med ny inredning och ommöblering. I annat fall kan det behövas en butiksrenovering för att skapa en helt ny look på butiken. 

Även om det inte är något som kunderna primärt tänker på så påverkas man av inredning, belysning, reklam och annat runt omkring. 

Vid ny inriktning på butiken

Det finns tillfällen då butiker väljer helt ny inriktning och därmed ändrar kundgrupp. Man kanske tidigare har sålt köksinredning till budgetpriser och sedan växlat om till att erbjuda inredning till hela hemmet men med dyrare inriktning. 

Det är otroligt stor skillnad. Gå in i en butik som säljer köksinredning och jämför detta med exempelvis en butik som säljer designinredning. Känslan är otroligt olika och detta är något som man bör bära med sig. En butiksrenovering kan alltså behövas för att skapa rätt känsla utifrån vad man säljer och vilka kunder man vänder sig mot. 

Vid expansion

Målet för många företag är att expandera och kunna ta större andel av marknaden. Finns kanske möjligheten att köpa lokalen bredvid och slå ihop den med befintlig lokal? Eller kan lokalen byggas ut eller byggas om så att mer yta skapas?

Till viss del kan alltså butiksrenovering liknas med varför renovering sker i ett privat hem. Det handlar om att få nya funktioner, mer utrymme eller skapa en helt ny känsla. Däremot är den bakomliggande orsaken olika då företagen gör detta för att sälja mer och möta kundernas behov. 

Utan vägmarkeringar kör man i blindo

20 dec 2018

Har du någonsin funderat på dem som ser till att vägarna är målade? En och annan har funderat på den saken. Det lovar vi. Vägmarkeringar är viktiga på fler än ett sätt. Dels visar de var bilisterna ska köra, dels ser de till att bilarna inte krockar med varandra. De hjälkper alla bilfärare att se upp så att de inte kör i diket. Asfalten är svart, och när det mörkt kan det vara helt hopplöst att se var vägen är och vart den tar slut. Utan vägmarkeringar skulle bil efter bil köra i diket.

Det är tur att det finns vägmålare

Det är väl ändå tur att det finns företag som arbetar med vägmarkeringar. Just för att öka trafiksäkerheten. Det är ju så mycket lättare att kunna köra sin bil på ett säkert sätt med vägmarkeringar. Sedan när man ska parkera sin bil, underlättar det om man har rutor med vars hjälp det blir lättare att parkera sin bil. När man ser parkeringar utan parkeringsrutor, ser man att många har parkerat alltför långt från varandra, eller för nära varandra. Det är alltid samma bekymmer. Och det är otroligt irriterande när man ser att det är för litet utrymme för en bil att kunna parkera mellan två bilar, men alldeles för glest så att parkeringarna inte utbyttjas maximalt. Då anger parkeringsrutorna så att parkeringen utnyttjas på bästa sätt.

Även för fotgängare är vägmarkeringar viktiga

Många glömmer att det även är viktigt för fotgängare att det finns vägmarkeringar. De är ju inte bara till för bilister, de är lika mycket till för dem som går över vägar, invid vägar och för cyklister. De som målar vägmarkeringarna gör det ju för fotgängarnas säkerhet. Utan vägmarkeringar vet inte fotgängarna eller cyklisterna var de kan röra sig utan att bilarna nödvändigt måste köra på dem. Även bilförarna förstår var fotgängarna och cyklisterna kan röra sig utan att man måste köra på dem. Man kan enkelt uttrycka det hela med att beskriva vägmarkeringarna som det som bringar ordning på vägarna, åtminstone i tät trafik och i stadens alla gator. Utan vägmarkeringar skulle bilvägarna och vägbanorna vara rent anarkistiska; ingen ordning alls med andra ord.

Viktigt med proffsiga vägmarkeringar

Vägmarkeringarna kan ju inte se ut hur som helst. I så fall är det ingen som tar dem på allvar och följer dem. Skulle de vara sneda, kantiga och krokiga är det ingen som skulle bry sig om att följa dem. Därför är det viktigt med proffsiga vägmarkeringar.

Behöver du en snickare?

9 dec 2018

Med de höga markpriser som det är numera, kostar det en hel del att köpa en bostad, om man väljer att bo i någon av storstäderna i Sverige, vill säga. Dyrast är priserna i Stockholm, men Uppsala kommer inte långt efter. Där kostar en bostad mellan 30.000-40.000 kronor per kvadratmeter, vilket är ett relativt högt pris på en bostad. Dessa priser är i centrala Uppsala, så man kan säkert få ett bättre pris per kvadratmeter, om man kan tänka sig att bo utanför Uppsala kan man få en hel villa för under 1 miljon kronor. 

Får man en villa billigt kan man satsa på renovering

Köper man en äldre villa för under 1 miljon kronor, får man i stället satsa pengarna på att renovera den, och då kan det handla om ett ständigt pågående projekt, då man får måla och snickra på egen hand. Däremot bör man inte ge sig upp på taket ensam eller på egen hand. Ska du upp på taket, är det bäst att alltid ha någon nere på markplanet som hjälper er ifall det händer att stegen kanske ramlar ner, eller om man behöver hjälp med något medan man själv är upp på taket.

Vissa saker ska man inte göra själv

Här finns det ju också vissa hantverkartjänster som man helst inte ska utföra på egen hand. Det gäller arbeten med att dra el, lägga nya rör eller bygga i våtutrymmen såsom i kök och badrum. När det kommer elektricitet ska vi ha respekt för det. Den är inte att leka med. Inte heller ska man lägga egna rör, eller flytta på rör. Då vet man aldrig hur det går med det systemet. Allt som har med rörmokeri att göra bör göras av professionella VVS-montörer. Samma när det kommer till att bygga i kök och badrum. När det kommer till våtutrymmen är det mycket viktigt att det är någon som kan bygga så att väggar och golv skyddas på rätt sätt. Att lägga golvet kan också vara svårt om man inte har gjort det förut.

Vem ska hjälpa en om man har gjort fel?

Överhuvudtaget är det svårt att rätta till något som någon annan har gjort fel. Till exempel kan det vara svårt att sätta upp en ny vägg, eller riva ner en vägg på egen hand. Då är det bra att anlita en professionell snickare som kan göra det rätt från början. Läs mer på: http://snickarkraft.se/index.html.

 

Kontrollera rör och ledningar i ditt hus

26 nov 2018

Ett husägande innebär att man har fullt ansvar för den egna bostaden. Det finns ingen hyresvärd att ringa om någonting går sönder, det finns ingen styrelse att kontakta om du börjar känna ett obehagligt drag från dina fönster och det finns inga som kan lindra det ekonomiska bakslag som kan drabba dig om någonting skulle gå sönder. För många är detta lite av en överraskning som kan komma att bli väldigt påtaglig. Man kanske köper sitt drömhus, flyttar in och fortsätter leva på det enkla liv som man gjort i sin bostadsrätt och utan en tanke på att man bör hålla saker och ting under kontroll.

Går någonting sönder så sker det akut, utan förvarning och där kostnaderna också blir därefter. Vi ska inte sticka under stol med att ett husägande har extremt stora fördelar också - friheten! - men man måste även väva in ett sparande och bättre egenkontroller i vardagslivet.

Har man en vana och skaffar en rutin i att kontrollera vissa områden på sin villa någon gång årligen så kommer man också att få ett väldigt bra boende där kostnaderna inte skenar iväg. Taket är ett exempel på detta, grunden - via källaren - ett annat och exempelvis fasaden bör även den ses över. Till detta, naturligtvis, alla vitvaror och annan teknologi som används i vardagen.

Anlita en elektriker och en firma inom VVS

Det vi ska titta närmare på här gäller emellertid det du själv inte kan se och där du måste ta professionell hjälp för att upptäcka eventuella felaktigheter och problem. Det handlar om det som finns på insidan av huskroppen och det som du dagligen använder. Elektricitet är ett exempel på detta.

Har du ett äldre hus i Malmö så är det också troligt att det elsystem som finns är omodernt och att det i och med detta kostar dig pengar. På sikt kan det också vara en ren livsfara. Många bränder startar som en följd av elproblem och inte sällan så är det äldre elsystem som - på något sätt - ligger bakom. En behörig elektriker kan hjälpa dig med kontroll och - om så krävs - en uppdatering.

En annan detalj gäller rör och ledningar som används för vatten och avlopp. Dessa används dagligen och det handlar om väldigt hög användning dessutom. Det sliter på stammarna - som är det vedertagna namnet - och det kan leda till skador som kan komma att bli extremt dyra. Om ett rör spricker så kan detta leda till en omfattande vattenskada och denna vattenskada kan i sin tur bli väldigt väldigt kostsam. Vårt råd? Kontakta en firma inom VVS i Malmö.

En rörinspektion är en investering

Det hela behöver inte ta så mycket tid i anspråk - eller kosta så mycket pengar heller för den delen. En rörinspektion är ofta lösningen och med dagens utvecklade teknologi så är det ett projekt som sköts på nolltid. Om vi ska förklara förloppet så innebär det att det företag inom VVS går in i stammarna i ditt hus i Malmö med slangar. I dessa slangar har man kameror fästa och det gör att man kan följa skicket på alla rör- och ledningar via en dator. Stammarna ses över och hela tiden förs anteckningar om hur stammarna ser ut och var eventuella problem finns.

Skulle du ha ringt detta företag inom VVS i Malmö för något typ av problem - stopp i avloppet, sur lukt, bubblor då du spolar eller som en följd av att vattnet inte rinner undan vid dusch - så kan man, vid denna rörinspektion, kontrollera vad som är problemet. En vanlig orsak kan vara att exempelvis en råtta krupit in, drunknat och fastnat. Det kräver i så fall en enkel åtgärd där man spolar rent stammarna med hjälp av högt tryck och hett vatten. Om det å andra sidan skulle visa sig att dina stammar är i behov av åtgärder. Ja, då kan du anlita samma företag inom VVS för en mer omfattande åtgärd i form av exempelvis en relining eller ett stambyte.

Läs mer om VVS här.

När du behöver ett nytt tak i Södertälje

26 nov 2018

Att tak är viktiga på våra hus kan de flesta vittna om. Men även om vi bygger rejäla tak och efter konstens alla regler, slits taken ut alltför snabbt. Vi får ofta skador po taket, och detta är något som försäkringsbolagne så pass medvetna om att det numera knappt är så att man får ut på försäkringen om det läcker in vatten från taket. Försäkringsbolagen har stenhård kontroll på allt sådant som är vanliga fel, och de vill inte betala ut något i onödan som de tycker att man själva som villaägare ska ha kontrollen på. Då är det bästa man kan göra som villaägare är helt enkelt at lägga om taket emd jämna mellanrum. Och vill man inte läggao m taket med nyttbyggmaterial kan man återanvända det gamla taket men lägga nytt underlag och gå igenom hur underlaget och läkten mår.

Lägga tak i Södertälje

Bor du i Södertälje är det kanske dags att lägga om ditt tak. Liksom villaägare var oms helst i SVerige har man ofta ett tusatt tak. Taket är det som tar emot all nederbörd och som slits ut väldigt snabbt. Att göra kontroller varje månad under höst- och vintermånaderna borde bli regel för alla villaägare. Behvöer du hjälp med det och tycker det är svårt att se vad som behöver göras och när det behöver gäras, kan du alltid anlita hjälp av proffsen som kan se när det är dags att lägga om taket på nytt.

Såhär går det till

Känner du dig det minst osäker på om du behöver lägga om taket, eller bara vill få ett kostnadsförslag av en takläggare i Södertälje så kan du alltid börja med att googla "takläggare Södertälje", så får du upp några hantverkare som arbetar med takläggning i Södertälje. Då kan du ta kontakt och be om offert. Sedan är det upp till företagen att komma med så attraktiva bud osm de bara kan. Du bör ta referenser och kontrollera dem om du vill ha tag i en duktiga takläggare. Ett företag som har noggranna hantverkare ber om att få komma på ett kostnadsfritt besök och sedan ge en realistisk offert baserat på det som de bedömer behöver göras.

Om du inte behöver lägga om taket

Det kan ju hända att företaget kommer fram till att du inte behöver lägga om taket. Det kanske bara behöver få nytt underlag, eller bara vissa delar behöver det. Då säger de till om det och ger förslag på sådant. Det är onödigt att lägga på ett nytt tak där det inte behövs. Har du däremot ett gammal och utslitet tak, bör du lägga ett nytt. Hellre lägga ett nytt tak, än att få in regn och väta genom taket. Det ger så mycket mer arbete på villan om du försummar taket. Läs mer om en takläggare i Södertälje: http://www.takläggaresödertälje.nu.

Har du besökt toaletter på andra håll i världen?

25 okt 2018

Den som har rest runt om i världen har antagligen gjort en hel del spännande upptäckter när det kommer till badrum och toaletter både i andra hem, men även när det kommer till offentliga toaletter. Det kan vara toaletter som endast består av ett hål i jorden med uppstampat golv som endast har en hydda av strån ovna sig. Det kan även vara en helt ny teknisk upplevelser, som toaletterna i Japan, som både erbjuder värme i toastolen, och dusch i rumpan och fläkt efter duschen. På andra håll, är avloppsrören så smala, att man inte får spola ner toapappret, utan får slänga det i en behållare nära toastolen. Gissa om det luktar!

I Sverige är vi vana att slänga skräp i toan

Vi i Sverige är bortskämda med att kunna slänga både det ena och det andra i toastolen, vilket vi egentligen inte bör göra. Det som slängs i toastolen kommer ju upp i våra vattendrag. Bara för att vi inte ser det, försvinner det ju inte, utan spolas i land någon annanstans. Därför ska vi inte slänga annat än toapapper i toaletterna.

Vi ser också olika inredningar som är populära i olika kulturer. Även om tekniken är avancerade som i Japanska toastolar, ser vi ändå att resten av inredningen kan vara ganska så enkel. Det är inte marmor, direkt i vanliga människors badrum. Där har de heller inte utrymme nog för ett stort badkar, utan har heta bad, men som man inte ligger i, utan sitter i medan man njuter av värmen, innan man lägger sig – på golvet. På golvet sover man i de flesta hem i Asien. I Mellanöstern äter man också på golvet.

Inred med otraditionella material i badrum

I år kanske vi får se ett trendbrott, när vi inte bara ser kakel och klinker i våra badrum. Kanske någon som vågar sig på att inreda med träpanel i badrum? Med dagens avancerade ventiler är det ingen dum idé alls att våga inreda med träpaneler på väggar och golv. Både plastmattor och plasttapeter har utvecklats och blivit mer hållbara. Kanske vi vågar inreda med våttapet och våtmatta i badrum. Under 1970-talet var vi särskilt förtjusta i allt som hade med plast att göra. Då var plasten det nya och moderna. I dag inreder vi med andra material, men kanske vi ser återgång av plast i inredning på nytt?

Om du är sugen på att renovera badrum rekommenderar vi att läsa vidare här.

Måla om och få ett mer personligt hem

8 okt 2018

Det finns ett enkelt och prisvärt sätt att förändra sitt hem och ge detta mer personlighet. Det gör man genom att måla om. Tacksamt är därför att fler och fler börjar göra detta och att numera också är trendigt att göra så. I alltför många år så har vitt varit den dominanta färgen i våra svenska hem.

Visst, vitt är fint och ger ett fräscht, luftigt intryck – men det kan även vara väldigt tråkigt och opersonligt. Speciellt i rum där man bör våga ta ut svängarna lite – exempelvis i sovrummet och i barnrummet. Vi menar inte att man ska fullkomligt explodera gällande färg och måla varenda rum i huset i olika, starka kulörer.

Det vi menar är att man kan använda lite ljusare nyanser och blanda dessa med starkare kulörer – det kan ge härliga kontraster som i sin tur skapar mer spänning och mer trivsel.

Skapa kontraster i barnrummet

Vi ger ett exempel på hur detta kan fungera rent praktiskt och där vi säger att du ska måla om i din dotters rum i ert hus i Huddinge. Din dotter bör få vara med och välja färg – det tycker vi är en självklarhet. Vill hon ha chockrosa så låt henne få ha det – men på valda delar av rummet.

Menas här: du kan välja en mer puderrosa färg på väggarna och på de stora ytorna. Denna kan du sedan bryta av med din dotters önskemål genom att exempelvis måla om en byrå i den chockrosa nyans hon valt. Detta är ett typiskt exempel på hur kontraster skapas och sådana gör sig alltid bra i just barnrum.

Ta hjälp av en målare

Andra exempel på detta är att måla exempelvis halva väggar eller måla tak i en färg och väggar och/eller golv i en annan. Här kan det dock bli väldigt fel. Att måla en halv vägg ska ske med ett syfte att det ska se bohemiskt och lite happy-go-lucky ut. Men, det ska ändå vara tydligt att jobbet är genomtänkt och korrekt gjort.

Det finns en skillnad i detta. Målar du på egen hand så finns en risk i att det färdiga resultatet bara ser slappt och slarvigt ut. Anlitar du en målare däremot – ja, då kommer du att nå den där härligt, personliga och bohemiska känslan du vill ha. Det ska synas att du tänkt till, och det ska synas att jobbet är ordentligt gjort – annars kan det lika väl vara.

Använd rot-avdraget och kom billigare undan

Då det kommer till att måla tak och golv så tycker vi definitivt att man ska anlita en målare. Där har man inte samma utrymme för att misslyckas. Målar du ditt golv i vardagsrummet i Huddinge och ser att det blivit helt fel – ja, då kommer det att kosta väldigt mycket att slipa om detta, måla ännu en gång och hoppas på bättre effekt. Om det ens är möjligt; alla golv har inte samma slipmån.

En målare kan direkt applicera en jämn, slät och fin yta och det är värt att ha i åtanke. Det behöver heller inte bli så dyrt i och med att rot-avdraget finns tillgängligt och står redo att använda. Där kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden för den målare du väljer. Det gör stor skillnad rent prismässigt, men framförallt så kommer det beslutet att göra skillnad i det färdiga resultatet. Våga använda färg, men var inte rädd för att ta professionell hjälp med att sätta den på plats. Läs mer om målare som du kan anlita i Huddinge på: målarehuddinge.nu.

Hur gör man om man inte är nöjd med renoveringsarbetet?

13 sep 2018

Visste du att det finns åtminstone 5.000 hantverkare i Stockholm, minst 1.500 sådana i Göteborg, och mer än 700 hantverkare i Malmö? Och många fler i övriga landet. Över 300.000 arbetar inom något byggföretag i hela landet, och tillsammans med andra hantverkare, sysselsätter hela branschen flera miljarder kronor. Som du förstår är det väldigt många hantverkare och byggjobbare som man behöver ta ställning till om man är husägare och behöver någon som kommer och renoverar, bygger och måla om i sitt hus, sin lägehet eller sin bostadsrätt. Här försöker vi bena ut hur man kan bli nöjd med en hantverkare som man anlitar och hur gör man om man inte blir det?

Så kan du gå vidare om du inte är nöjd med renoveringen

Tyvärr händer det lite då och då att man inte blir nöjd med en renovering som man har kommit överens om med en hantverkare. Vad gör man då? Det bästa är att alltid ta kontakt med den hantverkare som har gjort renoveringen. Han, eller hon bör alltid få en chans att rätta till det som har blivit fel. Men om hon eller han inte vill göra det, eller om du, inte vill det, finns det andra sätt. Här går vi igenom vad du som konsument kan göra.

Allmänna Reklamationsnämnden ARN
Man kan klaga hos ARN. Vill man till exempel inte betala, måste man ange varför och allt måste dokumenteras. Det som ARN kan göra, är helt och hållet baserat på det som du har dokumenterat. Då kan de döma till att fakturan, till exempel inte behöver betalas.

Konsumentombudsmannen i din kommun

Man kan alltid i alla lägen ta kontakt med en konsumentombudsman i din kommun och den personen bör ge dig råd och stöd vad du kan göra i fall du inte vill betala fakturan från hantverkaren.

Gå till pressen?

Om du fortfarande inte är nöjd, har man som privatperson alltid rätt att gå till media och klaga. Det är inte säkert att de skriver om ditt fall, om det inte är ett solklart fall av fusk eller andra häpnadsväckande saker.

Klaga på sociala medier?

Många tar till sociala medier när de inte kommer på någon annat sätt att klaga på. Bra eller dåligt? 

Ge dåliga omdömen på reco.se?

Kommer man inte på något mer konstruktiv sätt att klaga på en hantverkare, kan man alltid ge ett omdöme på reco.se och försöka så objektivt det går att skriva vad man är missnöjd med.

Så kan du hitta en hantverkare som du kan bli nöjd med

Att anlita en hantverkare som man inte blir nöjd med är slöseri både av den egna och hantverkarens tid. Då tycker vi att det är mycket bättre att hitta rätt hantverkare från början. En allmän rekommendation är att alltid vara noggrann och kontrollera hantverkaren innan du bestämmer dig. Kontrollera alltid offerter. Läs igenom alla avtal som du skriver under. Kontrollera referenser och läs allt du kan om en hantverkare. Hittar du ingenting om den hantverkaren kanske du helst inte ska anlita den, då kanske du bör anlita någon annan, som har många referenser.

Måla med miljövänliga färger

8 sep 2018

Vill du måla md mer miljövänlgia färger? Tycker du det är svårt att hitta rätt i djungeln? De felsta återförsäljare och tillverkare med för den delen är medvetna om att konsumenterna vill hitta "miljövänliga" produkter och saluför därför felaktigt många produktersom inte alls är särskilt miljövänliga. Om vi säger så här: De färger som vi har producerat under den senaste 50 åren är sådana färger som inte alsl är miljövänliga. Vi måste gå tillbaka i tiden och se hur man tillvekade färg innan industrialismen. Det var innan man började tillverka petroleumfärger och tillföde plast i färgen. Tänk att man avlägsnar färgen senare när man vill ha en annan färg, eller som åker med i soporna med använt byggmaterial. Vart hamnar de? Jo ute i naturen. Kan de slags färgerna brytas ner? Nej. Är det miljövänligt? Nej.

Använd inte petroleumbaserade färger

Vi behöer därför målarfärg som går att bryta ned, även efter att färgen har avlägsnats från huset och byggmaterialet. Då behöver vi använda färger som till exempel är ubbygt med linoljefärg, slamfärg, silikatfärger, lerfärger eller äggoljetempera. Petroleumbaserade färger hör aboslut inte hemma i närheten av barn, eller andra känsliga personer. Alla slags plaster, alkyd, och altexfärger är sådana färger som inte bra varken för naturen eller för oss som ska andas in ämnena i färgerna.

Använd bara miljövänliga färger

De miljövänliga färgerna är sådana färger som inte innehåller skadliga konserveringsmedel, ytspänningsmedel, och det innebär att alla syntetiska ämnen i färgerna ska bort. De miljövänliga färgerna är dessutom sådana som tränger in bättre i trä och som inte skapar innestängd fukt i träet. De natruliga fägerna är bland annat: Naturhartsfärger, kaseinfärger. kalkkasein, alla sorters linojefärger, limfärg, emulsionfärger, alla slag äggoljetemperade färger, silikatförger, slamförger och kalkfärger.

Linoljefärger är färger som är väldigt väl lämpade för utomhus; såsom fasader, liksom kalkfärger, silikatfärger, salmfärger, äggoljetempera. De färger som passar bäst inomhus är naturhartsfärger, kasein- och kalkkasein färger. På samma sätt är limfärger och emulsionsfärger. Se däremot upp för silikatförger som har ett innnehåll med styren. Styren är ett miljöfarligt medel och inte alls särskilt miljövänligt.

Målare i Stockholm medveten om miljövänliga färger

Anlita målare som arbetar med miljövänliga färger. Om du anlitar en professionell målare så kan dedet mesta om miljövänliga färger och vad det är gjort av och hur det påverkar människor. Det vi känner till och som vi kan rekommendera är målare i Stockholm, eftersom det är det område vi känner till bäst, för tillfället. 

Vilken slags balkong vill du ha?

28 aug 2018

Har man ingen balkong men vill ha en balkong går det alldeles utmärkt att bygga en balkong på en fastighet som saknar sådan. En balkong definieras som en utbyggnad med ett skyddsräcke som finns på en vägg på en höjd ovan markytan. En balkong kommer man ut till från en dörr från insidan, annars är det väl ingen balkong, anser vi. I så fall är det en slags veranda som man kan sitta på om man endast kommer till den från en trappa utifrån. Här antar vi att du äger en fastighet som du har ansvar för att renovera, underhålla och bygga. De flesta fastigheter ökar i värde med balkonger. De flesta hyresgäster vill ha en balkong som man kan sitta på, äta på och umgås på. Saknas det då balkonger på den fastighet som du äger, gör du den mer attraktiv genom att bygga balkonger på den.

Så bygger man balkonger

Man gjuter för det mesta balkonger. Då kan de gjutas i ett stycke som man sedan bygger in på den vägg där man har planerat för balkongerna, oftast i söderläge, om det är möjligt. Man behöver bygglov för bygge av balkong då balkonger förändrar fastighetens utseende på ett påtagligt sätt. Man gjuter först delarna till balkongen i betong för bästa hållbarhet.

Så renoverar man balkonger

Balkonger som byggdes på 1950- och 1960-talet behöver renoveras. Då gäller det att man ersätter betongmaterialet med ny betong. Först gjuter man de olika balkongdelarna, som fraktas som i paket. En lyftkran lyfter de olika delarna som sedan monteras fast av hantverkare. De håller då för 40-50 år framåt tills det är dags att låta renovera dem på nytt. Sedan bygger man ett nhytt räcke och skydd för balkongerna. Det får inte skilja mer än 5-6 centimeter mellan skyddsräckena då en del barn kan fastna med huvudet i räcket. Det är även lag på hur högt skyddsräcket ska vara

Så hittar du rätt hantverkare för jobbet

Är det i Stockholm som man behöver nya eller renoverade balkonger kan vi rekommendera att gå in på denna länk för att läsa mer om ett erfaret byggföretag som har byggt och renoverat balkonger sedan de senaste 25 åren och har arbetat med detta just i Stockholm vad gäller både balkonger, fasader, innergårdar, montering av klätterställningar och andra arbeten såsom schaktnings- och andra grundarbeten.

Annars kan man googla "fasadrenovering Stockholm" eller "balkong Stockholm" för att hitta ett företag som arbetar med dessa praktiska renoveringar och byggen Lycka till!

← Äldre inlägg